ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง การศึกษาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย นายอรรถพงษ์ เพ็ชรรัตน์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชานาญการพิเศษ

ปีกำรศึกษำ 2563

บทคัดย่อ

การศึกษาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน

บัวใหญ่ 2. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบัวใหญ่ 3. เพื่อศึกษาความต้องการการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบัว

ใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน รองผู้อานวยการ

สถานศึกษา จานวน 3 คน รวมผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 คน ครูหัวหน้าฝ่าย จานวน 6 คน และ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน 8 คน รวมครูโรงเรียนประทาย จานวน 14 คน ปีการศึกษา

2563 ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง รวมจานวนทั้งสิ้น 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตาแหน่ง จานวน 2 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา

และความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ แบ่งเป็น 4

ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ จานวน 12 ข้อ ด้านการบริหารงานงบประมาณ จานวน 7 ข้อ

ด้านการบริหารงานบุคคล จานวน 9 ข้อ ด้านการบริหารทั่วไป จานวน 15 ข้อ รวมจานวน 43 ข้อ

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีระดับการตอบ 5 ระดับ

ตามแนวคิดของ Likert สภาพ ปัญหา และความต้องการการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย x ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลกำรวิจัย พบว่า

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาแยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน และครูโรงเรียน

บัวใหญ่ จานวน 14 คน รวมจานวน 18 คน

2. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบัวใหญ่ พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบัวใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด X = 4.36 S.D. = 0.46 ด้านบริหารวิชาการ และด้านบริหารงบประมาณ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ส่วนด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก

3. ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบัวใหญ่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบัวใหญ่

มีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

X = 4.51 S.D. = 0.49 ด้านบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบริหารงาน

วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก

4. ความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนบัวใหญ่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน

บัวใหญ่ มีความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด X = 4.70 S.D. = 0.45 และ ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ณัฐพงษ์ เจริญปรุ : [16 ส.ค. 2565 เวลา 06:05 น.]
อ่าน [818] ไอพี : 61.19.123.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,206 ครั้ง
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 10,908 ครั้ง
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ
ตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจคิดใหม่ทำใหม่เพื่อหัวใจของคุณ

เปิดอ่าน 22,917 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"

เปิดอ่าน 9,479 ครั้ง
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น

เปิดอ่าน 13,691 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

เปิดอ่าน 19,743 ครั้ง
การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
การประดับพระบรมฉายาลักษณ์

เปิดอ่าน 22,830 ครั้ง
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6

เปิดอ่าน 82,082 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 61,475 ครั้ง
การอ่านแบบ  Skimming
การอ่านแบบ Skimming

เปิดอ่าน 16,467 ครั้ง
คืนครูสู่ห้องเรียน
คืนครูสู่ห้องเรียน

เปิดอ่าน 26,791 ครั้ง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง
คำอธิษฐานวันลอยกระทง

เปิดอ่าน 20,891 ครั้ง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง
เกลือ สารพัดประโยชน์เพื่อความงาม ทำอะไรได้บ้าง

เปิดอ่าน 26,175 ครั้ง
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 14,909 ครั้ง
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน

เปิดอ่าน 543 ครั้ง
ประโยชน์ของการเดิน
ประโยชน์ของการเดิน

เปิดอ่าน 13,111 ครั้ง
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
เปิดอ่าน 11,957 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
เปิดอ่าน 28,177 ครั้ง
เป็ดแมนดาริน
เป็ดแมนดาริน
เปิดอ่าน 16,110 ครั้ง
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก
เทคนิคการถ่ายภาพขนมให้ไฉไลน่ากินมันไม่ได้ยาก
เปิดอ่าน 15,385 ครั้ง
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ