ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

ผู้วิจัย นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ๒) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ๓) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ และ ๔) เพื่อประเมินความเหมาะสมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร จำนวน ๕๔ คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๑๕ คน เครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน ๘๗ คน สภานักเรียน จำนวน ๑๔ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๐ และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๘ คน

ผลการวิจัย พบว่า

๑. สภาพการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

๒. ผลการสร้างสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบหลัก ๘ องค์ประกอบดังนี้ ๑) การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๒) การบริหารข้อมูลสารสนเทศ ๓) การใช้ทฤษฎีเสริมแรง ๔) ระบบควบคุมภายใน ๕) องค์การแห่งการเรียนรู้ ๖) ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ๗) การรายงานผล และ ๘) การทำงานเป็นทีม

๓. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า ผู้วิจัยร่วมกับโรงเรียนสามารถดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบหลักที่ ๑) S : Strategic Management การบริหารเชิงกลยุทธ์ มี ๓ องค์ประกอบย่อย คือ ๑.๑ การพัฒนากลยุทธ์ ๑.๒ การถ่ายปฏิบัติตามกลยุทธ์ ๑.๓ การประเมินผล องค์ประกอบหลักที่ ๒) I : Information Management มี ๒ องค์ประกอบย่อย คือ ๒.๑ เทคโนโลยี ๒.๒ สารสนเทศ องค์ประกอบหลักที่ ๓) R : Reinforcement Theory การใช้ทฤษฎีการเสริมแรง มีองค์ประกอบย่อย ๕ คือ ๓.๑ การให้ใจ ๓.๒ ได้ใจ ๓.๓ ประสานใจ ๓.๔ ให้กำลังใจ และ ๓.๕ ดูแลรักษาใจ องค์ประกอบหลักที่ ๔ I : Internal control System Improvement ระบบควบคุมภายใน มีองค์ประกอบย่อย คือ ๔.๑ ผลพัฒนาการของเด็ก ๔.๒ การบริหารงานวิชาการ ๔.๓ การบริหารการจัดการ ๔.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ๔.๕ บุคลากรและการบริหารบุคลากร องค์ประกอบหลักที่ ๕ L : learning organization องค์การแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบย่อย คือ ๕.๑ ด้านการเรียนรู้ ๕.๒ ด้านองค์การ ๕.๓ ด้านบุคลากร ๕.๔ ด้านการจัดการความรู้ องค์ประกอบหลักที่ ๖ E : Excellence Center ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ องค์ประกอบหลักที่ ๗ R: Reporting การรายงาน มีองค์ประกอบย่อย ๗.๑ การรายงานผล ๗.๒ การสื่อสารที่ดี องค์ประกอบหลักที่ ๘ T : Team Work การทำงานเป็นทีม มีองค์ประกอบย่อย คือ ๘.๑ ด้านบทบาทที่สมดุล ๘.๒ ด้านการเปิดเผยและการเผชิญหน้า ๘.๓ ด้านความร่วมมือและความขัดแย้ง ๘.๔ ด้านการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๘.๕ ด้านภาวะผู้นำที่เหมาะสม ๘.๖ ด้านการทบทวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ๘.๗ ด้านการพัฒนาตนเอง และ ๘.๘ ด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม

๔. การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ผอ.กิตติศักดิ์ : [19 ก.พ. 2559 เวลา 15:01 น.]
อ่าน [2746] ไอพี : 101.109.145.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ KK

  ความคิดเห็นที่ 1

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมาก

วันที่โพสต์ [19 ก.พ. 2559 เวลา 15:22 น.] ไอพี : [101.109.145.211] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Mayryna

  ความคิดเห็นที่ 2

ได้รับความรู้เพื่อเติมมากมายเลยค่ะ

วันที่โพสต์ [29 ก.พ. 2559 เวลา 07:34 น.] ไอพี : [125.27.32.118] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ มา

  ความคิดเห็นที่ 3

ได้รับประโยชน์เพื่อเติมมากเลยค่ะ

วันที่โพสต์ [3 มี.ค. 2559 เวลา 14:42 น.] ไอพี : [125.27.44.65] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ พิม

  ความคิดเห็นที่ 4

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ SIRILERT MODEL เป็นการบริหาร ในทุกๆ ด้าน อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่มีประโยชน์มากๆคะ

วันที่โพสต์ [3 มี.ค. 2559 เวลา 14:53 น.] ไอพี : [125.27.44.65] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,907 ครั้ง
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5
มารู้จัก nano sim ...ซิมแบบใหม่ใน iPhone 5

เปิดอ่าน 12,870 ครั้ง
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี
เตือน! ไม่สร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทย ต้องย้ายกทม.ใน 6 ปี

เปิดอ่าน 13,384 ครั้ง
รวมรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2507 ถึง 2557
รวมรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2507 ถึง 2557

เปิดอ่าน 47,374 ครั้ง
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล

เปิดอ่าน 103,803 ครั้ง
นิยามทางการศึกษา
นิยามทางการศึกษา

เปิดอ่าน 1,369 ครั้ง
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"
ความรู้เกี่ยวกับ "สี"

เปิดอ่าน 22,270 ครั้ง
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้

เปิดอ่าน 13,066 ครั้ง
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)

เปิดอ่าน 11,455 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 9,331 ครั้ง
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)
คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

เปิดอ่าน 10,639 ครั้ง
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"
หลักการเสริมฮวงจุ้ยให้ "ห้องรับประทานอาหาร"

เปิดอ่าน 7,394 ครั้ง
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน

เปิดอ่าน 31,137 ครั้ง
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

เปิดอ่าน 24,127 ครั้ง
เป็ดแมนดาริน
เป็ดแมนดาริน

เปิดอ่าน 9,961 ครั้ง
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,305 ครั้ง
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

เปิดอ่าน 17,595 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง

เปิดอ่าน 17,871 ครั้ง
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน

เปิดอ่าน 9,931 ครั้ง
The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่
The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่

เปิดอ่าน 458,009 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ