ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะปราง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน : นายพัฒนยศ รักษ์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะปราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) กระบวนการ (Process Evaluation) ผลผลิต (Product Evaluation) ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดลของสตัฟเฟิลบีม (Daneil L.Stufflebeam) ใน ๔ รูปแบบข้างต้น โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ทั้งหมด ๘๖ คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง จำนวน ๔๓ คน ครู จำนวน ๖ คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๒0 คน (ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง) คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน จำนวน ๖ คน (ไม่รวมครูและนักเรียน) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๖ คน (ไม่รวมครูและผู้บริหารโรงเรียน) และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ต จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทและปัจจัยนำเข้า ประเมินก่อนการดำเนินงานโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการเประเมินระหว่างดำเนินงานโครงการ ฉบับที่เ3เแบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ และฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของโครงการ ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตอบข้อคำถามในแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรม SPSS ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน พบว่า

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเกาะปราง อำเภอทุ่งสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการโดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทั้ง ๕ ตัวชี้วัดคือ ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านความสอดคล้องและชัดเจนของวัตถุประสงค์ ด้านความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพ และด้านความสอดคล้องกับหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทั้ง ๕ ตัวชี้วัดคือ ด้านบุคลากรของสถานศึกษา ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านสื่อ และวัสดุ อุปกรณ์ และด้านหน่วยงานที่สนับสนุน

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทั้ง ๕ ตัวชี้วัดคือ ด้านการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการวางแผนการดำเนินกิจกรรม ด้านการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด ด้านการกำกับติดตาม และด้านการประชุม สรุป เพื่อวางแผนพัฒนากิจกรรม

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทั้ง ๕ ตัวชี้วัดคือ คุณภาพด้านสุขภาพของผู้เรียน คุณภาพด้านการเรียนรู้ และปฏิบัติตนจนเกิดพฤติกรรมสุขภาพ ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ ผลการดำเนินโครงการ ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องประเมินโดย ครู ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการดำเนินโครงการ ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องประเมินโดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม พบว่าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านเกาะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกตัวชี้วัด และอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Aekito : [29 ก.ย. 2564 เวลา 18:04 น.]
อ่าน [2645] ไอพี : 159.192.219.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,570 ครั้ง
ดื่มนม ช่วยป้องกันโรคอ้วน อย่างนี้ก็มีด้วย
ดื่มนม ช่วยป้องกันโรคอ้วน อย่างนี้ก็มีด้วย

เปิดอ่าน 14,521 ครั้ง
พระสรัสวดี
พระสรัสวดี

เปิดอ่าน 9,524 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง

เปิดอ่าน 24,348 ครั้ง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)

เปิดอ่าน 20,391 ครั้ง
LearnSquare e-Learning Management System
LearnSquare e-Learning Management System

เปิดอ่าน 13,343 ครั้ง
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก

เปิดอ่าน 10,087 ครั้ง
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ
เที่ยวมหกรรมนวดนานาชาติ ในงานแฟร์สุขภาพ

เปิดอ่าน 37,990 ครั้ง
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!

เปิดอ่าน 9,942 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

เปิดอ่าน 30,834 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

เปิดอ่าน 12,193 ครั้ง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 16,143 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 18,850 ครั้ง
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย

เปิดอ่าน 8,003 ครั้ง
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 14,356 ครั้ง
"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!
"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!

เปิดอ่าน 11,530 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
เปิดอ่าน 12,037 ครั้ง
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
เปิดอ่าน 20,916 ครั้ง
เรื่องของไม้ขีดไฟ
เรื่องของไม้ขีดไฟ
เปิดอ่าน 13,615 ครั้ง
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
เปิดอ่าน 24,385 ครั้ง
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ