ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุ

ชื่อผลงาน ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านต้นปริง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2559

ผู้ประเมิน นางลักขณา เสริมสุข

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านต้นปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านต้นปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านต้นปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2559

2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านต้นปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านต้นปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนบ้านต้นปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 47 คน ครู จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 47 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และคณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับและแบบบันทึกข้อมูล จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows Version 11.5 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

1. สภาพแวดล้อมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄=4.19) ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละรายการ พบว่า ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄=4.32) ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด (x̄=4.17) และความเป็นไปได้ของโครงการ (x̄=4.16) มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับ

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

(x̄=4.22) ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละรายการ พบว่า ความพร้อมของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄=4.56) การบริหารจัดการ (x̄=4.31) วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ(x̄=4.25) มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับ

3. กระบวนการดำเนินโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(x̄=4.38) ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละรายการ พบว่า การนำผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄=4.50) การติดตามประเมินผล (x̄=4.41) และการวางแผน(x̄=4.38) มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับ

4. ผลผลิตของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

4.1 ด้านคุณภาพการดำเนินงานภายใต้ 10 องค์ประกอบของโครงการ โดยรวมมีการปฏิบัติและมีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.53) ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละองค์ประกอบ พบว่า บริการอนามัยในโรงเรียน และโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄=4.79) การบริหารจัดการโรงเรียน (x̄=4.66) และโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน (x̄=4.62) มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับ

4.2 ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.56) ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละรายการ พบว่า เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ("x̄=4.80) สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพนักเรียนและบุคลากร (x̄=4.67) และ ความเหมาะสมของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (x̄=4.62) มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามลำดับ

4.3 ด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยรวมมีค่าร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ 93.98 อยู่ในระดับดีมาก

4.4 ด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โดยรวมมีค่าร้อยละเฉลี่ยเท่ากับ 93.01 อยู่ในระดับดีมาก

โพสต์โดย มาว : [5 พ.ค. 2560 เวลา 12:33 น.]
อ่าน [2556] ไอพี : 49.49.65.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,519 ครั้ง
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

เปิดอ่าน 28,200 ครั้ง
การศึกษาไทย เราโง่อย่างมีหลักการ
การศึกษาไทย เราโง่อย่างมีหลักการ

เปิดอ่าน 13,459 ครั้ง
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 13,688 ครั้ง
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

เปิดอ่าน 9,466 ครั้ง
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์

เปิดอ่าน 16,330 ครั้ง
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ
ไดร์ผมตรงอย่างมืออาชีพ

เปิดอ่าน 38,692 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทองคำ

เปิดอ่าน 10,994 ครั้ง
คอร์รัปชันในระบบการศึกษา...ความท้าทายที่ต้องเดินหน้าสู้
คอร์รัปชันในระบบการศึกษา...ความท้าทายที่ต้องเดินหน้าสู้

เปิดอ่าน 27,180 ครั้ง
เซรุ่ม
เซรุ่ม

เปิดอ่าน 253,953 ครั้ง
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)

เปิดอ่าน 17,639 ครั้ง
กระเจี๊ยบเขียว
กระเจี๊ยบเขียว

เปิดอ่าน 22,792 ครั้ง
ลายมือคนสันโดษ
ลายมือคนสันโดษ

เปิดอ่าน 17,140 ครั้ง
พระพรหม (พระธาดา)
พระพรหม (พระธาดา)

เปิดอ่าน 110,177 ครั้ง
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 39,338 ครั้ง
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 61,583 ครั้ง
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
เปิดอ่าน 11,751 ครั้ง
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?
เปิดอ่าน 31,473 ครั้ง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
คำศัพท์คุ้นหูที่แปลว่า “ครู” เหมือนกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน มาดูกันว่า…มีอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 20,382 ครั้ง
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร
พิสูจน์พบ “น้ำแข็งแห้ง” เป็นหิมะตกบนดาวอังคาร
เปิดอ่าน 16,607 ครั้ง
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ