ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้

บทคัดย่อ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนของเด็กโดยอาศัยสถานการณ์ ในชีวิตประจำวันให้เด็กสนใจและตื่นตัวที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุข เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ

การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเด็กต่อไป ผู้ศึกษาจึงได้เลือกพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์

ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุดวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนา

การทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนจัดประสบการณ์ และหลังจัดประสบการณ์ของนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านขามป้อม ที่เรียน

โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านขามป้อม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น จำนวน 22 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์

ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ จำนวน 9 เรื่อง แบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ชุด แบบประเมินพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด แบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษา พบว่า 1) หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือ ผ่าน

การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน เท่ากับ 4.71 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด 2) นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน คือ ด้านทักษะการสังเกตด้านทักษะการจำแนกประเภท ด้านทักษะการแสดงปริมาณ ด้านทักษะการสื่อความหมาย และด้านทักษะการหามิติสัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.86, 2.78, 2.75, 2.80 และ 2.83 ตามลำดับ เมื่อรวมเฉลี่ยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 3) ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์

ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนจัดประสบการณ์ และ

หลังจัดประสบการณ์ของนักเรียน โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์

ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ พบว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีคะแนนความก้าวหน้าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.779 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ร้อยละ 77 4) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกเรื่องซึ่งมีมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 2.80

โดยสรุปการพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองเสริมประสบการณ์ ชุด วิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทาง

การเรียนเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางให้ครูได้พัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ใช้สื่อ และวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย บุษรา เชื้อไทย : [30 พ.ค. 2560 เวลา 19:26 น.]
อ่าน [1040] ไอพี : 1.10.209.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ