ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสอนคุณธรรมควบคู่ กับการใช้คำถามแบบหมวกความคิด 6 ใบที

ชื่องานวิจัย รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสอนคุณธรรมควบคู่

กับการใช้คำถามแบบหมวกความคิด 6 ใบ ที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผู้รายงาน ธันยาภรณ์ เพชรโยธา

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนที่ได้รับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสอนคุณธรรมควบคู่กับการใช้คำถามแบบหมวกความคิด 6 ใบ

ประชากรที่ใช้ในการพัฒนา เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)

สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มเดียว วัดผลครั้งเดียวเครื่องที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วย

1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 20 แผน ได้แก่ ความเคารพ ความอดทน

ความอุตสาหะ ความรอบคอบ การมีมารยาท ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบ ความจริงใจ

ความไว้วางใจ การสื่อสาร ความใจกว้าง ความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือ ความเห็นอกเห็นใจ

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีมิตรภาพ การมีเสรีภาพ ความยุติธรรม สันติภาพ และความสุข

2) กิจกรรมคุณธรรม จำนวน 20 กิจกรรม 3) แบบสังเกตพฤติกรรมจริยธรรม 4) แบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรม 5) แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมหลังเรียน จำนวน 100 ข้อ เป็นแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ชุด คือ ชุดที่ 1แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความเคารพ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความอดทน แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความอุตสาหะ

แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความรอบคอบ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านการมีมารยาท

แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านการจัดระเบียบ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความจริงใจ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความไว้วางใจ

แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านการสื่อสาร แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความใจกว้าง

แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความร่วมมือ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความเห็นอกเห็นใจ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านการมีมิตรภาพ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านการ

มีเสรีภาพ แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความยุติธรรม แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านสันติภาพและแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมด้านความสุข ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหารค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการบรรยายสรุป ข้อค้นพบต่างๆ จากการบันทึกพฤติกรรมของ

นักเรียนผลการพัฒนา พบว่า

1. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสอนคุณธรรมควบคู่กับการใช้คำถามแบบหมวกความคิด 6 ใบ ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่าเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสอนคุณธรรมควบคู่กับการใช้คำถามแบบหมวกความคิด 6 ใบ มีพฤติกรรมจริยธรรมหลังเรียนอยู่ในระดับดี ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมจริยธรรม ทั้ง 20 ด้านคือ ด้านความเคารพ ด้านความอดทน ด้านอุตสาหะ ด้านความรอบคอบ ด้านการมีมารยาท ด้านความรับผิดชอบ ด้านการจัดระเบียบ ด้านความจริงใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านการสื่อสาร ด้านความใจกว้างด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความร่วมมือ ด้านความเห็นอกเห็นใจ ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้านการ

มีมิตรภาพ ด้านการมีเสรีภาพ ด้านความยุติธรรม ด้านสันติภาพ และด้านความสุขของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 หลังจากจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสอนคุณธรรมควบคู่กับการใช้คำถามแบบหมวกความคิด 6 ใบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.63 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 75

1.2 จากการบันทึกพฤติกรรมในขณะจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสอนคุณธรรมควบคู่กับการใช้คำถามแบบหมวกความคิด 6 ใบ พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมปฏิบัติ ตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจในตนเอง กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย

โพสต์โดย มัย : [1 มี.ค. 2561 เวลา 05:03 น.]
อ่าน [2248] ไอพี : 171.7.238.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,336 ครั้ง
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี

เปิดอ่าน 721 ครั้ง
ยางนา
ยางนา

เปิดอ่าน 12,408 ครั้ง
รวมเมนูอาหารเจ
รวมเมนูอาหารเจ

เปิดอ่าน 44,163 ครั้ง
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน

เปิดอ่าน 13,924 ครั้ง
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน

เปิดอ่าน 9,469 ครั้ง
เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ
เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ

เปิดอ่าน 16,854 ครั้ง
อหิวาตกโรค (Cholera)
อหิวาตกโรค (Cholera)

เปิดอ่าน 3,399 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!

เปิดอ่าน 8,814 ครั้ง
ลมมรสุม โดย นาวาเอกเจริญ เจริญรัชตภาคย์
ลมมรสุม โดย นาวาเอกเจริญ เจริญรัชตภาคย์

เปิดอ่าน 21,626 ครั้ง
นานาไอเดีย แปลงยางรถยนต์เก่า มาใช้อย่างเก๋ไก๋ ทำไว้ใช้เองที่บ้าน/ที่โรงเรียน หรือทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้
นานาไอเดีย แปลงยางรถยนต์เก่า มาใช้อย่างเก๋ไก๋ ทำไว้ใช้เองที่บ้าน/ที่โรงเรียน หรือทำขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้

เปิดอ่าน 11,478 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 26,836 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ

เปิดอ่าน 8,878 ครั้ง
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ
"กานพลู" เครื่องเทศ ต่อต้านอนุมูลอิสระ

เปิดอ่าน 15,932 ครั้ง
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก

เปิดอ่าน 8,013 ครั้ง
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้
มากกว่า Like! เฟซบุ๊กเตรียมเปิดตัวปุ่ม "Want" เร็ว ๆ นี้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 49,829 ครั้ง
อนาคตของนักเรียน: ทักษะแรงงาน รายได้จากการทำงาน และโอกาสจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
อนาคตของนักเรียน: ทักษะแรงงาน รายได้จากการทำงาน และโอกาสจากหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

เปิดอ่าน 6,834 ครั้ง
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 8,877 ครั้ง
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 60,587 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 12,244 ครั้ง
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น
นี่คือ 5 เหตุผล ทำไมผู้ใหญ่เล่นโซเชียล แล้วอันตรายกว่าวัยรุ่น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ