ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึก

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวสุจินดา สีแก้ว

โรงเรียน โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปีที่ศึกษาค้นคว้า2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ1)เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วิวัฒนาการรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม4 รหัส ว 33241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 เล่ม ตามเกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เรื่อง วิวัฒนาการ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง วิวัฒนาการวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม จำนวน 112 คน2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560โรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม จำนวน 33คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 4 ชนิด ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ จำนวน 8 แผน2) เอกสารประกอบการเรียน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ จำนวน 6 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ประกอบด้วย ข้อคำถาม จำนวน 20 ข้อ

ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. เอกสารประกอบการเรียนตามวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ

83.18 / 81.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. เอกสารประกอบการเรียนตามวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ มีค่าดัชนีประสิทธิผล(Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.74016 แสดงว่า เอกสารประกอบการเรียนตามวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.016

3. จากการศึกษาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนตามวิธีการสอนแบบสืบเสาะ

หาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนตามวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.46

โดยสรุป เอกสารประกอบการเรียน วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการ มีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดีควรสนับสนุนครูให้นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป

โพสต์โดย สาวิตรี : [7 พ.ค. 2561 เวลา 09:31 น.]
อ่าน [1061] ไอพี : 223.206.243.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ