ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในสถานการณ์ Covid-19 ด้วย 7G Model

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ในสถานการณ์ Covid-19 ด้วย 7G Model

คุณครูจิรวดี ทวีโชติ

---------------------------------------------------------------------

การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

Covid-19 ทำให้การจัดการเรียนสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงวิธีต่างๆ ตามธรรมชาติวิชา ข้าพเจ้า

ได้ดำเนินการสอนนักเรียนโดย การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ Covid-19 ด้วย 7G Model

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ Covid-19 ด้วย 7G Model มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งเรียนรู้พร้อมกลุ่มเพื่อนหรือเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

ผ่านสื่อออนไลน์ Appication ต่าง ๆ ภายใต้การกระบวนการ PDCA ดังนี้

P : Plan ครูศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

(ฉบับปรับปรุง 2561) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรังปรุง 2561) วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำโครงการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ Covid-19 ตลอดจนแนวทางการวัดผลและประเมินผล โดยเริ่มจากการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล ในการเข้าถึงเทคโนโลยี ความพร้อมของโทรศัพท์ ความพร้อมของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

D : Do ครูลงมือปฏิบัติหรือการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนในชั้นเรียนไม่ได้ ครูจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่ได้ จึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ทุกวันนี้ เพื่อให้นักเรียนยังเข้าถึงการศึกษา

ได้เรียนตามปกติ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม 7G Model ดังนี้

1. Group line ดำเนินการสำหรับการติดตามและตอบข้อสงสัย

หรือการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ข้าพเจ้าสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2

และวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-5 และครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

รวมทั้งหมด 8 ห้อง ดังนั้นจะมี Group Line รวมทั้งหมด 8 กลุ่ม อีกทั้งยังมี Group line

ครูที่ปรึกษา Group line ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อประสานติดตาม

แก้ไขปัญหา กรณีนักเรียนไม่ส่งงาน ไม่เข้าเรียน มีปัญหาต่างๆ ตลอดจนรายงานให้

ผู้ปกครองทราบต่อไป รวมทั้งเป็นช่องทางการส่งงานของนักเรียนแต่ละคน

2. Group Messenger ดำเนินการคล้าย Group Line แต่สำหรับนักเรียนบางคน

ที่มีปัญหาในการใน Line แต่โทรศัพท์สามารถใช้ Messenger ของ Facebook ได้ ก็จะเป็นช่องทางการสื่อสารอีกทาง บ้างครั้งการส่งไฟล์งานผ่านช่องทาง Group Messenger จะทำให้ไม่มีวันหมดอายุการใช้งาน ทำให้ไฟล์งานมีระยะเวลานาน ซึ่งต่างจากข้อจำกัดของ Line อีกทั้งการส่งงานใน Line ทำให้ใช้พื้นที่ความจำโทรศัพท์ค่อนข้างมาก นักเรียนหลายคนจึงเลือกส่งงานผ่านช่องทาง Messenger ของ Facebook

ด้วยข้อจำกัดของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ของผู้เรียน

3. Google Meet ดำเนินการสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด โดยผู้เรียนสามารถโต้ตอบได้และเมื่อจบการถ่ายทอดสดจะบันทึกเทปไว้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับชมและศึกษาเพิ่มเติมในภายหลังได้ตามเวลาที่สะดวก ซึ่งความน่าสนใจในการเลือกใช้ Google Meet คือ มีการจำกัดจำนวนผู้เรียนได้มากที่สุด 100 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดระยะเวลา ข้าพเจ้าจะใช้ Google Meet ผ่านอุปกรณ์ IPAD ดังนั้นจะมีการเชื่อมผ่าน Application อื่นๆ ในขณะที่ใช้ Google Meet ด้วย ทำให้เกิดความหลากหลายในการเรียน เช่น Goodnotes , Kahoot ซึ่งมีความเสถียรในการเขียนอธิบาย แสดงวิธีทำ ซึ่งเหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นผู้เรียนจะเข้าเรียนจำนวนเท่าใดก็ได้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าถึงง่ายและได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียม ซึ่งครูจะเลือกใช้สื่อการสอนที่หลาหลายเพื่อกระตุ้นผู้เรียน เช่น Youtube ,Microsoft Power point เป็นต้น

4. Google Classroom ดำเนินการสำหรับการเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์หรือการพูดคุย

แต่จะใช้สำหรับการมอบหมายงาน เผยแพร่เนื้อหา เป็นคลังไฟล์งาน ไฟล์คลิปวีดิโอ คลิปสอนที่บันทึกจาก Google Meet หรือ Youtube

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ส่งเอกสารต่างๆ ให้กับนักเรียนและสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งเหมาะแก่การใช้งานหลายชั้นเรียนหรือแยกชั้นเรียนก็ได้

สามารถตรวจงานนักเรียนและให้คะแนน พูดคุย โต้ตอบกลับนักเรียนได้เลย

5. Google form ดำเนินการสำหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ซึ่งสามารถสร้างแบบทดสอบให้ผู้เรียนได้ทำในช่วงเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังสามารถประมวลผลคะแนนได้ในทันที และนำผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ผู้เรียนและเป็นแนวทางในการจัดซ่อมเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่อไป

6. Google drive ดำเนินการสำหรับการจัดส่งงานเอกสารต่าง ๆ ของผู้เรียน ซึ่งง่ายต่อการใช้งานและสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างถาวรและเป็นระบบ นอกจากนี้การดำเนินการส่งเอกสารของผู้เรียนยังสามารถส่งได้หลากหลายนามสกุล ทั้งไฟล์รูปภาพและวีดิโอ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ง่ายทั้งส่งผ่านโทรศัพท์และเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงแค่ครูผู้สอนสร้างห้องไดร์ฟและส่งต่อให้ผู้เรียน

7.Google site ดำเนินการสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งการสร้างแหล่งเรียนรู้โดยใช้ Google site ในรูปแบบของเว็บไซต์นั้น ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายตลอดเวลา และหากครูมีข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ก็สามารถส่งไว้ในนี้ได้ อีกทั้งเว็บไซต์ยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้ นับเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอีกด้วย

C : Check หลังจากดำเนินการสอนนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะดำเนินการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งที่ต้องการพัฒนา ขณะดำเนินกิจกรรมการสอน รวมทั้งจัดการวัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ได้จัดทำขึ้น วัดผลและประเมินผู้เรียนว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนการสอนหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญมาก เนื่องจาก

ในการดําเนินการสอน มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางาน การติดตาม การตรวจสอบและการประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องกระทําควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการจัดการเรียนการสอนต่อไป

A : Act ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทําการวัดผลและประเมินแล้ว

การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้าหรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิม ขั้นตอนนี้อาจนำไปสู่กระบวนการแก้ไขด้วยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามวงจร PDCA

ในรอบใหม่ กระบวนการที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาด Covid-19 ได้ดีขึ้น

สรุป การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ Covid-19 ด้วย 7G Model เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เข้าใจทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์ระบาด Covid-19 ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนคณิตศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

โพสต์โดย จิรวดี ทวีโชติ : [26 ก.ค. 2565 เวลา 13:41 น.]
อ่าน [625] ไอพี : 118.173.111.32
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,953 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 8,729 ครั้ง
ออกกำลังกายตามอารมณ์
ออกกำลังกายตามอารมณ์

เปิดอ่าน 9,177 ครั้ง
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ

เปิดอ่าน 16,741 ครั้ง
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา

เปิดอ่าน 25,823 ครั้ง
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)

เปิดอ่าน 13,559 ครั้ง
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ

เปิดอ่าน 14,077 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 54,296 ครั้ง
เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ “สมาธิสั้น” รับมือได้
เลี้ยง-เล่นอย่างสร้างสรรค์ “สมาธิสั้น” รับมือได้

เปิดอ่าน 17,416 ครั้ง
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 113,637 ครั้ง
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554

เปิดอ่าน 25,455 ครั้ง
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้

เปิดอ่าน 13,186 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56

เปิดอ่าน 11,449 ครั้ง
นอร์แมน โจเซฟ วู้ดแลนด์ ผู้ร่วมคิดค้น"บาร์โค้ด" เสียชีวิตแล้ว วัย 91 ปี
นอร์แมน โจเซฟ วู้ดแลนด์ ผู้ร่วมคิดค้น"บาร์โค้ด" เสียชีวิตแล้ว วัย 91 ปี

เปิดอ่าน 18,072 ครั้ง
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา
นวดแก้ปวดไม่ใช้มือ ศาสตร์บำบัดล้านนา

เปิดอ่าน 638 ครั้ง
การป้องกันการเกิดอาการ "ฮีทสโตรก"
การป้องกันการเกิดอาการ "ฮีทสโตรก"

เปิดอ่าน 2,336 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"
เปิดอ่าน 14,672 ครั้ง
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
เปิดอ่าน 15,223 ครั้ง
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ
เปิดอ่าน 18,192 ครั้ง
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
ประเพณีการทำบุญในวันสงกรานต์
เปิดอ่าน 8,788 ครั้ง
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค
นั่งนานทำให้เป็นคนขี้โรค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ