ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลที่ 2

กิจกรรมที่ ๑

การประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์หนูน้อยน่ารักขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมาย ที่ตั้งไว้และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 .ประดิษฐ์หนูน้อยน่ารักร่วมกับผู้อื่นได้

2. นักเรียนช่วยกันจัดเก็บของใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้วได้

3. มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

4. นักเรียนร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในการทำงานได้

วัสดุ- อุปกรณ์

1. ลวดกำมะหยี่ม่วง ขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 4 เส้น

2. ลวดกำมะหยี่สีขาวขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 7 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

3. ลวดกำมะหยี่สีเหลืองขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

4. ลูกปัดสีแดง 1 ลูก

5. กระดาษโปสเตอร์สีดำทำหนวดและปาก

6. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

7. กาว

8. กรรไกรปลายมน

9. ไม้ตะเกียบ

1

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำลวดกำมะหยี่สีม่วง ขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตรมาม้วนเป็นวงกลมสำหรับ ทำเป็นใบหน้า

2. ตัดลวดกำมะหยี่สีม่วง ขนาด 9 มิลลิเมตร ให้มีความยาว 18 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น มาม้วนเป็นวงกลมสำหรับทำใบหูชั้นนอก

3. ตัดลวดกำมะหยี่สีขาว ขนาด 9 มิลลิเมตร ให้มีความยาว 7 เซนติเมตร มาม้วนเป็นวงกลม สำหรับทำใบหูชั้นใน

4. ทากาวใบหู นำมาติดกับใบหน้า ตัดกระดาษโปสเตอร์สีดำทำเป็นหนวดและปาก ติดลูกตา จมูกด้วยลูกปัดสีแดงพร้อมกับนำลวดกำมะหยี่สีขาวและเหลืองมาพันขดไปมาเป็นลำตัว

5. นำลวดกำมะหยี่สีขาวและเหลืองที่เป็นลำตัวมาพันติดกับไม้ตะเกียบ ตกแต่งให้สวยงาม

2

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกใช้สีของลวดกำมะหยี่ได้ตามต้องการ

2. ครูให้เวลาเด็กได้คิดทำงานร่วมกัน

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

4. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือในการประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การจัดเก็บของใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้ว มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จและการเสนอ ข้อคิดเห็นในการทำงาน

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

3

กิจกรรมที่ ๒

การประดิษฐ์แว่นตาแฟนซี

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์แว่นตาแฟนซี เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์แว่นตาแฟนซีขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมาย ที่ตั้งไว้และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ แบ่งปัน และความเป็นประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ประดิษฐ์แว่นตาจากถาดรองไข่ร่วมกับผู้อื่นได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มได้

3. ช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอได้

4. เป็นผู้นำ-ผู้ตามได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ลวดกำมะหยี่ส้ม ขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

2. ถาดรองไข่

3. กาว

4. กรรไกรปลายมน

4

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. ตัดถาดรองไข่จำนวน 2 ชิ้นให้ติดกัน )ขั้นตอนนี้ครูอาจตัดถาดรองไข่ให้กับเด็กไว้ล่วงหน้า(

2. ใช้กรรไกรตัดตรงกลางให้เป็นรูขนาดตามต้องการ นำกาวมาทาตรงกลางเพื่อให้ ถาดรองไข่มีผิวที่เรียบ

3. ใช้กรรไกรเจาะรูด้านข้างของถาดรองไข่

4. นำลวดกำมะหยี่สีส้มมาดัดติดกับถาดรองไข่ทำเป็นขาแว่นตาทั้งสองข้าง

5

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์แว่นตาแฟนซี

ข้อเสนอแนะ

1. สีของลวดกำมะหยี่เลือกใช้ได้ตามต้องการ

2. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

3. ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูควรให้เวลาเด็กคิดและทำงานร่วมกัน

4. ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายในการใช้อุปกรณ์

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์แว่นแฟนซี

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การปฏิบัติตาม ข้อตกลงของกลุ่มการช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอและการเป็นผู้นำผู้ตาม

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

6

กิจกรรมที่ ๓

การประดิษฐ์หมวกใบน้อย

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์หมวกใบน้อย เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์หมวกใบน้อยขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ การทำงานร่วมกัน การมีวินัย ในตนเองและการช่วยเหลือแบ่งปัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ประดิษฐ์หมวกใบน้อยจากถ้วยกระดาษร่วมกับผู้อื่นได้

2. แลกเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำงานได้

3. ทิ้งขยะได้ถูกที่

4. แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ถ้วยกระดาษ

2. ลวดกำมะหยี่สีชมพูขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

3. ลวดกำมะหยี่สีม่วงแบบปล้องยาวเส้นละ 3 ปล้อง จำนวน 2 เส้น

4. กรรไกรปลายมน

5. กระดาษสีต่างๆ

6. กาว

7

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำกระดาษสีต่างๆ มาพับครึ่งตัดเป็นรูปคล้ายใบไม้ จำนวน 3 ชิ้นให้มีขนาดต่างกัน

2. นำลวดกำมะหยี่ที่เตรียมไว้ พันรอบถ้วยกระดาษจำนวน 1 เส้นยึดไว้ด้วยกาว

3. นำลวดกำมะหยี่ที่เตรียมไว้ม้วนปลายคล้ายกับหนวดติดไว้ให้ห่างพอประมาณ ยึดไว้ด้วยกาว

4. นำกระดาษสีที่เตรียมไว้ ติดระหว่างลวดกำมะหยี่ ตกแต่งให้สวยงาม

8

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์หมวกใบน้อย

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกใช้สีของลวดกำมะหยี่ได้ตามต้องการ

2. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

4. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์หมวกใบน้อย

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงาน การช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอ และมีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

9

กิจกรรมที่ ๔

การประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่าขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตย การช่วยเหลือ แบ่งปันและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 .ใช้กล้ามเนื้อมือประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่าได้

2. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงานได้

3. ช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอได้

4. มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ทำได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ลวดกำมะหยี่แดงแบบปล้อง ยาวเส้นละ 2 ปล้อง จำนวน 2 เส้น

2. ลวดกำมะหยี่สีเขียว ยาวเส้นละ 2 ปล้อง จำนวน 1 เส้น

3. กาว

4. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

5. กรรไกรปลายมน

10

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำลวดกำมะหยี่สีแดงแบบปล้อง 1 เส้นมาดัดทำเป็นส่วนหัวและเป็นกลางลำตัว

2. นำลวดกำมะหยี่สีแดงเส้นที่ 2 มาพับครึ่งทากาวครอบติดกับกลางลำตัวและปลายหาง

3. นำลวดกำมะหยี่สีเขียวมาพับครึ่งทากาวติดตัวทำเป็นปีก

4. ตกแต่งให้สวยงามโดยการดัดแต่งปีก หางและติดลูกตา

11

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกใช้สีของลวดกำมะหยี่ได้ตามต้องการ

2. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

4. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงาน การช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอ และมีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

12

กิจกรรมที่ ๕

การประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก เป็นการนำวัสดุต่างๆมาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์ลูกหมาแสนรักขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง การทำงานร่วมกัน และความเป็นประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 .ใช้กล้ามเนื้อมือประดิษฐ์ลูกหมาแสนรักได้

2. จัดเก็บของใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้วได้

3. เสนอข้อคิดเห็นในการทำงานได้

4. เป็นผู้นำและผู้ตามได้

5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ทำได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. แกนกระดาษกาวย่นที่ใช้หมดแล้ว

2. กระดาษสีน้ำตาล สีดำ สีแดง สีเหลืองและสีเขียว

3. กาว

4. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

5. กรรไกรปลายมน

6. ยางวง

7. ดินสอ

13

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำแกนกระดาษกาวย่นมาวางทาตรงกลางกระดาษสีน้ำตาลพร้อมกับวาดวงกลมตามแกน กระดาษกาวย่น

2. ตัดกระดาษสีน้ำตาลให้เป็นวงกลมโดยให้มีขอบเหลือประมาณ 1 นิ้ว นำมาหุ้มแกนกระดาษ กาวย่น แล้วใช้ยางวงรัดให้แน่น

3. ดึงกระดาษสีน้ำตาลให้ตึง ก็จะได้ใบหน้าของลูกหมา

4. ตัดกระดาษสีเขียวให้เป็นขอบตา ตัดกระดาษสีเหลืองให้เป็นส่วนของแก้ม ตัดกระดาษสีดำ เป็นจมูกและหนวด ตัดกระดาษสีแดงให้เป็นปากแล้วนำไปทากาว ติดที่ใบหน้าและติดลูกตา

5. ตัดกระดาษสีน้ำตาลเป็นใบหูและตัดกระดาษสีเขียวให้เป็นโบพร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม

14

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก

ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

2. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

3. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กๆได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การจัดเก็บของใช้และ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้ว การเสนอข้อคิดเห็นในการทำงานและการเป็น ผู้นำผู้ตาม

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

15

กิจกรรมที่ ๖

การประดิษฐ์ ง.งู กระดาษ

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์ ง.งูกระดาษ เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์ ง.งูกระดาษขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ แบ่งปันและการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 .ใช้กล้ามเนื้อมือประดิษฐ์ ง.งูกระดาษได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มได้

3. แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนได้

4. แลกเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำงานได้

5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ทำได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. แถบกระดาษสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

2. กระดาษสีแดง )ทำลิ้น(

3. กระดาษสีดำ )ทำหาง(

4. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

5. กรรไกรปลายมน

6. กาว

16

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำแถบกระดาษสีเหลืองมาพับทบสลับไปมา เพื่อทำเป็นลำตัวของงู

2. นำลำตัวที่ได้มาดึงออกเพื่อให้ลำตัวของงูมีความยาวมากขึ้น

3. ตัดกระดาษสีดำให้เป็นหาง ทากาวติดกับลำตัวเป็นหางงู

4. ตัดกระดาษสีแดงเป็นลิ้นของงู ทากาวติดกับลำตัวเป็นหัวงู ติดลูกตา

5. ดัดลำตัวของงูให้สวยงาม

17

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์ ง.งูกระดาษ

ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

2. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ง.งูกระดาษ

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ การปฏิบัติตามข้อตกลง ของกลุ่ม การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนและการแลกเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำงาน

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

18

19

กิจกรรมที่ ๑

การประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์หนูน้อยน่ารักขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมาย ที่ตั้งไว้และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ประดิษฐ์หนูน้อยน่ารักร่วมกับผู้อื่นได้

2. นักเรียนช่วยกันจัดเก็บของใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้วได้

3. มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

4. นักเรียนร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในการทำงานได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ลวดกำมะหยี่ม่วง ขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 4 เส้น

2. ลวดกำมะหยี่สีขาวขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 7 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

3. ลวดกำมะหยี่สีเหลืองขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

4. ลูกปัดสีแดง 1 ลูก

5. กระดาษโปสเตอร์สีดำทำหนวดและปาก

6. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

7. กาว

8. กรรไกรปลายมน

9. ไม้ตะเกียบ

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำลวดกำมะหยี่สีม่วง ขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตรมาม้วนเป็นวงกลมสำหรับ ทำเป็นใบหน้า

2. ตัดลวดกำมะหยี่สีม่วง ขนาด 9 มิลลิเมตร ให้มีความยาว 18 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น มาม้วนเป็นวงกลมสำหรับทำใบหูชั้นนอก

3. ตัดลวดกำมะหยี่สีขาว ขนาด 9 มิลลิเมตร ให้มีความยาว 7 เซนติเมตร มาม้วนเป็นวงกลม สำหรับทำใบหูชั้นใน

4. ทากาวใบหู นำมาติดกับใบหน้า ตัดกระดาษโปสเตอร์สีดำทำเป็นหนวดและปาก ติดลูกตา จมูกด้วยลูกปัดสีแดงพร้อมกับนำลวดกำมะหยี่สีขาวและเหลืองมาพันขดไปมาเป็นลำตัว

5. นำลวดกำมะหยี่สีขาวและเหลืองที่เป็นลำตัวมาพันติดกับไม้ตะเกียบ ตกแต่งให้สวยงาม

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกใช้สีของลวดกำมะหยี่ได้ตามต้องการ

2. ครูให้เวลาเด็กได้คิดทำงานร่วมกัน

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

4. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือในการประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การจัดเก็บของใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้ว มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จและการเสนอ ข้อคิดเห็นในการทำงาน

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๒

การประดิษฐ์แว่นตาแฟนซี

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์แว่นตาแฟนซี เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์แว่นตาแฟนซีขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมาย ที่ตั้งไว้และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ แบ่งปัน และความเป็นประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ประดิษฐ์แว่นตาจากถาดรองไข่ร่วมกับผู้อื่นได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มได้

3. ช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอได้

4. เป็นผู้นำ-ผู้ตามได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ลวดกำมะหยี่ส้ม ขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

2. ถาดรองไข่

3. กาว

4. กรรไกรปลายมน

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. ตัดถาดรองไข่จำนวน 2 ชิ้นให้ติดกัน (ขั้นตอนนี้ครูอาจตัดถาดรองไข่ให้กับเด็กไว้ล่วงหน้า)

2. ใช้กรรไกรตัดตรงกลางให้เป็นรูขนาดตามต้องการ นำกาวมาทาตรงกลางเพื่อให้ ถาดรองไข่มีผิวที่เรียบ

3. ใช้กรรไกรเจาะรูด้านข้างของถาดรองไข่

4. นำลวดกำมะหยี่สีส้มมาดัดติดกับถาดรองไข่ทำเป็นขาแว่นตาทั้งสองข้าง

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์แว่นตาแฟนซี

ข้อเสนอแนะ

1. สีของลวดกำมะหยี่เลือกใช้ได้ตามต้องการ

2. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

3. ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูควรให้เวลาเด็กคิดและทำงานร่วมกัน

4. ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายในการใช้อุปกรณ์

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์แว่นแฟนซี

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การปฏิบัติตาม ข้อตกลงของกลุ่มการช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอและการเป็นผู้นำผู้ตาม

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๓

การประดิษฐ์หมวกใบน้อย

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์หมวกใบน้อย เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์หมวกใบน้อยขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ การทำงานร่วมกัน การมีวินัย ในตนเองและการช่วยเหลือแบ่งปัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ประดิษฐ์หมวกใบน้อยจากถ้วยกระดาษร่วมกับผู้อื่นได้

2. แลกเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำงานได้

3. ทิ้งขยะได้ถูกที่

4. แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ถ้วยกระดาษ

2. ลวดกำมะหยี่สีชมพูขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

3. ลวดกำมะหยี่สีม่วงแบบปล้องยาวเส้นละ 3 ปล้อง จำนวน 2 เส้น

4. กรรไกรปลายมน

5. กระดาษสีต่างๆ

6. กาว

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำกระดาษสีต่างๆ มาพับครึ่งตัดเป็นรูปคล้ายใบไม้ จำนวน 3 ชิ้นให้มีขนาดต่างกัน

2. นำลวดกำมะหยี่ที่เตรียมไว้ พันรอบถ้วยกระดาษจำนวน 1 เส้นยึดไว้ด้วยกาว

3. นำลวดกำมะหยี่ที่เตรียมไว้ม้วนปลายคล้ายกับหนวดติดไว้ให้ห่างพอประมาณ ยึดไว้ด้วยกาว

4. นำกระดาษสีที่เตรียมไว้ ติดระหว่างลวดกำมะหยี่ ตกแต่งให้สวยงาม

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์หมวกใบน้อย

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกใช้สีของลวดกำมะหยี่ได้ตามต้องการ

2. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

4. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์หมวกใบน้อย

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงาน การช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอ และมีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๔

การประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่าขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตย การช่วยเหลือ แบ่งปันและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้กล้ามเนื้อมือประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่าได้

2. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงานได้

3. ช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอได้

4. มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ทำได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ลวดกำมะหยี่แดงแบบปล้อง ยาวเส้นละ 2 ปล้อง จำนวน 2 เส้น

2. ลวดกำมะหยี่สีเขียว ยาวเส้นละ 2 ปล้อง จำนวน 1 เส้น

3. กาว

4. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

5. กรรไกรปลายมน

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำลวดกำมะหยี่สีแดงแบบปล้อง 1 เส้นมาดัดทำเป็นส่วนหัวและเป็นกลางลำตัว

2. นำลวดกำมะหยี่สีแดงเส้นที่ 2 มาพับครึ่งทากาวครอบติดกับกลางลำตัวและปลายหาง

3. นำลวดกำมะหยี่สีเขียวมาพับครึ่งทากาวติดตัวทำเป็นปีก

4. ตกแต่งให้สวยงามโดยการดัดแต่งปีก หางและติดลูกตา

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกใช้สีของลวดกำมะหยี่ได้ตามต้องการ

2. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

4. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงาน การช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอ และมีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๕

การประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก เป็นการนำวัสดุต่างๆมาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์ลูกหมาแสนรักขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง การทำงานร่วมกัน และความเป็นประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้กล้ามเนื้อมือประดิษฐ์ลูกหมาแสนรักได้

2. จัดเก็บของใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้วได้

3. เสนอข้อคิดเห็นในการทำงานได้

4. เป็นผู้นำและผู้ตามได้

5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ทำได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. แกนกระดาษกาวย่นที่ใช้หมดแล้ว

2. กระดาษสีน้ำตาล สีดำ สีแดง สีเหลืองและสีเขียว

3. กาว

4. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

5. กรรไกรปลายมน

6. ยางวง

7. ดินสอ

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำแกนกระดาษกาวย่นมาวางทาตรงกลางกระดาษสีน้ำตาลพร้อมกับวาดวงกลมตามแกน กระดาษกาวย่น

2. ตัดกระดาษสีน้ำตาลให้เป็นวงกลมโดยให้มีขอบเหลือประมาณ 1 นิ้ว นำมาหุ้มแกนกระดาษ กาวย่น แล้วใช้ยางวงรัดให้แน่น

3. ดึงกระดาษสีน้ำตาลให้ตึง ก็จะได้ใบหน้าของลูกหมา

4. ตัดกระดาษสีเขียวให้เป็นขอบตา ตัดกระดาษสีเหลืองให้เป็นส่วนของแก้ม ตัดกระดาษสีดำ เป็นจมูกและหนวด ตัดกระดาษสีแดงให้เป็นปากแล้วนำไปทากาว ติดที่ใบหน้าและติดลูกตา

5. ตัดกระดาษสีน้ำตาลเป็นใบหูและตัดกระดาษสีเขียวให้เป็นโบพร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก

ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

2. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

3. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กๆได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การจัดเก็บของใช้และ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้ว การเสนอข้อคิดเห็นในการทำงานและการเป็น ผู้นำผู้ตาม

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๖

การประดิษฐ์ ง.งู กระดาษ

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์ ง.งูกระดาษ เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์ ง.งูกระดาษขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ แบ่งปันและการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้กล้ามเนื้อมือประดิษฐ์ ง.งูกระดาษได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มได้

3. แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนได้

4. แลกเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำงานได้

5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ทำได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. แถบกระดาษสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

2. กระดาษสีแดง (ทำลิ้น)

3. กระดาษสีดำ (ทำหาง)

4. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

5. กรรไกรปลายมน

6. กาว

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำแถบกระดาษสีเหลืองมาพับทบสลับไปมา เพื่อทำเป็นลำตัวของงู

2. นำลำตัวที่ได้มาดึงออกเพื่อให้ลำตัวของงูมีความยาวมากขึ้น

3. ตัดกระดาษสีดำให้เป็นหาง ทากาวติดกับลำตัวเป็นหางงู

4. ตัดกระดาษสีแดงเป็นลิ้นของงู ทากาวติดกับลำตัวเป็นหัวงู ติดลูกตา

5. ดัดลำตัวของงูให้สวยงาม

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์ ง.งูกระดาษ

ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

2. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ง.งูกระดาษ

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ การปฏิบัติตามข้อตกลง ของกลุ่ม การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนและการแลกเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำงาน

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๑

การประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์หนูน้อยน่ารักขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมาย ที่ตั้งไว้และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ประดิษฐ์หนูน้อยน่ารักร่วมกับผู้อื่นได้

2. นักเรียนช่วยกันจัดเก็บของใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้วได้

3. มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

4. นักเรียนร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในการทำงานได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ลวดกำมะหยี่ม่วง ขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 4 เส้น

2. ลวดกำมะหยี่สีขาวขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 7 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

3. ลวดกำมะหยี่สีเหลืองขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

4. ลูกปัดสีแดง 1 ลูก

5. กระดาษโปสเตอร์สีดำทำหนวดและปาก

6. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

7. กาว

8. กรรไกรปลายมน

9. ไม้ตะเกียบ

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำลวดกำมะหยี่สีม่วง ขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตรมาม้วนเป็นวงกลมสำหรับ ทำเป็นใบหน้า

2. ตัดลวดกำมะหยี่สีม่วง ขนาด 9 มิลลิเมตร ให้มีความยาว 18 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น มาม้วนเป็นวงกลมสำหรับทำใบหูชั้นนอก

3. ตัดลวดกำมะหยี่สีขาว ขนาด 9 มิลลิเมตร ให้มีความยาว 7 เซนติเมตร มาม้วนเป็นวงกลม สำหรับทำใบหูชั้นใน

4. ทากาวใบหู นำมาติดกับใบหน้า ตัดกระดาษโปสเตอร์สีดำทำเป็นหนวดและปาก ติดลูกตา จมูกด้วยลูกปัดสีแดงพร้อมกับนำลวดกำมะหยี่สีขาวและเหลืองมาพันขดไปมาเป็นลำตัว

5. นำลวดกำมะหยี่สีขาวและเหลืองที่เป็นลำตัวมาพันติดกับไม้ตะเกียบ ตกแต่งให้สวยงาม

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกใช้สีของลวดกำมะหยี่ได้ตามต้องการ

2. ครูให้เวลาเด็กได้คิดทำงานร่วมกัน

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

4. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือในการประดิษฐ์หนูน้อยน่ารัก

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การจัดเก็บของใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้ว มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จและการเสนอ ข้อคิดเห็นในการทำงาน

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๒

การประดิษฐ์แว่นตาแฟนซี

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์แว่นตาแฟนซี เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์แว่นตาแฟนซีขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมาย ที่ตั้งไว้และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ แบ่งปัน และความเป็นประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ประดิษฐ์แว่นตาจากถาดรองไข่ร่วมกับผู้อื่นได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มได้

3. ช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอได้

4. เป็นผู้นำ-ผู้ตามได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ลวดกำมะหยี่ส้ม ขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

2. ถาดรองไข่

3. กาว

4. กรรไกรปลายมน

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. ตัดถาดรองไข่จำนวน 2 ชิ้นให้ติดกัน (ขั้นตอนนี้ครูอาจตัดถาดรองไข่ให้กับเด็กไว้ล่วงหน้า)

2. ใช้กรรไกรตัดตรงกลางให้เป็นรูขนาดตามต้องการ นำกาวมาทาตรงกลางเพื่อให้ ถาดรองไข่มีผิวที่เรียบ

3. ใช้กรรไกรเจาะรูด้านข้างของถาดรองไข่

4. นำลวดกำมะหยี่สีส้มมาดัดติดกับถาดรองไข่ทำเป็นขาแว่นตาทั้งสองข้าง

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์แว่นตาแฟนซี

ข้อเสนอแนะ

1. สีของลวดกำมะหยี่เลือกใช้ได้ตามต้องการ

2. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

3. ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมครูควรให้เวลาเด็กคิดและทำงานร่วมกัน

4. ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายในการใช้อุปกรณ์

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์แว่นแฟนซี

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การปฏิบัติตาม ข้อตกลงของกลุ่มการช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอและการเป็นผู้นำผู้ตาม

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๓

การประดิษฐ์หมวกใบน้อย

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์หมวกใบน้อย เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์หมวกใบน้อยขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์วัสดุ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ การทำงานร่วมกัน การมีวินัย ในตนเองและการช่วยเหลือแบ่งปัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ประดิษฐ์หมวกใบน้อยจากถ้วยกระดาษร่วมกับผู้อื่นได้

2. แลกเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำงานได้

3. ทิ้งขยะได้ถูกที่

4. แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ถ้วยกระดาษ

2. ลวดกำมะหยี่สีชมพูขนาด 9 มิลลิเมตร ยาว 35 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

3. ลวดกำมะหยี่สีม่วงแบบปล้องยาวเส้นละ 3 ปล้อง จำนวน 2 เส้น

4. กรรไกรปลายมน

5. กระดาษสีต่างๆ

6. กาว

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำกระดาษสีต่างๆ มาพับครึ่งตัดเป็นรูปคล้ายใบไม้ จำนวน 3 ชิ้นให้มีขนาดต่างกัน

2. นำลวดกำมะหยี่ที่เตรียมไว้ พันรอบถ้วยกระดาษจำนวน 1 เส้นยึดไว้ด้วยกาว

3. นำลวดกำมะหยี่ที่เตรียมไว้ม้วนปลายคล้ายกับหนวดติดไว้ให้ห่างพอประมาณ ยึดไว้ด้วยกาว

4. นำกระดาษสีที่เตรียมไว้ ติดระหว่างลวดกำมะหยี่ ตกแต่งให้สวยงาม

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์หมวกใบน้อย

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกใช้สีของลวดกำมะหยี่ได้ตามต้องการ

2. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

4. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์หมวกใบน้อย

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงาน การช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอ และมีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๔

การประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่าขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตย การช่วยเหลือ แบ่งปันและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้กล้ามเนื้อมือประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่าได้

2. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงานได้

3. ช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอได้

4. มีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ทำได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ลวดกำมะหยี่แดงแบบปล้อง ยาวเส้นละ 2 ปล้อง จำนวน 2 เส้น

2. ลวดกำมะหยี่สีเขียว ยาวเส้นละ 2 ปล้อง จำนวน 1 เส้น

3. กาว

4. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

5. กรรไกรปลายมน

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำลวดกำมะหยี่สีแดงแบบปล้อง 1 เส้นมาดัดทำเป็นส่วนหัวและเป็นกลางลำตัว

2. นำลวดกำมะหยี่สีแดงเส้นที่ 2 มาพับครึ่งทากาวครอบติดกับกลางลำตัวและปลายหาง

3. นำลวดกำมะหยี่สีเขียวมาพับครึ่งทากาวติดตัวทำเป็นปีก

4. ตกแต่งให้สวยงามโดยการดัดแต่งปีก หางและติดลูกตา

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า

ข้อเสนอแนะ

1. เลือกใช้สีของลวดกำมะหยี่ได้ตามต้องการ

2. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

4. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ลูกเป็ดเริงร่า

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำงาน การช่วยเหลือเพื่อนโดยไม่รอให้ร้องขอ และมีความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๕

การประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก เป็นการนำวัสดุต่างๆมาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์ลูกหมาแสนรักขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การมีวินัยในตนเอง การทำงานร่วมกัน และความเป็นประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้กล้ามเนื้อมือประดิษฐ์ลูกหมาแสนรักได้

2. จัดเก็บของใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้วได้

3. เสนอข้อคิดเห็นในการทำงานได้

4. เป็นผู้นำและผู้ตามได้

5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ทำได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. แกนกระดาษกาวย่นที่ใช้หมดแล้ว

2. กระดาษสีน้ำตาล สีดำ สีแดง สีเหลืองและสีเขียว

3. กาว

4. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

5. กรรไกรปลายมน

6. ยางวง

7. ดินสอ

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำแกนกระดาษกาวย่นมาวางทาตรงกลางกระดาษสีน้ำตาลพร้อมกับวาดวงกลมตามแกน กระดาษกาวย่น

2. ตัดกระดาษสีน้ำตาลให้เป็นวงกลมโดยให้มีขอบเหลือประมาณ 1 นิ้ว นำมาหุ้มแกนกระดาษ กาวย่น แล้วใช้ยางวงรัดให้แน่น

3. ดึงกระดาษสีน้ำตาลให้ตึง ก็จะได้ใบหน้าของลูกหมา

4. ตัดกระดาษสีเขียวให้เป็นขอบตา ตัดกระดาษสีเหลืองให้เป็นส่วนของแก้ม ตัดกระดาษสีดำ เป็นจมูกและหนวด ตัดกระดาษสีแดงให้เป็นปากแล้วนำไปทากาว ติดที่ใบหน้าและติดลูกตา

5. ตัดกระดาษสีน้ำตาลเป็นใบหูและตัดกระดาษสีเขียวให้เป็นโบพร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก

ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

2. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

3. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

ประโยชน์ที่เด็กๆได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ลูกหมาแสนรัก

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การจัดเก็บของใช้และ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำงานเสร็จแล้ว การเสนอข้อคิดเห็นในการทำงานและการเป็น ผู้นำผู้ตาม

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

กิจกรรมที่ ๖

การประดิษฐ์ ง.งู กระดาษ

สาระสำคัญ

การประดิษฐ์ ง.งูกระดาษ เป็นการนำวัสดุต่างๆ มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยเด็กได้ร่วมมือกัน ประดิษฐ์ ง.งูกระดาษขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐ์ เพื่อให้ผลงานบรรลุดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ แบ่งปันและการทำงานร่วมกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้กล้ามเนื้อมือประดิษฐ์ ง.งูกระดาษได้

2. ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มได้

3. แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนได้

4. แลกเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำงานได้

5. เล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงานที่ทำได้

วัสดุ-อุปกรณ์

1. แถบกระดาษสีเหลือง กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น

2. กระดาษสีแดง (ทำลิ้น)

3. กระดาษสีดำ (ทำหาง)

4. ลูกตาของเล่นเคลื่อนที่ได้

5. กรรไกรปลายมน

6. กาว

ขั้นดำเนินกิจกรรมการประดิษฐ์

1. นำแถบกระดาษสีเหลืองมาพับทบสลับไปมา เพื่อทำเป็นลำตัวของงู

2. นำลำตัวที่ได้มาดึงออกเพื่อให้ลำตัวของงูมีความยาวมากขึ้น

3. ตัดกระดาษสีดำให้เป็นหาง ทากาวติดกับลำตัวเป็นหางงู

4. ตัดกระดาษสีแดงเป็นลิ้นของงู ทากาวติดกับลำตัวเป็นหัวงู ติดลูกตา

5. ดัดลำตัวของงูให้สวยงาม

ภาพชิ้นงานการประดิษฐ์ ง.งูกระดาษ

ข้อเสนอแนะ

1. ครูควรให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกันและคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

2. เปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าชิ้นงาน

3. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

ประโยชน์ที่เด็กได้รับ

1. เด็กใช้กล้ามเนื้อมือสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ง.งูกระดาษ

2. เด็กได้รับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือได้แก่ การปฏิบัติตามข้อตกลง ของกลุ่ม การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพื่อนและการแลกเปลี่ยนหน้าที่กันในการทำงาน

3. เด็กได้สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้กับผู้อื่นเข้าใจ

โพสต์โดย นิด : [28 ก.พ. 2560 เวลา 10:24 น.]
อ่าน [2550] ไอพี : 118.175.242.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,199 ครั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพ

เปิดอ่าน 9,084 ครั้ง
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้

เปิดอ่าน 14,515 ครั้ง
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย

เปิดอ่าน 13,710 ครั้ง
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 11,513 ครั้ง
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ

เปิดอ่าน 10,231 ครั้ง
รับมือปัญหาการนอน
รับมือปัญหาการนอน

เปิดอ่าน 18,247 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง

เปิดอ่าน 13,389 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 60,361 ครั้ง
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!
ไอเดียทำธุรกิจแบบอินดี้ ทำก่อน รวยก่อน!

เปิดอ่าน 2,274 ครั้ง
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน

เปิดอ่าน 20,873 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)

เปิดอ่าน 10,208 ครั้ง
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์
น้ำคั้นหัวบีทรู้ท ช่วยลดความดันได้ชัวร์

เปิดอ่าน 21,342 ครั้ง
ดูแลขั้นพื้นฐานสู่ผิวสุขภาพดี
ดูแลขั้นพื้นฐานสู่ผิวสุขภาพดี

เปิดอ่าน 8,453 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 15,031 ครั้ง
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ

เปิดอ่าน 31,215 ครั้ง
พืชกับศิลปะไทยโบราณ
พืชกับศิลปะไทยโบราณ
เปิดอ่าน 15,474 ครั้ง
คลิปเณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ (ชมคลิป)
คลิปเณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ (ชมคลิป)
เปิดอ่าน 35,045 ครั้ง
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
เปิดอ่าน 56,802 ครั้ง
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
เปิดอ่าน 26,362 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ