ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้ชุดฝึกทักษะการ อ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)

ชื่อวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้ชุดฝึกทักษะการ อ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)

ผู้วิจัย พลอยสวย เซ่งก่อกุล ปีการศึกษา 2566

ปริญญา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.กมลทิพย์ สังข์เกื้อ

บทคัดย่อ

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 31 คน นวัตกรรมที่ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบทดสอบการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จํานวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเที่ยงตรง (IOC)

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ ตรงตามมาตราเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 19.84 ซึ่งตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) พบว่า นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 11.09 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.48 และคะแนนหลังเรียนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 15.06 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.32

คําสําคัญ: ชุดฝึกทักษะ, ทักษะการอ่าน, มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

Thesis Title: Developing reading skills for words with incorrect spellings using

a reading skills training kit. Read words with incorrect spellings. of students in grade 4/2 of Tessaban 3 School (Wat Sala Hua Yang)

Researcher: Ploysuay Sengkokun academic year: 2023

Degree: Bachelor of Education Major: Thai Language

Advisor: Dr.Kamonthip Sangkuea

Abstract

The objectives of this research are to 1) develop reading skills for words with spellings that do not conform to the standard using a training kit for reading words with spellings that do not conform to the standard. of students in Grade 4/2 of Tessaban 3 School (Wat Sala Hua Yang) 2) to compare the skills of reading words with spellings that do not conform to the standard Before and after using the set to practice reading words with spellings that do not conform to the standard. of students in Grade 4/2 of Tesaban 3 School (Wat Sala Hua Yang). The population is students in Grade 4/2 of the first semester of academic year 2023 at Tessaban 3 School (Wat Sala Hua Yang), Mueang District, Songkhla Province. There were 31 people. The innovations in the research consisted of 1) reading skill training on words with spellings that do not correspond to the section. 2) a learning plan on reading words with spellings that do not correspond to the section. Using a reading skill training set The instrument used to collect data was a test for reading words with spellings that did not conform to the standard, 20 questions. Statistics used in the research included percentage, mean, and standard deviation. and precision value (IOC)

The results of the research were found: 1) Results of developing skills in reading words with spellings that do not conform to the standard using a skill training set. Reading words with spellings that do not conform to the standard for students in Prathom 4/2, Municipality 3 (Wat Sala Hua Yang), found that the students have the skills to read words with spellings that do not conform to the standard using a reading skills training kit. Words with incorrect spellings according to the increased section Accounted for 19.84 percent, which meets the specified criteria. 2) Results of comparing the skills of reading words with spellings that do not correspond to the standard between before and after studying using the skill practice set for reading words with spellings that do not correspond to the standard. The section for students in Prathom 4/2, Tessaban 3 (Wat Sala Hua Yang), found that all students had the skills to read words with spellings that did not correspond to the section after studying. By using a higher skill training set than before studying. The average overall pre-study score was 11.09, calculated as an average of 55.48 percent, and the average overall post-study score was 15.06, calculated as an average of 75.32 percent.

Keywords: skill training set, reading skills, spelling that doesn’t match the section

โพสต์โดย ครูน้ำฟ้า : [18 ต.ค. 2566 เวลา 19:44 น.]
อ่าน [894] ไอพี : 1.47.149.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,174 ครั้ง
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน

เปิดอ่าน 2,522 ครั้ง
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล

เปิดอ่าน 16,960 ครั้ง
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เปิดอ่าน 23,992 ครั้ง
6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย
6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย

เปิดอ่าน 17,547 ครั้ง
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย

เปิดอ่าน 9,401 ครั้ง
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน
เคล็ดลับขายของออนไลน์อย่างไรไม่ขาดทุน

เปิดอ่าน 7,392 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ

เปิดอ่าน 14,169 ครั้ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวาง ตำแหน่งของเตียง

เปิดอ่าน 21,880 ครั้ง
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชการชายแดน

เปิดอ่าน 16,493 ครั้ง
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 2,990 ครั้ง
4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เปิดอ่าน 81,573 ครั้ง
พยางค์ และ คำ
พยางค์ และ คำ

เปิดอ่าน 13,959 ครั้ง
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 18,570 ครั้ง
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3

เปิดอ่าน 13,719 ครั้ง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง

เปิดอ่าน 87,709 ครั้ง
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)
เปิดอ่าน 26,506 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
เปิดอ่าน 23,629 ครั้ง
ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"
ประวัติ ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"
เปิดอ่าน 26,212 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ฟริดริก เกาส์
เปิดอ่าน 8,508 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ