ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบโครงงาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ช

หัวข้อการวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบโครงงาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม

เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ปีการศึกษา 2557

ผู้วิจัย นายสิทธิศักดิ์ อูปแก้ว

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบโครงงาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานประดิษฐ์) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแบบโครงงาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรม 3) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม

และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมแบบโครงงาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม

2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานประดิษฐ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 40 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียน (ฉบับที่ 1)

มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.48 – 0.78 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.36– 0.82 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 ส่วนแบบทดสอบหลังเรียน (ฉบับที่ 2) มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.40 – 0.83 และค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.36 – 0.64 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนใน 6 ประเด็น ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิกส์ (Rubric) ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.48 – 0.85 และความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.35 – 0.79

และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 ในกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ ทำการทดสอบเก็บคะแนนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน

และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent

ผลการวิจัย พบว่า

1. ชุดกิจกรรมแบบโครงงาน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการกลุ่ม เรื่อง การประดิษฐ์

ของใช้จากเศษวัสดุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.04/81.89

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม มีทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

โพสต์โดย doreing : [7 ต.ค. 2559 เวลา 18:01 น.]
อ่าน [2150] ไอพี : 223.207.247.200
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ