ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐ

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองอ้อ สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ชื่อผู้จัดทำ : นายอนุวัฒน์ ปาพรม

โรงเรียน : โรงเรียนวัดหนองอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

กลุ่มสาระ : การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การจัดทำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด

Magic Games เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการจัดทำครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดหนองอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในจัดทำ 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games จำนวน 50 แผน เกมการศึกษาชุด Magic Games 50 เกม และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการนับและด้านพื้นฐานการบวก จำนวน 20 ข้อ การจัดทำในครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Desing วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ

ผลการดำเนินการ

1. เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 57.00 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games

ร้อยละ 91.33 ทำให้คะแนนพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย สูงขึ้นร้อยละ 34.33 แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยดีขึ้น

2. จากการเปรียบเทียบผลคะแนนจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการเรียงลำดับ

ด้านการนับและด้านพื้นฐานการบวก แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยหลักจากที่ได้รับการจัดกิจกรรม

เกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยแยกเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการนับและด้านพื้นฐานการบวก โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ด้านการเปรียบเทียบ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ด้านการเปรียบเทียบ ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 64.00 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 96.00 ทำให้คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเปรียบเทียบ สูงขึ้นร้อยละ 32.00 แสดงว่า

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเปรียบเทียบสูงขึ้น

2.2 ด้านการเรียงลำดับ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ด้านการเรียงลำดับ ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 65.33

และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 96.00 ทำให้คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเรียงลำดับ สูงขึ้นร้อยละ 30.67 แสดงว่า

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเรียงลำดับสูงขึ้น

2.3 ด้านการนับ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับ ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 48.00 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 85.33 ทำให้คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย ด้านการนับ สูงขึ้นร้อยละ 37.33 แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย ด้านการนับสูงขึ้น

2.4 ด้านพื้นฐานการบวก พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ด้านพื้นฐานการบวก ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 40.00 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 92.00 ทำให้คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านพื้นฐานการบวก สูงขึ้นร้อยละ 52.00 แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านพื้นฐานการบวกสูงขึ้น

คำสำคัญ : (1) การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games

(2) พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย

โพสต์โดย GTO1 : [22 มี.ค. 2561 เวลา 14:34 น.]
อ่าน [2078] ไอพี : 113.53.94.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,586 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 7,697 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน

เปิดอ่าน 34,559 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

เปิดอ่าน 11,437 ครั้ง
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน

เปิดอ่าน 12,665 ครั้ง
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

เปิดอ่าน 7,879 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 115,803 ครั้ง
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย
คำเรียกตัวเลขทั้งสิบในภาษาไทย

เปิดอ่าน 17,204 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 17,473 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

เปิดอ่าน 10,432 ครั้ง
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
อยากอยู่ร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี

เปิดอ่าน 11,959 ครั้ง
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน

เปิดอ่าน 8,150 ครั้ง
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 8,253 ครั้ง
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย
สอนลูกรู้จักใช้จ่าย

เปิดอ่าน 9,364 ครั้ง
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ
แก้ปวดหัวด้วยน้ำ

เปิดอ่าน 40,400 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 27,620 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"

เปิดอ่าน 12,563 ครั้ง
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน

เปิดอ่าน 16,033 ครั้ง
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส
WebOS เว็บโอเอส เว็บโอเอส อะไรๆ ก็ เว็บโอเอส

เปิดอ่าน 33,966 ครั้ง
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!

เปิดอ่าน 10,295 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ