ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแแบบการสอนแบบโครงงานโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงงานโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 5

ผู้วิจัยค้นคว้า นางสาวอิสรีย์ แรงครุฑ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทคัดย่อ

งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงงานโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรูปแบบการสอนแบบโครงงานโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง 5/1) โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง การศึกษาวิจัยแบ่งออก เป็น 3 ตอน ดังนี้ 1) การสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงงาน โดยการสังเคราะห์รูปแบบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการลงความเห็นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน ใช้วิธีการจัดการสนทนากลุ่ม (focus group) 2) การทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน โดยใช้ทฤษฎีสร้างความรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบกึ่งทดลอง (One group pretest-posttest design) และ 3) การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการพัฒนารูปแบบสอนแบบโครงงาน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก หรือ “4P” ดังนี้ 1) การระบุปัญหา (Problem Identifications) เป็นการร่วมกันศึกษารวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และกำหนดปัญหา/โครงงานที่ชัดเจน 2) การออกแบบโครงงาน (Project Plan or Project Design) เป็นการร่วมกันสรุปและกำหนดกำหนดแนวทางการหาคำตอบที่เหมาะสมหรือสมมติฐาน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 3) การปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด (Project Practice) เป็นการทดสอบ ทดลอง หรือการลงมือปฎิบัติ ตลอดจนการสังเกต รวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการตรวจสอบตามสมมติฐานที่กำหนด และ 4) การสรุปและนำเสนอผลของโครงงาน (Project Presentation) เป็นการร่วมกันสรุปและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าผลการประเมินรูปแบบการสอนแบบโครงงาน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ที่พัฒนาขึ้น มีผลการประเมินความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก ( = 3.11, SD = 0.54 )

2. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองชลบุรี ที่ใช้รูแบบการสอนแบบโครงงาน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้น พบว่า นักเรียนหลังการเรียนรู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 76.44 (ระดับสูงมาก) สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 57.56 (ระดับปานกลาง) และนักเรียนหลังการเรียนรู้มีทักษะการแก้ปัญหา มีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 75.56 (ระดับสูงมาก) สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ ซึ่งมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 61.22 (ระดับปานกลาง)

3..ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หลังการเรียนรู้โดยรวม พบว่า นักเรียนความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.36 , SD = 0.73 )

คำสำคัญ :ทฤษฎีการสร้างความรู้ การสอนแบบโครงงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์

โพสต์โดย ดา : [1 มี.ค. 2564 เวลา 00:13 น.]
อ่าน [1770] ไอพี : 125.27.45.137
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,422 ครั้ง
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน
รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน

เปิดอ่าน 7,853 ครั้ง
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้

เปิดอ่าน 15,298 ครั้ง
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่

เปิดอ่าน 35,108 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )

เปิดอ่าน 9,058 ครั้ง
คลิปช้างกินไอโฟน
คลิปช้างกินไอโฟน

เปิดอ่าน 12,378 ครั้ง
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน

เปิดอ่าน 19,659 ครั้ง
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน
ท่าบริหารไหล่และแขนคนทำงาน

เปิดอ่าน 17,935 ครั้ง
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์

เปิดอ่าน 14,014 ครั้ง
โลก 360 องศา ซีรีส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน คนเบาบาง แต่คุณภาพเข้มข้น
โลก 360 องศา ซีรีส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน คนเบาบาง แต่คุณภาพเข้มข้น

เปิดอ่าน 18,252 ครั้ง
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี

เปิดอ่าน 2,095 ครั้ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 54,654 ครั้ง
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย

เปิดอ่าน 12,449 ครั้ง
ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!
ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!

เปิดอ่าน 42,403 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 9,905 ครั้ง
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย

เปิดอ่าน 9,684 ครั้ง
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
เปิดอ่าน 10,496 ครั้ง
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?
เปิดอ่าน 11,031 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน
เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน
เปิดอ่าน 25,423 ครั้ง
"ช้างน้าว" ยิ่ง "เหลือง"พรึ่บ!! เท่าไหร่ ยิ่งรวย..
"ช้างน้าว" ยิ่ง "เหลือง"พรึ่บ!! เท่าไหร่ ยิ่งรวย..
เปิดอ่าน 23,492 ครั้ง
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ