ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขุนด่าน

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณลักษณะสุจริตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านขุนด่าน

ผู้ทำวิจัย นายอัศนัย วารีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนด่าน กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ปีที่พิมพ์งานวิจัย 2565

การพัฒนากลยุทธ์การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านขุนด่าน โดยใช้

การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านขุนด่าน 2) เพื่อปฏิบัติการ

และศึกษาผลปฏิบัติการใช้กลยุทธ์ตามวงจรของ Kemmis & Mc Taggart 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์

โดยพิจารณาจากเป้าหมายในการพัฒนา คือ 3.1) การมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนด่าน 3.2) ผลการประเมินคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนด่านในปีการศึกษา 2563

และปีการศึกษา 2564 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อคุณภาพการบริหารและการจัดการ คุณภาพการเรียนการสอน

และคุณภาพของนักเรียนหลังการใช้กลยุทธ์

การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 การสร้างกลยุทธ์ ระยะที่ 2 การนำกลยุทธ์ไปใช้โดยใช้วงจรการปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart

ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection) ปฏิบัติการ 2 วงจร วงจรที่ 1 ในปีการศึกษา 2562-2563 วงจรที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 3 การประเมินกลยุทธ์ และระยะที่ 4 ความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ แบบสอบถามการมีส่วนร่วม และแบบสอบถามความพึงพอใจ

เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง คือ ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนากลยุทธ์การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านขุนด่าน สรุปผลได้ดังนี้

1. กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านขุนด่าน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1) การเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ 2) การสร้างศรัทธา 3) การสร้างความสัมพันธ์ และ 4) ความเป็นหุ้นส่วน

2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน 5 ประการตามมาตรฐานการบริหารงาน 5 มาตรฐาน โรงเรียนบ้านขุนด่านของครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า หลังการใช้

กลยุทธ์ ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มากกว่าก่อนการใช้กลยุทธ์ และมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินในระดับมาก (3.51) ขึ้นไป

ทุกรายการ

3. การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน 5 ประการ โรงเรียนบ้านขุนด่านปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โรงเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน

5 ประการ ปีการศึกษา 2564 ดีขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2563 ทุกองค์ประกอบ และทุกตัวบ่งชี้

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่มีต่อคุณภาพการบริหารและการจัดการ คุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพ

ของนักเรียนหลังการใช้กลยุทธ์ พบว่า ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีความพึงพอใจในระดับมาก (3.51) ขึ้นไป ทุกด้าน

โพสต์โดย จอร์จ : [27 ก.ย. 2565 เวลา 17:28 น.]
อ่าน [644] ไอพี : 182.52.28.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 79,076 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์
ระบบโทรทัศน์

เปิดอ่าน 16,608 ครั้ง
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่

เปิดอ่าน 8,690 ครั้ง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องเร่งแก้ไขพฤติกรรม

เปิดอ่าน 17,667 ครั้ง
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที
สอนประวัติศาสตร์ภายใน 7 นาที

เปิดอ่าน 101,187 ครั้ง
บทสวดอโหสิกรรม
บทสวดอโหสิกรรม

เปิดอ่าน 26,472 ครั้ง
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต
"พลู" สมุนไพรไทย ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

เปิดอ่าน 21,510 ครั้ง
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย

เปิดอ่าน 19,274 ครั้ง
เรื่องของกราฟ
เรื่องของกราฟ

เปิดอ่าน 20,335 ครั้ง
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5

เปิดอ่าน 9,864 ครั้ง
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?
ใช้ มือถือ ขณะฝนฟ้าคะนอง จะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 1,582 ครั้ง
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด

เปิดอ่าน 11,183 ครั้ง
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ
"หนี้ครู" ปัญหาอมตะคู่แม่พิมพ์ของชาติ

เปิดอ่าน 2,480 ครั้ง
13 ตุลาคม ของทุกปี "วันนวมินทรมหาราช"
13 ตุลาคม ของทุกปี "วันนวมินทรมหาราช"

เปิดอ่าน 17,369 ครั้ง
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 8,743 ครั้ง
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์

เปิดอ่าน 9,656 ครั้ง
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
เปิดอ่าน 34,584 ครั้ง
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
เปิดอ่าน 30,734 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"
เปิดอ่าน 20,494 ครั้ง
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร
เปิดอ่าน 20,351 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ