ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ร่วมกับแผนผังกราฟิก วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน ดังนี้

2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

2.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ร่วมกับแผนผังกราฟิก

2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

2.4 นำแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

3. การนำรูปแบบ เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาและผลที่เกิดขึ้น

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ร่วมกับแผนผังกราฟิก วิชาประวัติศาสตร์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ข้าพเจ้ามีรูปแบบเทคนิควิธีการแก้ปัญหา ดังนี้

3.1 ทำความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทของครู บทบาทของผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผล

3.2 ทดสอบก่อนการเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน

รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส32103)

3.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563

3.4 ทดสอบหลังเรียน (Post - test) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส32103)

ผลการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ร่วมกับแผนผังกราฟิก

วิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส32103) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

3.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

3.5.1 คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน = 40.46

3.5.2 คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน = 59.53

ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน คะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47.10

3.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน

3.5.1 คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน

ปีการศึกษา 2562 = 47.89

3.5.2 คะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน

ปีการศึกษา 2563 = 52.10

ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน คะแนนทีเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.80 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ร่วมกับแผนผังกราฟิก วิชาประวัติศาสตร์ไทย สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนได้จริง

4. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาในอนาคต

4.1 ควรให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละคนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

4.2 การจัดโครงสร้างหลักสูตรหรือตารางเรียนของนักเรียน ควรจัดให้นักเรียนมีกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการศึกษาค้นคว้าโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษา

4.3 ควรมีการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น แอพพลิเคชั่นเกมส์ฝึกทักษะโดยใช้เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล

4.4 ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียน เมื่อผ่านการกระบวนการ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw ร่วมกับแผนผังกราฟิก วิชาประวัติศาสตร์ไทย เสร็จสิ้นแล้ว

โพสต์โดย AC : [16 มิ.ย. 2565 เวลา 17:16 น.]
อ่าน [443] ไอพี : 1.1.136.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,440 ครั้ง
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด

เปิดอ่าน 88,200 ครั้ง
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)
การเรียนการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction)

เปิดอ่าน 11,486 ครั้ง
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ

เปิดอ่าน 16,072 ครั้ง
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"

เปิดอ่าน 9,855 ครั้ง
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน

เปิดอ่าน 18,223 ครั้ง
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม

เปิดอ่าน 50,824 ครั้ง
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไร

เปิดอ่าน 29,194 ครั้ง
สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค
สำนวนอังกฤษที่จำเป็นในการจัดการโปรเจ็ค

เปิดอ่าน 46,505 ครั้ง
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย
แบ่งปันเทคนิคการอ่าน พ.ร.บ. กฎ ระเบียบต่างๆ ให้เข้าใจและจำง่าย

เปิดอ่าน 37,850 ครั้ง
กินไข่สุก ๆ ดิบ ๆ มีโทษ
กินไข่สุก ๆ ดิบ ๆ มีโทษ

เปิดอ่าน 409,219 ครั้ง
nouns Countable/Uncountable Nouns - นามนับได้/ไม่ได้
nouns Countable/Uncountable Nouns - นามนับได้/ไม่ได้

เปิดอ่าน 218,038 ครั้ง
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1

เปิดอ่าน 9,914 ครั้ง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง

เปิดอ่าน 9,934 ครั้ง
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%
วิธีแก้ง่วง....เวลาทำงาน ได้ผล 100%

เปิดอ่าน 3,430 ครั้ง
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 141,682 ครั้ง
ความหมายของครู
ความหมายของครู

เปิดอ่าน 11,816 ครั้ง
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 52,497 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี
ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 32,513 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)

เปิดอ่าน 17,452 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ