ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน

การประเมินครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอนโดยใช้การประเมินตามรูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) มีจุดประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียน 52 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

ด้านบริบท (Context) จำนวน 11 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อตั้งแต่ .45 ถึง .99 มีค่าความเชื่อมั่น .93 แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านปัจจัย (Input) จำนวน 9 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อตั้งแต่ .34 ถึง .94 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 แบบสอบถามฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านกระบวนการ (Process) จำนวน 11 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อตั้งแต่ .31 ถึง .84 มีค่าความเชื่อมั่น .96 แบบสอบถามฉบับที่ 4 เป็นแบบสอบถามด้านผลผลิต (Product) มีจำนวน 9 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ .30 ถึง .86 มีค่าความเชื่อมั่น .93 แบบสอบถามฉบับที่ 4 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ มีจำนวน 21 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ .45 ถึง .86 มีค่าความเชื่อมั่น .91

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ( )

2. ด้านปัจจัย ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ( )

3. ด้านกระบวนการ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ( )

4. ด้านผลผลิต ครู และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำหนดไว้ ( )

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน เห็นว่า ควรประชุมผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ควรมีปฏิทินในการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ควรมีการระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาโครงการ ควรมีคู่มือดำเนินงานที่ชัดเจนและเพียงพอ

ควรดำเนินการตามโครงการอย่างเป็นระบบ ควรมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอ ควรให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติดีทุกคน ควรดูแลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ ควรปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ควรจัดหาหนังสือเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนศึกษามากขึ้น และควรนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลาย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วสรุปและประเมินผลของโครงการเพื่อนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บริหารต่อไป

6. ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน โดยภาพรวมครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

7. ผลกระทบของโครงการ จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอนได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนลดลง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.17 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนทั้ง 4 ด้านลดลงตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ไม่เกินร้อยละ 10 นอกจากนี้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน ทำให้การพัฒนาผู้เรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ คณะครู นักเรียน และโรงเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรและการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากหลายหน่วยงานด้านคุณธรรมจำนวนมาก

โพสต์โดย ผอ.ณ ท่าดี : [22 มิ.ย. 2564 เวลา 04:42 น.]
อ่าน [1568] ไอพี : 184.22.77.191
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,001 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV

เปิดอ่าน 130,673 ครั้ง
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก
ตุ๊กตา "เฟอร์บี้" คืออะไร ทำไมมีราคาแพงและเป็นที่นิยมนัก

เปิดอ่าน 59,813 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน

เปิดอ่าน 10,993 ครั้ง
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี ! คลิกที่นี่
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี ! คลิกที่นี่

เปิดอ่าน 15,322 ครั้ง
ดูกันชัดๆ ค่าเทอมหลักแสน โรงเรียนอินเตอร์
ดูกันชัดๆ ค่าเทอมหลักแสน โรงเรียนอินเตอร์

เปิดอ่าน 39,629 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม

เปิดอ่าน 12,691 ครั้ง
ลูกบาศก์ของรูบิค
ลูกบาศก์ของรูบิค

เปิดอ่าน 7,459 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)

เปิดอ่าน 51,995 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 21,977 ครั้ง
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค

เปิดอ่าน 13,183 ครั้ง
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน
ชมคลิป น้องปุ๊ กุลปรียา นักเรียนบุรีรัมย์ โชว์เล่านิทานไข่ทองคำยุคอาเซียน

เปิดอ่าน 14,485 ครั้ง
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52
รวมสถานที่เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติปี 52

เปิดอ่าน 129,259 ครั้ง
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559
ดาวน์โหลดที่นี่ แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2559

เปิดอ่าน 26,111 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 21,745 ครั้ง
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

เปิดอ่าน 53,339 ครั้ง
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม
เปิดอ่าน 17,590 ครั้ง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง
วิธีดูสุริยุปราคาที่ถูกต้อง
เปิดอ่าน 9,737 ครั้ง
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
เปิดอ่าน 16,682 ครั้ง
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
เปิดอ่าน 11,224 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ