ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านวังใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3

้รายงาน นางศรินทิพย์ ทะสะระ

ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านวังใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลาเขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ปี

การศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ

ซิปป์(CIPP Model) ) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context

Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ

(Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน

ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 150 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ

เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความ

ต้องการของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และโครงการสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของ

สังคมไทย อยู่ในระดับมาก

ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ

เรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องมีการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

ที่ดำเนินการในโครงการ รองลงมามีงบประมาณที่เพียงพอต่อการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละกิจกรรม

อยู่ในระดับมากที่สุด และมีผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของโครงการเพียงพอ อยู่ในระดับมาก

มากที่สุด

ด้านกระบวนการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับสูงสุด

3 อันดับแรกได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการแจ้งแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้ทราบ อยู่ใน

ระดับมากที่สุดรองลงมามีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุดและ

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมในโครงการได้และสอดคล้อง

กับความสามารถของตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านผลผลิต พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลำดับสูงสุด 3 อันดับ

แรกได้แก่ การดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์และฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความ

รับผิดชอบ มีวินัย มีนิสัยรักการออม มีทักษะชีวิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอาชีพ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด และโรงเรียนมีการแจ้งผลการดำเนินงานให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะและ

เมื่อสิ้นสุดโครงการ อยู่ในระดับมาก

จากการที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานจากการได้ลงมือปฏิบัติ

จริง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ครูสามารถ

บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระได้อย่างน่าสนใจ ส่วน

ผู้ปกครองและชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสต์โดย จิตร : [24 ก.ย. 2565 เวลา 13:42 น.]
อ่าน [2510] ไอพี : 159.192.43.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,026 ครั้ง
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!

เปิดอ่าน 18,829 ครั้ง
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน

เปิดอ่าน 25,910 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)

เปิดอ่าน 11,368 ครั้ง
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า

เปิดอ่าน 9,586 ครั้ง
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย

เปิดอ่าน 13,694 ครั้ง
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

เปิดอ่าน 697 ครั้ง
การดูแล "เท้า-เรียวขา" ให้เนียนนุ่ม และ สุขภาพดี
การดูแล "เท้า-เรียวขา" ให้เนียนนุ่ม และ สุขภาพดี

เปิดอ่าน 30,915 ครั้ง
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)
จับเดรสให้แมทช์กับรูปร่างของคุณ (Dress Your Body Shape)

เปิดอ่าน 17,661 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)

เปิดอ่าน 20,333 ครั้ง
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน
"ข้าวลืมผัว"อร่อยจนลืมผัว ข้าวชาวเขา ที่ชาวเมืองก็ควรกิน

เปิดอ่าน 11,026 ครั้ง
"หมอช้าง" แนะวิธีไหว้เจ้าให้เฮงๆ พร้อมข้อห้ามในวันตรุษจีน
"หมอช้าง" แนะวิธีไหว้เจ้าให้เฮงๆ พร้อมข้อห้ามในวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 15,773 ครั้ง
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 13,980 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 28,620 ครั้ง
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน

เปิดอ่าน 12,235 ครั้ง
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้

เปิดอ่าน 16,724 ครั้ง
เด็กไทยมีไอคิวต่ำลงจริงหรือ?
เด็กไทยมีไอคิวต่ำลงจริงหรือ?
เปิดอ่าน 11,614 ครั้ง
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
เปิดอ่าน 51,536 ครั้ง
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?
ข้าราชการ เกษียณแล้ว.....ได้อะไรบ้างนะ?
เปิดอ่าน 13,850 ครั้ง
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
ตัวอย่างภาพถ่าย จากกล้องของ iPhone 5
เปิดอ่าน 11,639 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ