ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติก

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

ผู้วิจัย อุบล ดวงแก้ว

สถานที่ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ระยะเวลา ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนงัวบาวิทยาคม 2) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียน การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประชากร ได้แก่ 1. ครู จำนวน 21 คน 2. นักเรียน จำนวน 358 คน 3. คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน 4. ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 30 คน โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการเรียนการสอน 4 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจ 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1.ผลการศึกษาสภาพปัญหาของการเรียนการสอนของโรงเรียนงัวบาวิทยาคม

1.1โดยการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ขาดองค์ความรู้ ขาดทักษะชีวิต ครูขาดทักษะการสอน นักเรียนมีปัญหา ในครอบครัว

1.2 โดยใช้แบบสอบถาม ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ดังนี้

1.2.1 โดยใช้แบบสอบถามคณะครูโรงเรียนงัวบาวิทยาคม จำนวน 21 คน โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย ( =2.31)

1.2.2 โดยใช้แบบสอบถามนักเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม จำนวน 358 คน โดยภาพรวม ความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย ( =2.39)

1.2.3 โดยใช้แบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนงัวบาวิทยาคม จำนวน 15 คน โดยภาพรวม ความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ( =2.77)

1.2.4 โดยใช้แบบสอบถามผู้ปกครองโรงเรียนงัวบาวิทยาคม จำนวน 30 คน โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ( =2.90)

2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า การตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง มีระดับความเหมาะสม โดยภาพรวม ความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ( = 4.29)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ดำเนินการเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่าง 16 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557 ประชุมเพื่อสรุปผล แสดงความคิดเห็น ข้อค้นพบ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในวันที่ 29 กันยายน 2557 รอบสองดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (1 พฤศจิกายน 2557–31 มีนาคม2558)

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า

4.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ โดยภาพรวมความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( =4.13)

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.21)

4.3 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ โดยภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.41)

4.4 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( = 4.37)

โพสต์โดย ครูต๊ะ : [14 มี.ค. 2559 เวลา 18:22 น.]
อ่าน [3007] ไอพี : 223.206.249.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,618 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 56,244 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก

เปิดอ่าน 9,458 ครั้ง
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด
ใยอาหาร สำคัญกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 19,964 ครั้ง
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท

เปิดอ่าน 48,749 ครั้ง
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เปิดอ่าน 28,115 ครั้ง
เกลือในทะเล มาจากไหน?
เกลือในทะเล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 34,288 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง

เปิดอ่าน 427 ครั้ง
จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เพื่อความสุขในทุกวัน
จัดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เพื่อความสุขในทุกวัน

เปิดอ่าน 61,860 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

เปิดอ่าน 139,175 ครั้ง
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา
ครูไทย 4.0 (จบ) : โดย ดิเรก พรสีมา

เปิดอ่าน 12,018 ครั้ง
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ

เปิดอ่าน 548 ครั้ง
ประโยชน์ของการเดิน
ประโยชน์ของการเดิน

เปิดอ่าน 18,737 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่
จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

เปิดอ่าน 19,478 ครั้ง
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์

เปิดอ่าน 11,013 ครั้ง
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด
ปราบกลิ่นเท้าให้อยู่หมัด

เปิดอ่าน 29,081 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
เปิดอ่าน 12,774 ครั้ง
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
เปิดอ่าน 8,698 ครั้ง
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่
เปิดอ่าน 42,492 ครั้ง
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
เปิดอ่าน 23,044 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ