ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการสร้างและพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชามวยไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเ

บทคัดย่อ

รายงานการสร้างและพัฒนาการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา

มวยไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชามวยไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา มวยไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ที่ผลิตขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหาค่าทางสถิติ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนวิชามวยไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชามวยไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ดังในตารางที่ 26-31 แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ในเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชามวยไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ข้อสอบทุกข้อมีค่าเฉลี่ย (IOC) เท่ากับ 1 ทุกข้อ จึงสรุปว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ได้ทุกข้อ วิชามวยไทย (เพิ่มเติม) ที่มีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะกระบวนการฝึก การจัดการ การแสวงหาความรู้ เห็นคุณค่าของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว มีจิตสำนึกของความเป็นไทยที่มีศิลปะ วัฒนธรรมประจำชาติอันทรงคุณค่า ดังนั้นทุกคนจะต้องอนุรักษ์และหวงแหนให้อยู่คู่ชาติไทย นักเรียนได้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของมวยไทยอย่างแท้จริง ผู้รายงานจึงได้ผลิตนวัตกรรมที่เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชามวยไทยขั้นพื้นฐาน โดยลักษณะของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้ จะนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีใบกิจกรรมที่เป็นใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติ เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในใบงานจะเกิดความชำนาญและมีความคงทนในการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนการสอนนี้จะใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้มาทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ประจักษ์ว่า นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ จากการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชามวยไทยขั้นพื้นฐาน ปรากฏว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และจากการทดสอบหลังเรียน เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้แล้ว ปรากฏ ว่านักเรียนมีการพัฒนาการด้านการเรียนรู้สูงขั้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชามวยไทย (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 88.54 / 95.49 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ซึ่งมีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเอกสารประกอบ การเรียนการสอน ได้รับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เกิดการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากแบบฝึก ปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน และเกิดทักษะในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน จะช่วยส่งเสริมความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย payupon : [24 ส.ค. 2559 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [4251] ไอพี : 118.175.14.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,067 ครั้ง
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ

เปิดอ่าน 71,857 ครั้ง
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%

เปิดอ่าน 11,236 ครั้ง
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย

เปิดอ่าน 26,840 ครั้ง
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่
ลายมือผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 9,882 ครั้ง
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน
เคล็บลับอร่อยได้ดังใจ แต่..ไม่อ้วน

เปิดอ่าน 58,426 ครั้ง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

เปิดอ่าน 286,485 ครั้ง
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน
รายการคำทับศัพท์รวบรวมจากการสะกดตามราชบัณฑิตยสถาน

เปิดอ่าน 33,864 ครั้ง
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ

เปิดอ่าน 48,716 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ก ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 5,221 ครั้ง
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม
เกษตรผสมผสานและไร่นาสวนผสม

เปิดอ่าน 22,766 ครั้ง
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

เปิดอ่าน 6,985 ครั้ง
กก.อิสระปฏิรูปการศึกษาช่วยที : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
กก.อิสระปฏิรูปการศึกษาช่วยที : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 11,907 ครั้ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง

เปิดอ่าน 16,771 ครั้ง
Download "ส.ค.ส."พระราชทาน ให้กำลังใจพสกนิกร "ตั้งอยู่ในความเพียร"
Download "ส.ค.ส."พระราชทาน ให้กำลังใจพสกนิกร "ตั้งอยู่ในความเพียร"

เปิดอ่าน 84,076 ครั้ง
สนามไฟฟ้า (electric field)
สนามไฟฟ้า (electric field)

เปิดอ่าน 10,494 ครั้ง
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน
เปิดอ่าน 13,042 ครั้ง
กรุงเทพฯ กับ บางกอก
กรุงเทพฯ กับ บางกอก
เปิดอ่าน 10,598 ครั้ง
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา
เปิดอ่าน 1,210 ครั้ง
3 สัญญาณ บ่งบอกอาการวัยทอง
3 สัญญาณ บ่งบอกอาการวัยทอง
เปิดอ่าน 9,752 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
จดหมายฉบับที่ 81 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning เปลี่ยนห้องเรียนสู่คุณภาพศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ