ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้หนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้หนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2

ผู้วิจัย นางสิริกัญญา มงคลคำ

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้หนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้วยหนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) อำเภอคำเขื่อนแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จำนวน 26 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 สอนรวมจำนวนทั้งหมด 40 ครั้ง ไม่รวมการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้หนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการใช้แผนการจัดประสบการณ์ในชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ใช้สอน 8 สัปดาห์ จำนวน 40 แผน หนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อยู่ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มีทั้งหมดจำนวน 8 เล่ม และแบบวัดความพร้อมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานจำนวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ซึ่งวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ( P ) และค่าอำนาจจำแนก (B ) ของข้อสอบเป็นรายข้อ ซึ่งมีความยากง่ายระหว่าง .21 ถึง .97 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .25 ถึง 1.00 จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t – test แบบ Dependent Samples

ผลการวิจัยพบว่า

1. หนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.75/86.54

2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สำหรับเด็ก ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน มีค่าเท่ากับ .7318 ซึ่งหมายความว่า หนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ชุดนี้ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 73.18

3. การเปรียบเทียบผลของคะแนนจากแบบวัดความพร้อมด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือนิทานวิทยาศาสตร์ ชุด ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย Sirima : [3 ก.ค. 2560 เวลา 21:10 น.]
อ่าน [1853] ไอพี : 159.192.222.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ