ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Poems

เอกสารประกอบการเรียน ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัสวิชา อ32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อแก้ปัญหาที่นักเรียนอ่านแล้วไม่สามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็นเนื่องจากไม่เข้าใจความหมายของบทอ่าน จึงทำให้นักเรียนไม่ให้ความสนใจในบทอ่านภาษาอังกฤษเท่าที่ควรซึ่งอาจเป็นเพราะรูปแบบหรือเนื้อหาของบทอ่านไม่น่าสนใจ และในการเรียนการสอนเรื่องบทกวีภาษาอังกฤษนี้ยังขาดเอกสารประกอบการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทกวีภาษาอังกฤษที่จัดเป็นหมวดหมู่และน่าสนใจ โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาและเรียบเรียงข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เนต มาจัดเรียงเนื้อหาตามลักษณะหัวข้อ และประเภทที่น่าสนใจ เหมาะสมกับนักเรียน โดยมุ่งส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบ ได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านบทกวีภาษาอังกฤษ และปลูกฝังนักเรียนให้รักการอ่าน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ล่วงหน้าจากเอกสารประกอบการสอนชุดนี้ด้วยตนเองได้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Poems จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน

บทกวีภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัสวิชา อ32101 มีเนื้อหาประกอบด้วยบทกวีภาษาอังกฤษ (Poem ) โดยจัดแบ่งตามหัวข้อ

และลักษณะของบทกวีภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องบทกวีภาษาอังกฤษได้ง่าย เพลิดเพลินในการอ่าน รักการอ่าน และมีเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Poems มีขั้นตอนการสร้างและการพัฒนา ดังนี้

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับบทกวีภาษาอังกฤษ

3. ศึกษาคู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 รหัสวิชา อ32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

4. ศึกษาลักษณะ หลักการ และวิธีการในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน

5. ศึกษาและนำลักษณะการจัดกิจกรรมมาเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง Poems

6. นำเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Poems ไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การใช้คำ รูปแบบไวยากรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

7. ทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Poems กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนฝางพิทยาคม จำนวน 21 คน

8. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบจุดประสงค์และประโยชน์ของการใช้เอกสาร

ประกอบการเรียน เรื่อง Poems

9. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะจากเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Poems

ตามลำดับแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งใช้เวลาเล่มละ 2 ชั่วโมง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะแล้ว ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

จำนวน 5 ข้อ

11. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง Poems ใช้ฝึกทักษะดังนี้

11.1 ทักษะการฟัง โดยการฟังคำศัพท์ สำนวน ประโยคและท่วงทำนอง

การอ่านออกเสียงในบทกวีภาษาอังกฤษในเอกสารแต่ละชุด

11.2 ทักษะการพูด โดยนักเรียนอ่านออกเสียงบทกวีภาษาอังกฤษ และพูดตอบคำถามในแบบฝึกทักษะที่ปฏิบัติ

11.3 ทักษะการอ่าน โดยนักเรียนฝึกอ่านบทกวีภาษาอังกฤษที่ครูกำหนดให้ในเอกสารประกอบการสอน

11.4 ทักษะการเขียน โดยนักเรียนฝึกเขียนประโยคเพื่อตอบคำถาม

และแต่งบทกวีภาษาอังกฤษในแบบฝึกทักษะและกิจกรรมเสริมทักษะ

ท้ายนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง Poems ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ นำไปใช้ในการพัฒนา

การจัดการเรียนรู้ และเป็นแหล่งความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองตามสมควร

ณุป์ เฉียบแหลม

โพสต์โดย ณุป์ : [6 ก.ย. 2560 เวลา 21:50 น.]
อ่าน [2904] ไอพี : 203.159.151.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 65,785 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู

เปิดอ่าน 19,772 ครั้ง
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 8,003 ครั้ง
คลิปช้างกินไอโฟน
คลิปช้างกินไอโฟน

เปิดอ่าน 13,717 ครั้ง
เสียว! ผลักเพื่อนลงทะเล เกือบถูกฉลามคาบไปกิน
เสียว! ผลักเพื่อนลงทะเล เกือบถูกฉลามคาบไปกิน

เปิดอ่าน 9,958 ครั้ง
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 10,248 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เปิดอ่าน 8,885 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

เปิดอ่าน 8,778 ครั้ง
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก

เปิดอ่าน 10,551 ครั้ง
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ

เปิดอ่าน 15,799 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"

เปิดอ่าน 16,262 ครั้ง
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

เปิดอ่าน 14,277 ครั้ง
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 15,746 ครั้ง
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี

เปิดอ่าน 10,130 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.

เปิดอ่าน 16,604 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,177 ครั้ง
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา

เปิดอ่าน 7,151 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ

เปิดอ่าน 9,098 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้

เปิดอ่าน 39,751 ครั้ง
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียน และ ครูผู้สอน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย

เปิดอ่าน 12,095 ครั้ง
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ