ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านไชยราช

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านไชยราช

ผู้ศึกษา นางสาวจันจิรา เนตรประไพ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านไชยราช

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านไชยราช โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ในการประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)ประเมินด้านบริบท เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความชัดเจนของเป้าหมายของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความพร้อมของสถานศึกษา ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมของกิจกรรมโครงการ 3) ประเมินกระบวนการ เกี่ยวกับ กระบวนการวางแผน การดำเนินการ และการนิเทศติดตามและการประเมินผลของโครงการ 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับ 4.1) ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 4.2) ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านไชยราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 129 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.67, S.D.=.18) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 7 วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.92, S.D. =.28) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 9 เป้าหมายเชิงปริมาณมีความชัดเจน เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.31, S.D.=.48)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการประเมินพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.46,S.D.=.16) ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อ 8 กิจกรรมที่กำหนดมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับวัตถุประสงค์โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.85, S.D.=.38) ส่วนข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.15,S.D.=38)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.45,S.D.=.50) ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ ข้อ 1 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด( x̄ = 4.85,S.D.=.38) ข้อที่มีค่าต่ำสุดคือข้อ 7 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน กำหนดของระยะเวลา อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.85,S.D.=.55)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถในการอ่านของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.46, S.D.=.10) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 15 นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 5.00 ,S.D.=.00) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือข้อ 13 นักเรียนสอบถามจากผู้รู้เฉพาะเรื่องเพิ่มเติม อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.83,S.D.=.75)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านไชยราช ตามระดับความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62,S.D.=.14) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือข้อ 12 นักเรียนเกิดทักษะในการฝึกฝนพัฒนาตนเองในด้านการอ่าน (x̄ = 4.98,S.D.=.12) ข้อที่มีค่าต่ำสุด คือข้อ 6 ความเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ( x̄= 3.98,S.D.=.45)

6. ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านไชยราช ตามระดับความพึงพอใจของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.61,S.D.=.09) ข้อที่มีค่าสูงสุดคือ ข้อ 18 กิจกรรมสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.90,S.D.=.33) ข้อที่ต่ำสุด คือข้อ 3 มีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.00,S.D.=.50)

โพสต์โดย ก้อย : [7 มี.ค. 2565 เวลา 08:05 น.]
อ่าน [522] ไอพี : 1.0.166.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,684 ครั้ง
แปลงความยากจน ให้เป็นต้นทุนแห่งการเรียนรู้
แปลงความยากจน ให้เป็นต้นทุนแห่งการเรียนรู้

เปิดอ่าน 7,566 ครั้ง
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย

เปิดอ่าน 12,071 ครั้ง
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 84,482 ครั้ง
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
20 เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้

เปิดอ่าน 11,897 ครั้ง
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก

เปิดอ่าน 44,712 ครั้ง
ต้นสาคู
ต้นสาคู

เปิดอ่าน 12,269 ครั้ง
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ
ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดปีต่าง ๆ

เปิดอ่าน 11,784 ครั้ง
บุตรี เผือดผ่อง
บุตรี เผือดผ่อง

เปิดอ่าน 10,285 ครั้ง
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17  :  29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 : 29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้

เปิดอ่าน 10,398 ครั้ง
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์มากถึง 3 เท่า

เปิดอ่าน 13,253 ครั้ง
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น

เปิดอ่าน 19,864 ครั้ง
วิธีระงับความโกรธ
วิธีระงับความโกรธ

เปิดอ่าน 14,801 ครั้ง
ไขมันที่มองไม่เห็น อันตรายที่ไม่รู้ตัว คนผอมต้องระวัง!!!
ไขมันที่มองไม่เห็น อันตรายที่ไม่รู้ตัว คนผอมต้องระวัง!!!

เปิดอ่าน 8,334 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 10,186 ครั้ง
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 249 ครั้ง
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว
เตือน!กลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ เป็นหนี้หมดตัว

เปิดอ่าน 10,869 ครั้ง
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี

เปิดอ่าน 56,141 ครั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง

เปิดอ่าน 8,806 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 11,835 ครั้ง
ตารางชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จ
ตารางชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ