ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของผู้บริหารโรงเรียน ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

สถานศึกษาได้ออกแบบนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “SOM-BOOL Model” มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนให้เกิดคุณภาพตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดการพัฒนาดังนี้

1. การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

1)วางแผน (PLAN)

1. กำหนดนวัตกรรมเป็นแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

2. จัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูเพื่อมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2) เป้าหมาย (OBJECTIVE)

1. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

2. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

3. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมครูด้วยรูปแบบต่างๆ

3) ระบบ (SYSTEM)

1. สถานศึกษามีระบบการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning โดยใช้นวัตกรรม “SOM-BOOL Model”

2. นำระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

4) ส่วนร่วม (PARTICIPATION)

1. ประชุมและจัดแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วม เพื่อวางแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา (SWOT Analysis) การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

5) ประเมินผล (EVALUATION)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21

2. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

3. สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานและนำปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินการมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

2. ปัจจัยความสำเร็จ

S = Service mind แปลว่า บริการด้วยใจ หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตใจในการให้บริการและจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning แก่นักเรียนด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม

O = Opportunity แปลว่า โอกาสทางการศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้โอกาสช่วยเหลือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ให้เด็กทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

M = Management แปลว่า บริหารจัดการที่ดี หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการบริหารจัดการงาน 4 ฝ่าย เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

B = Believe แปลว่า สร้างความศรัทธา หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อให้เป้าหมายคุณภาพของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ

O = O.K. ness แปลว่า มีมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพ

O = Observant แปลว่า เอาใจใส่ผู้เรียน หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งมั่นเอาใจใส่การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning พัฒนานักเรียนตามเป้าหมายคุณภาพที่กำหนดไว้

L = Love แปลว่า รักในสิ่งที่ทำ หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รักศรัทธาต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายคุณภาพ

3. เป้าหมายคุณภาพ

เป้าหมายหรือผลสำเร็จที่สถานศึกษาต้องการให้เกิดคุณภาพ 3 ด้าน ดังนี้

คุณภาพผู้เรียน

1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตามสถานศึกษากำหนด

2) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด

3) มีทักษะในศตวรรษที่ 21(3R8C)

คุณภาพสถานศึกษา

1) สถานศึกษามีการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2) สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนที่มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning อย่างมีคุณภาพ

คุณภาพครูและบุคลากร

1) ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

2) ครูและบุคลากรมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

3) ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

โพสต์โดย ไตตั้น : [26 ส.ค. 2566 เวลา 16:43 น.]
อ่าน [159] ไอพี : 49.48.226.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,825 ครั้ง
"มัลเบอร์รี่" ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
"มัลเบอร์รี่" ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 11,198 ครั้ง
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"
ฟังหรือยัง เพลง "จากนี้ไปจนนิพพาน"

เปิดอ่าน 11,535 ครั้ง
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?

เปิดอ่าน 19,609 ครั้ง
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา
การทดลอง LHC ของเซิร์น ที่คล้องกับพุทธศาสนา

เปิดอ่าน 2,503 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี

เปิดอ่าน 11,162 ครั้ง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 17,777 ครั้ง
กินยาให้ถูกโรค
กินยาให้ถูกโรค

เปิดอ่าน 8,450 ครั้ง
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน
ปรับฮวงจุ้ย รับหน้าฝน

เปิดอ่าน 15,277 ครั้ง
หญ้าแฝก
หญ้าแฝก

เปิดอ่าน 14,848 ครั้ง
10 โรคเรื้อรังของคนวัย 40 อัพ
10 โรคเรื้อรังของคนวัย 40 อัพ

เปิดอ่าน 14,706 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 47 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 20,385 ครั้ง
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล

เปิดอ่าน 16,223 ครั้ง
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013

เปิดอ่าน 397,462 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 15,175 ครั้ง
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.
ทางออกของวิกฤตการศึกษาไทยภายใต้การใช้อำนาจตาม ม.44 ของ คสช.

เปิดอ่าน 8,317 ครั้ง
เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษา 2559
เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษา 2559
เปิดอ่าน 8,649 ครั้ง
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
Professor Switch ชั้นเรียนสุดอลังการ เวทีหมุนเปลี่ยนคลาสเรียน
เปิดอ่าน 12,300 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
เปิดอ่าน 13,950 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์
เปิดอ่าน 8,787 ครั้ง
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ