ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรม เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้การสอ

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยี

อวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)

ผู้วิจัย นายยุทธนา ปาดี

สังกัด โรงเรียนวัดหนองหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต 2

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองหิน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุดกิจกรรม โดยทุกชุดมีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 4.71 – 4.76 แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 8 แผน มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) ระหว่าง 4.72 – 4.78 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 ค่าความยากง่ายรายข้อ (p) อยู่ระหว่าง0.38 - 0.75 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) อยู่ระหว่าง 0.25 - 0.63 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทุกข้อเท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1..การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) จำนวน 6 เล่ม พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 6 มีค่าเท่ากับ 82.50/82.08, 83.06/82.92, 82.36/81.25, 82.64/81.67, 81.81/81.67 และ 82.22/81.67 ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2..ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.42 ค่า t เท่ากับ 39.46 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนกลุ่มประชากร พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.54

โดยสรุปชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

โพสต์โดย จอมยุทธ : [4 ก.ค. 2560 เวลา 12:02 น.]
อ่าน [2158] ไอพี : 223.207.250.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ