ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ซิปป์โมเดล (CIPP Model) ใน 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินในด้านสภาพแวดล้อม (context evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (input evaluation) ด้านกระบวนการ (process evaluation) และด้านผลผลิต (product evaluation) ทำการศึกษาผลการประเมินตามความคิดเห็นของประชากร โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการ ได้แก่ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งทอง จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งทอง จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการผู้แทนครู) นักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 49 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการ จำนวน 3 ฉบับ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.973 , 0.953 และ 0.953 ตามลำดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation)

ผลการศึกษา พบว่า

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563ภาพรวม ในระดับมาก กล่าวคือ ด้านผลผลิต ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านกระบวนการ

1. ด้านผลผลิตของโครงการ มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คุณครูให้นักเรียนได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อยู่เสมอ นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และนักเรียนรับรู้ประวัติความเป็นมาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามลำดับ ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนได้เรียนตามตารางสอนที่คุณครูจัดไว้และตรงกับโรงเรียนต้นทาง

2. ด้านสภาพแวดล้อม มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนมีความจำเป็นและต้องการพัฒนาด้านวิชาการด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนมีความพร้อมของเครื่องโทรทัศน์ ที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ครบทุกห้องเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนตระหนักและให้ความสำคัญ ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายได้แก่ โรงเรียนความพร้อมด้านระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

3. ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก โรงเรียนมีความพร้อมด้านบุคลากรด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา โรงเรียนมีข้อมูลพื้นฐานและความต้องการวาง เป้าหมายของการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน และโรงเรียนมีการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียน การประเมินและรายงานผลทุกปี และนำผลการประเมินมาพัฒนาการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย ได้แก่ การบันทึกผลหลังสอน หลังจากการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงเป็นประจำ

4. ด้านกระบวนการ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นจุดเด่นเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนดำเนินโครงการไปตามแผน และปฏิทินที่กำหนดไว้ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการของผู้บริหาร เครื่องมือ ติดตามผลโครงการ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการดำเนินงานโครงการ ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายได้แก่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเสนอแนะผลการสรุปโครงการ

โพสต์โดย วิ : [17 ม.ค. 2565 เวลา 07:25 น.]
อ่าน [785] ไอพี : 182.232.6.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,858 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ

เปิดอ่าน 22,386 ครั้ง
นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ
นางสงกรานต์ปี 2556 นามว่า "มโหธรเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว มีนกยูงเป็นพาหนะ

เปิดอ่าน 30,485 ครั้ง
ประวัติศาสนาพุทธ
ประวัติศาสนาพุทธ

เปิดอ่าน 8,475 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 26,331 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 61,188 ครั้ง
"ละครซิทคอม" คืออะไร
"ละครซิทคอม" คืออะไร

เปิดอ่าน 19,878 ครั้ง
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)

เปิดอ่าน 22,012 ครั้ง
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6

เปิดอ่าน 8,170 ครั้ง
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา

เปิดอ่าน 9,048 ครั้ง
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค

เปิดอ่าน 16,080 ครั้ง
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 29,792 ครั้ง
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ

เปิดอ่าน 10,371 ครั้ง
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน
"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน

เปิดอ่าน 492,874 ครั้ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 84,234 ครั้ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์

เปิดอ่าน 21,076 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
เปิดอ่าน 18,067 ครั้ง
ข้าวกล้องงอก
ข้าวกล้องงอก
เปิดอ่าน 3,383 ครั้ง
จำนวนนับ
จำนวนนับ
เปิดอ่าน 12,041 ครั้ง
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้
เปิดอ่าน 11,654 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน
จดหมายฉบับที่ 37 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง บัญญัติ 10 ประการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ