ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ 3) ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ และ 4) ประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 689 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครู จำนวน 69 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 306 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การหาค่าความสอดคล้อง การหาค่าความเชื่อมั่น

เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2564 พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ พบว่า ผลการดำเนินโครงการด้านสภาพแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดเมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับมาก 1 ตัวชี้วัด

โดยความต้องการจำเป็นของการจัดทำโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด/โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น ๆ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ พบว่า ผลการดำเนินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัดพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับมาก 3 ตัวชี้วัด

โดยความพร้อมของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ ความเหมาะสมของงบประมาณ และความเหมาะสมของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น ๆ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ พบว่า ผลการดำเนินโครงการด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัดพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับมาก 2 ตัวชี้วัด

โดยการปฏิบัติ (Do) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ กระบวนการขั้นตอนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวางแผนดำเนินการ (Plan) การตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (Act) มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่น ๆ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ พบว่า ผลการดำเนินโครงการด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัดพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ตัวชี้วัด โดยความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสำเร็จของโครงการ

5. ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมิน

ที่กำหนด โดยได้คะแนน 96.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของการประเมินทั้ง 4 ด้าน จำนวน 15 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 15 ตัวชี้วัด

มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความจำเป็นของโครงการ 2) ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ 3) ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการ 4) ความพร้อมของบุคลากร 5) กระบวนการขั้นตอนโครงการ 6) การวางแผนดำเนินการ (Plan) 7) การปฏิบัติ (Do) 8) ความสำเร็จของโครงการ 9) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด/โรงเรียน 2) ความเหมาะสมของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 3) ความเหมาะสมของงบประมาณ 4) ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ 5) การตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน (Check) 6) การปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (Act)

โพสต์โดย รองเอ็น : [5 ก.ค. 2565 เวลา 14:00 น.]
อ่าน [553] ไอพี : 171.103.129.67
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,541 ครั้ง
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด

เปิดอ่าน 19,643 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 7,446 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

เปิดอ่าน 17,717 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 30,306 ครั้ง
ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม
ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม

เปิดอ่าน 16,139 ครั้ง
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก

เปิดอ่าน 19,292 ครั้ง
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ

เปิดอ่าน 54,639 ครั้ง
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)
ระบบการสอนของเคมพ์ (Jerrold/Kemp)

เปิดอ่าน 9,589 ครั้ง
การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 13,098 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เอกสารดาวน์โหลด! แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เปิดอ่าน 30,727 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 47,055 ครั้ง
เรื่องของเลนส์
เรื่องของเลนส์

เปิดอ่าน 12,494 ครั้ง
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 13,899 ครั้ง
ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ
ผลการเลือกตั้ง 2554 อย่างไม่เป็นทางการ

เปิดอ่าน 15,949 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

เปิดอ่าน 6,496 ครั้ง
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก
เปิดอ่าน 21,822 ครั้ง
แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT
แบบก่อสร้างอาคารห้องสุมด ICT
เปิดอ่าน 18,125 ครั้ง
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน
เปิดอ่าน 129,153 ครั้ง
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)
แบบคำขอรับการประเมิน(ก.ค.ศ.1-ก.ค.ศ.1/1) และแบบรายงานฯ(ก.ค.ศ.2-ก.ค.ศ.3)
เปิดอ่าน 30,183 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ