ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)

บทคัดย่อ

ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)

ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย ภัทรกมล เทียมรัตน์

ตำแหน่งผู้วิจัย ครู

การวิจัยเรื่องเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey Research ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) โดยแบ่งเป็นรายด้านดังนี้ ด้านครูผู้สอน ด้านพฤติกรรมของนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนและด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จำนวน 205 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 80 คน ประมาณค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ( เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการวิจัยมีความกระชั้นชิดผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาจำนวน 80 คน ) การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 12.0 for Window สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะนำค่าเฉลี่ยไปทำการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุระหว่าง 25 -45 ปี

2. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับดีมาก

3. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะมีการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรให้เหมาะสมแก่วัยและความสนใจของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การรายงานผลการเรียนของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ปริมาณการให้การบ้านและตรวจแก้การบ้านที่ให้แก่นักเรียนแต่ละวันและมีการอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียน อยู่ในระดับมาก

4. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ด้านผู้สอนอยู่ในระดับมากทุกประเด็น

5. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ด้านพฤติกรรมนักเรียน อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ นักเรียนมีพฤติกรรมอ่อนน้อม ถ่อมตน พัฒนาการทั้ง 4ด้าน การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและมีการสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน

6. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกประเด็น

7. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ ผู้บริหารและครูอำนวยความสะดวกในการติดต่อกิจการต่างๆ กับโรงเรียน โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนได้นำความคิดเห็นของผู้ปกครองมาดำเนินการปรับปรุงงานของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

9. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 25 - 40 ปี มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอายุ 40 – 45 ปี

โพสต์โดย ภัส : [17 ม.ค. 2565 เวลา 10:38 น.]
อ่าน [927] ไอพี : 183.89.76.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,892 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง

เปิดอ่าน 14,215 ครั้ง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง
นักกฎหมายยันแชร์ภาพดอกไม้ได้ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ แต่อย่าดัดแปลง

เปิดอ่าน 65,952 ครั้ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง
การแบ่งเกรดดินสอตามความแข็ง

เปิดอ่าน 10,990 ครั้ง
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก

เปิดอ่าน 20,533 ครั้ง
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม

เปิดอ่าน 38,937 ครั้ง
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ
เทคนิคการอ่านหนังสือขั้นเทพ

เปิดอ่าน 5,293 ครั้ง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง

เปิดอ่าน 17,471 ครั้ง
เกมส์ต่อสู้
เกมส์ต่อสู้

เปิดอ่าน 48,371 ครั้ง
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู
ว่าด้วยเรื่อง ป.โทวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 5,585 ครั้ง
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่

เปิดอ่าน 63,722 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 9,991 ครั้ง
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ
ระวัง! สารฟอกขาวในตะเกียบ

เปิดอ่าน 28,276 ครั้ง
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์
ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 118,387 ครั้ง
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)

เปิดอ่าน 18,231 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์

เปิดอ่าน 20,418 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
เปิดอ่าน 47,626 ครั้ง
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 10,669 ครั้ง
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
เปิดอ่าน 12,611 ครั้ง
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ
เครียดมาก ๆ ระวังเหงือกอักเสบ
เปิดอ่าน 19,141 ครั้ง
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ