ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

สุดารัตน์ ผ่านพูล. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่าน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา.

ที่ปรึกษา รศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์ , ดร.อำนาจ บุญทรง , ดร.ธีรพนธ์ คงนาวัง.

สถานศึกษา โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2.

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน ต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 32 คน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน ผู้ปกครอง จำนวน 32 คน และชุมชน จำนวน 79 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละ (%) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

1. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตัดสินใจ (Participation in decision making : P1) 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in implementation : P2) 3) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation : P3) และ 4) การมีส่วนร่วมในการชื่นชม (Participation in appreciation : P4)

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 32 คน ได้คะแนนจากการอ่านทั้ง 20 สัปดาห์ ได้คะแนนการอ่านรวม 5,573 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6,400 คะแนน เฉลี่ย 174.16 คิดเป็นร้อยละ 87.08 และทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนน รวม 834 คะแนน จากคะแนนเต็ม 960 คะแนน เฉลี่ย 26.06 คิดเป็นร้อยละ 86.66 แสดงว่า รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.08/86.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33

จากผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีรูปแบบเหมาะสมกับระดับความรู้และการบูรณาการในด้านการอ่าน โดยเฉพาะกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดค่านิยมร่วม คือ ชุมชนรักการอ่าน

Sudarath Panpool. Administrative Model of Cooperation Learning for Enhancing Preferred

Reading Values of Primary Students

Consultants Assoc. Prof. Dr. Banjob Boonchan, Dr. Amnart Boonsong, and

Dr. Teerapon Kongnawang

School Khokmuangsuksa School, Chaiyaphum Primary Educational Service

Area Office 2

Year 2016

ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to establish and develop an administrative model of participatory learning approach for enhancing preferred reading values of primary students. 2) to determine the effectiveness of an administrative model of cooperation learning for enhancing preferred reading values of primary students. 3) to examine the satisfaction of students, parents, teachers and community to using an administrative model of cooperation learning for enhancing preferred reading values of primary students. The target group of the study included 32 students in grade 1-6, 7 administrators, teachers and educational personnel, 32 parents, and 79 people in community of 79 people, a total of 150 people were selected by purposive sampling. The instruments used in the study was an administrative model of cooperation learning for enhancing preferred reading values of primary students. The statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation.

The study indicated that;

1. An administrative model of participatory learning approach for enhancing preferred reading values included four phases: 1) participation in decision making 2) participation in implementation 3) participation in evaluation and 4) participation in appreciation.

2. The effectiveness of an administrative model of participatory learning approach for enhancing preferred reading values of 32 primary students found that students who scored 5573 out of 6400, reading within 20 weeks. An average score was of 174.16 (87.08%). The posttest scores was 834 out of 960. An average score was of 26.06 (86.66). It showed that the effectiveness of an administrative model of participatory learning approach was of 87.08/86.66 which was higher than the criteria setting.

3. The satisfaction of students, teachers, parents and the people in community to using an administrative model of participatory learning approach for enhancing preferred reading values of primary students found that overall satisfaction is at the highest level with an average of 4.71 and standard deviation of 0.33.

The study found that an administrative model of participatory learning approach for enhancing preferred reading values of primary students has appropriated to the level of knowledge and integration of reading, especially with students, parents and people in community, Shared values is community loves to read.

โพสต์โดย ดา : [6 มี.ค. 2560 เวลา 09:30 น.]
อ่าน [2697] ไอพี : 223.207.169.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,233 ครั้ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 19,953 ครั้ง
การระบายสีจุดของกราฟ
การระบายสีจุดของกราฟ

เปิดอ่าน 16,310 ครั้ง
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร

เปิดอ่าน 1,749 ครั้ง
กินอย่างไรไม่ให้อ้วน
กินอย่างไรไม่ให้อ้วน

เปิดอ่าน 54,573 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 15,518 ครั้ง
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 17,075 ครั้ง
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?

เปิดอ่าน 460,767 ครั้ง
สักนิด เตือนสติคุณครู
สักนิด เตือนสติคุณครู

เปิดอ่าน 66,266 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 11,538 ครั้ง
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี

เปิดอ่าน 12,675 ครั้ง
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 11,739 ครั้ง
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 23,582 ครั้ง
การวัดความกดอากาศ
การวัดความกดอากาศ

เปิดอ่าน 19,082 ครั้ง
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย

เปิดอ่าน 29,778 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

เปิดอ่าน 89,700 ครั้ง
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
เปิดอ่าน 19,102 ครั้ง
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
เปิดอ่าน 85,775 ครั้ง
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เปิดอ่าน 9,740 ครั้ง
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
เปิดอ่าน 32,145 ครั้ง
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ