ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

ผู้วิจัย นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ๒) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ๓) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ และ ๔) เพื่อประเมินความเหมาะสมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร จำนวน ๕๔ คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๑๕ คน เครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน ๘๗ คน สภานักเรียน จำนวน ๑๔ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๘ คน

ผลการวิจัย พบว่า

๑. สภาพการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

๒. ผลการสร้างสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบหลัก ๘ องค์ประกอบดังนี้ ๑) การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๒) การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ๓) การใช้ทฤษฎีเสริมแรง ๔) ระบบควบคุมภายใน ๕) องค์การแห่งการเรียนรู้ ๖) ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ๗) การรายงานผล และ ๘) การทำงานเป็นทีม

๓. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า ผู้วิจัยร่วมกับโรงเรียนสามารถดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบหลักที่ ๑) S : Strategic Management การบริหารเชิงกลยุทธ์ มี ๓ องค์ประกอบย่อย คือ ๑.๑ การพัฒนากลยุทธ์ ๑.๒ การถ่ายปฏิบัติตามกลยุทธ์ ๑.๓ การประเมินผล องค์ประกอบหลักที่ ๒) I : Information Management มี ๒ องค์ประกอบย่อย คือ ๒.๑ เทคโนโลยี ๒.๒ สารสนเทศ องค์ประกอบหลักที่ ๓) R : Reinforcement Theory การใช้ทฤษฎีการเสริมแรง มีองค์ประกอบย่อย ๕ คือ ๓.๑ การให้ใจ ๓.๒ ได้ใจ ๓.๓ ประสานใจ ๓.๔ ให้กำลังใจ และ ๓.๕ ดูแลรักษาใจ องค์ประกอบหลักที่ ๔ I : Internal control System Improvement ระบบควบคุมภายใน มีองค์ประกอบย่อย คือ ๔.๑ ผลพัฒนาการของเด็ก ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ ๔.๓ การบริหารการจัดการ ๔.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ๔.๕ บุคลากรและการบริหารบุคลากร องค์ประกอบหลักที่ ๕ L : learning organization องค์การแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อย คือ ๕.๑ ด้านการเรียนรู้ ๕.๒ ด้านองค์การ ๕.๓ ด้านบุคลากร ๕.๔ ด้านการจัดการความรู้ องค์ประกอบหลักที่ ๖ E : Excellence Center ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ องค์ประกอบหลักที่ ๗ R: Reporting การรายงาน มีองค์ประกอบย่อย ๗.๑ การรายงานผล ๗.๒ การสื่อสารที่ดี องค์ประกอบหลักที่ ๘ T : Team Work การทำงานเป็นทีม มีองค์ประกอบย่อย คือ ๘.๑ ด้านบทบาทที่สมดุล ๘.๒ ด้านการเปิดเผยและการเผชิญหน้า ๘.๓ ด้านความร่วมมือและความขัดแย้ง ๘.๔ ด้านการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๘.๕ ด้านภาวะผู้นำที่เหมาะสม ๘.๖ ด้านการทบทวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ๘.๗ ด้านการพัฒนาตนเอง และ ๘.๘ ด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม

๔. การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ผอ.กิตติศักดิ์ : [19 ก.พ. 2559 เวลา 15:01 น.]
อ่าน [2515] ไอพี : 101.109.145.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ KK

  ความคิดเห็นที่ 1

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมาก

วันที่โพสต์ [19 ก.พ. 2559 เวลา 15:22 น.] ไอพี : [101.109.145.211] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Mayryna

  ความคิดเห็นที่ 2

ได้รับความรู้เพื่อเติมมากมายเลยค่ะ

วันที่โพสต์ [29 ก.พ. 2559 เวลา 07:34 น.] ไอพี : [125.27.32.118] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ มา

  ความคิดเห็นที่ 3

ได้รับประโยชน์เพื่อเติมมากเลยค่ะ

วันที่โพสต์ [3 มี.ค. 2559 เวลา 14:42 น.] ไอพี : [125.27.44.65] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ พิม

  ความคิดเห็นที่ 4

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL เป็นการบริหาร ในทุกๆ ด้าน อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่มีประโยชน์มากๆคะ

วันที่โพสต์ [3 มี.ค. 2559 เวลา 14:53 น.] ไอพี : [125.27.44.65] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,578 ครั้ง
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ

เปิดอ่าน 24,812 ครั้ง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการศึกษาคุณภาพ : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 749 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 12,929 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่

เปิดอ่าน 8,207 ครั้ง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทำคลิป แนะนำขั้นตอนการสมัครครูผู้ช่วย ชมกันเลย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ทำคลิป แนะนำขั้นตอนการสมัครครูผู้ช่วย ชมกันเลย

เปิดอ่าน 27,417 ครั้ง
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด

เปิดอ่าน 12,930 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ

เปิดอ่าน 14,501 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56

เปิดอ่าน 14,689 ครั้ง
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!

เปิดอ่าน 63,290 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 11,464 ครั้ง
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร

เปิดอ่าน 16,707 ครั้ง
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน
ฎุมิปัญญาชาวบ้าน

เปิดอ่าน 11,716 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 13,943 ครั้ง
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด

เปิดอ่าน 22,450 ครั้ง
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย
ยาสระผมเข้าตาบ่อย ๆ เป็นอันตรายต่อดวงตามั้ย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,174 ครั้ง
 ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์
ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์

เปิดอ่าน 14,501 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56

เปิดอ่าน 9,131 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว

เปิดอ่าน 10,081 ครั้ง
การเลี้ยง "หมูหลุม" และ การผลิต "น้ำหมักชีวภาพ"
การเลี้ยง "หมูหลุม" และ การผลิต "น้ำหมักชีวภาพ"

เปิดอ่าน 27,941 ครั้ง
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม
รู้แล้ว สโตนเฮนจ์ มีไว้ทำไม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ