ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ

ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ผู้ประเมินโครงการ นายบรรจบ จิตรหลัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่รายงาน 2564

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิต

ของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวนทั้งสิ้น 190 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหาร) ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 70 คน ซึ่งสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

1. ด้านบริบท (Context Evaluation)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งมีความคิดเห็นต่อระดับความสอดคล้องของบริบท โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับสภาพของชุมชน ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และความสอดคล้องของโครงการกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ระดับความคิดเห็นมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่งมีความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โดยรวมในระดับ

มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านบุคลากร ระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง มีความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โดยรวมในระดับ

มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอนพบว่า ขั้นตอนที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ขั้นประเมินผล ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนขั้นตอนที่มีคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ขั้นการเตรียมการ ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

ด้านคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมินพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทุ่ง มีความคิดเห็นต่อระดับพฤติกรรมของนักเรียน โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ด้านคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวม ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ เงื่อนไขคุณธรรม ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนด้านที่มีคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การมีเหตุผล ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

ด้านความรู้และทักษะของนักเรียน ผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีความรู้และทักษะ โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะ ด้านมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต มากที่สุด ส่วนด้านที่นักเรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินความรู้และทักษะ น้อยที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรม

โพสต์โดย ์Nu link : [25 มิ.ย. 2564 เวลา 10:37 น.]
อ่าน [1356] ไอพี : 1.1.188.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,645 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 14 การกระทำผิดกติการวม

เปิดอ่าน 9,913 ครั้ง
ปลาชะลอสมองเสื่อม
ปลาชะลอสมองเสื่อม

เปิดอ่าน 47,367 ครั้ง
ยาจำพวกซัลฟา
ยาจำพวกซัลฟา

เปิดอ่าน 1,424 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"

เปิดอ่าน 14,619 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เปิดอ่าน 10,332 ครั้ง
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 19,568 ครั้ง
เส้นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม

เปิดอ่าน 40,474 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม

เปิดอ่าน 21,112 ครั้ง
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก

เปิดอ่าน 15,561 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด

เปิดอ่าน 37,655 ครั้ง
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก

เปิดอ่าน 8,875 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

เปิดอ่าน 13,646 ครั้ง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา"  เป็นเรื่องหลอกลวง
"ไข่ปลิงในผักบุ้งผักกระเฉด ทนความร้อน 500 องศา" เป็นเรื่องหลอกลวง

เปิดอ่าน 11,764 ครั้ง
ทำไม? คนเราถึงไม่ซื่อสัตย์
ทำไม? คนเราถึงไม่ซื่อสัตย์

เปิดอ่าน 14,132 ครั้ง
พระคงคา
พระคงคา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 30,354 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ

เปิดอ่าน 14,914 ครั้ง
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 14,871 ครั้ง
กราฟิก (Graphic)
กราฟิก (Graphic)

เปิดอ่าน 14,663 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10

เปิดอ่าน 23,490 ครั้ง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง
นางสงกรานต์ ปี 2559 "มณฑาเทวี" ทำนายฝนตกไม่ทั่วเมือง ข้าวพัง-ของแพง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ