ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการเสริมสร้างคุณธรรม 9 ประการ ผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาน

ชื่องานวิจัย รายงานการเสริมสร้างคุณธรรม 9 ประการ ผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร :

กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครนายก

จังหวัดนครนายก

ชื่อผู้วิจัย นายจำเนียร อัญญโพธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครนายก

จังหวัดนครนายก

ปีการศึกษา 2558 คำสำคัญ การเสริมสร้าง คุณธรรม 9 ประการ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม 9 ประการ ผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตนและความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 9 ประการ ผู้เรียน ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) ศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีกระบวนการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูล 2) สร้างรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม 9 ประการผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ภายใต้องค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน และ 3) ทดลองใช้กิจกรรม

เสริมหลักสูตร เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเสริมสร้างคุณธรรม 9 ประการ ผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ดำเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้

ได้แก่ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม กศน.ตำบลศรีจุฬา และกลุ่ม กศน.ตำบลสาริกา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) แบบวัดคุณธรรม 9 ประการ ผู้เรียน ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4) แบบทดสอบก่อนและหลังร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5) แบบประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 6) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และ 7) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ฐานนิยม (Mode) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

1. ได้รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม 9 ประการ ผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกที่มีความเหมาะสม มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.97)

2. ประสิทธิผลของการเสริมสร้างคุณธรรม 9 ประการ ผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จากผลการทดลองใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีประสิทธิผลต่อผู้เรียน ปรากฏ ดังนี้

2.1. ผลเปรียบเทียบการปฏิบัติตนและความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม

9 ประการ ผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1) ผลเปรียบเทียบการปฏิบัติตน โดยการวัดคุณธรรม 9 ประการ ของผู้เรียน หลังร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2) ผลเปรียบเทียบการทดสอบความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 9 ประการ ของผู้เรียนหลังร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบความรู้หลังร่วมกิจกรรม โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 83.56 และ

ทุกคนมีคะแนนในระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

2.2 ผลคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของผู้เรียน รวม 9 หน่วยการเรียนรู้ โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 84.36 และทุกคนมีคะแนนในระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

2.3 ผลคะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน จำนวน 3 ครั้ง คะแนนพฤติกรรม/ความสามารถที่ปรากฏให้เห็น โดยเฉลี่ยรวม 2.46 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี และทุกคนมีคะแนนในระดับ 2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

2.4 ผลคะแนนความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยรวมเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ( = 4.37, S.D. = .17) ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

โพสต์โดย ไตร อัญญโพธิ์ : [13 ก.ย. 2559 เวลา 20:17 น.]
อ่าน [1717] ไอพี : 49.228.99.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ