ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาแนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ผู้รายงาน สิริมา งามศุภกร

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๕

ปีที่ทำวิจัย 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย 2.1) เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะครูระดับประถมศึกษาก่อนและหลังการใช้แนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2.2) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะเฉพาะครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่เรียนรู้โดยใช้แนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และ 2.3) ศึกษาความพึงพอใจของครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่มีต่อการใช้แนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะครูประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ก่อนและหลังการใช้แนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (X ̅ = 25.90, S.D. = 2.47และ X ̅ = 12.45, S.D. = 3.24) ตามลำดับ

2. ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามรายการประเมิน พบว่า ครูประถมศึกษา/ ผู้ได้รับการดูแลให้คำปรึกษามีคะแนนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละรายการประเมินการจัดการเรียนรู้ (X ̅ = 74.10, S.D. = 1.47 คิดเป็นร้อยละ 74.10) ระยะที่ 1 -4 สูงขึ้นตามลำดับ โดยระยะที่ 1 มีคะแนนการจัดการเรียนรู้ (X ̅ = 47.78, S.D. = 0.80 คิดเป็นร้อยละ 47.78) ระยะที่ 2 มีคะแนนการจัดการเรียนรู้ (X ̅ = 70.80, S.D. = 1.02 คิดเป็นร้อยละ 70.80) ระยะที่ 3 มีคะแนนการจัดการเรียนรู้ (X ̅ = 88.39, S.D. = 0.68 คิดเป็นร้อยละ 88.36) และระยะที่ 4 มีคะแนนการจัดการเรียนรู้ (X ̅ = 89.46, S.D. = 0.63 คิดเป็นร้อยละ 89.46) ตามลำดับ

3. ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ 1 ด้านสื่อการสอนในระดับมาก (X ̅= 4.46, S.D. = 0.65) โดยมีรายการประเมินย่อยลำดับแรก คือ ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติมีความทันสมัย (X ̅= 4.49, S.D. = 0.60) และลำดับสุดท้าย คือ ด้านสื่อการสอนมีความหลากหลาย ครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมที่จะนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน (X ̅= 4.41, S.D. = 0.67)

ลำดับที่ 2 ด้านประโยชน์ที่ได้รับในระดับมาก (X ̅= 4.45, S.D. = 0.68) โดยมีรายการประเมินย่อยลำดับแรก คือ ด้านการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาฯ ช่วยส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะครูประถมศึกษา (X ̅ = 4.46, S.D. = 0.71) และลำดับสุดท้าย คือ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ตามแนวทางบริหารการจัดการและดูแลให้คำปรึกษาฯ ในภาพรวม (X ̅ = 4.45, S.D. = 0.69)

ลำดับที่ 3 ด้านเนื้อหาในระดับมาก (X ̅ = 4.43, S.D. = 0.57) โดยมีรายการประเมินย่อยลำดับแรก คือ ด้านเนื้อหาครบถ้วนตามคำอธิบายรายวิชา สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชาและการส่งเสริมสมรรถนะครูประถมศึกษา (X ̅= 4.48, S.D. = 0.59) และลำดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหาเป็นปัจจุบันและนำไปใช้ได้จริง (X ̅ = 4.39, S.D. = 0.58)

ลำดับที่ 4 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก (X ̅ = 4.42, S.D. = 0.64) โดยมีรายการประเมินย่อยลำดับแรก คือ ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติมีความทันสมัย (X ̅ = 4.51, S.D. = 0.60) และลำดับสุดท้าย คือ ด้านการได้รับการโค้ชและให้คำปรึกษา

โพสต์โดย จิ๋ม : [3 ก.พ. 2565 เวลา 12:46 น.]
อ่าน [1056] ไอพี : 182.232.217.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,563 ครั้ง
แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เปิดอ่าน 10,873 ครั้ง
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข

เปิดอ่าน 181,455 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 31,287 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
พืชที่ใช้ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 1,340 ครั้ง
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!

เปิดอ่าน 51,361 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 17,952 ครั้ง
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ

เปิดอ่าน 126,965 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score

เปิดอ่าน 3,182 ครั้ง
เปิดรายชื่อ 203 แอพอันตราย เตือนประชาชน อย่าโหลด!
เปิดรายชื่อ 203 แอพอันตราย เตือนประชาชน อย่าโหลด!

เปิดอ่าน 14,890 ครั้ง
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย

เปิดอ่าน 12,107 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?

เปิดอ่าน 28,199 ครั้ง
การศึกษาไทย เราโง่อย่างมีหลักการ
การศึกษาไทย เราโง่อย่างมีหลักการ

เปิดอ่าน 9,223 ครั้ง
ชาอู่เว่ยจื่อ ป้องกันความจำเสื่อม
ชาอู่เว่ยจื่อ ป้องกันความจำเสื่อม

เปิดอ่าน 17,993 ครั้ง
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

เปิดอ่าน 7,022 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)

เปิดอ่าน 25,580 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์
เปิดอ่าน 12,959 ครั้ง
เหรียญราชนิยม
เหรียญราชนิยม
เปิดอ่าน 14,093 ครั้ง
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่
เปิดอ่าน 26,072 ครั้ง
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
10 วิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขตามหลักวิทยาศาสตร์
เปิดอ่าน 7,993 ครั้ง
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ