ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน

การประเมินครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอนโดยใช้การประเมินตามรูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) มีจุดประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียน 52 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถาม

ด้านบริบท (Context) จำนวน 11 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อตั้งแต่ .45 ถึง .99 มีค่าความเชื่อมั่น .93 แบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามด้านปัจจัย (Input) จำนวน 9 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อตั้งแต่ .34 ถึง .94 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 แบบสอบถามฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านกระบวนการ (Process) จำนวน 11 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อตั้งแต่ .31 ถึง .84 มีค่าความเชื่อมั่น .96 แบบสอบถามฉบับที่ 4 เป็นแบบสอบถามด้านผลผลิต (Product) มีจำนวน 9 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ .30 ถึง .86 มีค่าความเชื่อมั่น .93 แบบสอบถามฉบับที่ 4 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ มีจำนวน 21 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ ตั้งแต่ .45 ถึง .86 มีค่าความเชื่อมั่น .91

ผลการประเมินพบว่า

1. ด้านบริบท ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ( )

2. ด้านปัจจัย ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ( )

3. ด้านกระบวนการ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ( )

4. ด้านผลผลิต ครู และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามีการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามเกณฑ์

ที่กำหนดไว้ ( )

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน เห็นว่า ควรประชุมผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ควรมีปฏิทินในการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน ควรมีการระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาโครงการ ควรมีคู่มือดำเนินงานที่ชัดเจนและเพียงพอ

ควรดำเนินการตามโครงการอย่างเป็นระบบ ควรมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอ ควรให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติดีทุกคน ควรดูแลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ ควรปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ควรจัดหาหนังสือเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนศึกษามากขึ้น และควรนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลาย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วสรุปและประเมินผลของโครงการเพื่อนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บริหารต่อไป

6. ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน โดยภาพรวมครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

7. ผลกระทบของโครงการ จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอนได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนลดลง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.17 จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนทั้ง 4 ด้านลดลงตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ไม่เกินร้อยละ 10 นอกจากนี้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดดินดอน ทำให้การพัฒนาผู้เรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ คณะครู นักเรียน และโรงเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรและการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากหลายหน่วยงานด้านคุณธรรมจำนวนมาก

โพสต์โดย ผอ.ณ ท่าดี : [22 มิ.ย. 2564 เวลา 04:42 น.]
อ่าน [1203] ไอพี : 184.22.77.191
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,526 ครั้ง
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว
วิธีซ่อมก๊อกน้ำรั่ว

เปิดอ่าน 10,637 ครั้ง
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย
เทคนิคบริหารหน้าท้องให้เพรียวสวย

เปิดอ่าน 55,142 ครั้ง
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน

เปิดอ่าน 18,737 ครั้ง
ภาษาพูด
ภาษาพูด

เปิดอ่าน 8,912 ครั้ง
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?

เปิดอ่าน 19,788 ครั้ง
ไมยราบไร้หนาม
ไมยราบไร้หนาม

เปิดอ่าน 11,719 ครั้ง
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี

เปิดอ่าน 41,718 ครั้ง
คุณสมบัติของรัฐมนตรี
คุณสมบัติของรัฐมนตรี

เปิดอ่าน 13,610 ครั้ง
ลายมือผู้วิเศษ
ลายมือผู้วิเศษ

เปิดอ่าน 15,016 ครั้ง
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 10,371 ครั้ง
พบวิธีการใหม่ ทำ "คนอัมพาต" เดินได้อีกครั้ง
พบวิธีการใหม่ ทำ "คนอัมพาต" เดินได้อีกครั้ง

เปิดอ่าน 8,695 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

เปิดอ่าน 30,701 ครั้ง
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย
มหาลัยล้น ห้องเรียนร้าง วิกฤตอุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 9,326 ครั้ง
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย

เปิดอ่าน 19,888 ครั้ง
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,659 ครั้ง
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ
ปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ราบ

เปิดอ่าน 7,926 ครั้ง
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!
Robovi-nano สุดยอดหุ่นยนต์จิ๋ว!!!

เปิดอ่าน 12,271 ครั้ง
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 19,213 ครั้ง
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
5 สิ่งไม่ควรทำหลังทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ

เปิดอ่าน 17,855 ครั้ง
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ