ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดประสบการณ์

แบบสืบเสาะหาความรู้ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา : นางขวัญรพี เชื้อเมืองพาน

ปีการศึกษา : 2556

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คู่มือการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หน่วย จำนวน 30 แผน และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 20 ข้อ มีวิธีการดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการทดสอบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัดประสบการณ์ โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนครบ 10 สัปดาห์ จึงทำการประเมินทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับก่อนจัดประสบการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ จำนวน 10 สัปดาห์ พบว่า สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การจำแนกประเภท การวัด และการลงความเห็นจากข้อมูล ให้สูงขึ้นได้ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะด้านการสังเกตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 59.50 เพิ่มเป็น 100.00 ทักษะการจำแนกประเภทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 56.00 เพิ่มเป็น 98.80 ทักษะการวัดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.70 เพิ่มเป็น 97.60 และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.70 เพิ่มเป็น 91.70

2. ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนก ทักษะการวัด และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 61.40 59.20 62.20 63.60 ตามลำดับ ซึ่งสรุปโดยภาพรวมแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินทั้ง 4 ทักษะ ก่อนการจัดประสบการณ์ มีค่าเท่ากับ 5.40 คิดเป็นร้อยละ 27.00 และหลังการจัดประสบการณ์ มีค่าเท่ากับ 17.72 คิดเป็นร้อยละ 88.60 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการประเมินหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าการประเมินก่อนการจัดประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 61.60 แสดงว่า การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ ทำให้นักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น

โพสต์โดย ตุ๊ก : [29 ม.ค. 2559 เวลา 20:51 น.]
อ่าน [2764] ไอพี : 118.172.90.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,944 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง

เปิดอ่าน 19,000 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 20,632 ครั้ง
วิธีการปลูกผักชี
วิธีการปลูกผักชี

เปิดอ่าน 10,218 ครั้ง
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย
10 ท่ากระชับสัดส่วนสวย

เปิดอ่าน 12,476 ครั้ง
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"

เปิดอ่าน 17,524 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล

เปิดอ่าน 24,355 ครั้ง
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0
12 เทคโนโลยี (ไม่) พร้อมใช้ใน Web 3.0

เปิดอ่าน 14,023 ครั้ง
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?

เปิดอ่าน 15,857 ครั้ง
ปะการัง
ปะการัง

เปิดอ่าน 75,415 ครั้ง
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่
DIY วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องใส่แผ่นกรอง สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่

เปิดอ่าน 21,522 ครั้ง
ทายนิสัยจากการอาบน้ำ
ทายนิสัยจากการอาบน้ำ

เปิดอ่าน 12,256 ครั้ง
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน

เปิดอ่าน 21,363 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 47,137 ครั้ง
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

เปิดอ่าน 48,207 ครั้ง
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก

เปิดอ่าน 16,607 ครั้ง
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012
สุดยอดโปรแกรมตรวจสอบสเปคคอมพิวเตอร์ ปี 2012
เปิดอ่าน 6,291 ครั้ง
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
เปิดอ่าน 25,282 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
เปิดอ่าน 19,101 ครั้ง
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
คำพ่อสอน เรื่อง "การทำงาน" ให้ประสบความสำเร็จ
เปิดอ่าน 16,193 ครั้ง
กำแพงกั้นเสียง
กำแพงกั้นเสียง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ