ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐ

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองอ้อ สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

ชื่อผู้จัดทำ : นายอนุวัฒน์ ปาพรม

โรงเรียน : โรงเรียนวัดหนองอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

กลุ่มสาระ : การศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การจัดทำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด

Magic Games เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการจัดทำครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดหนองอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในจัดทำ 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games จำนวน 50 แผน เกมการศึกษาชุด Magic Games 50 เกม และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการนับและด้านพื้นฐานการบวก จำนวน 20 ข้อ การจัดทำในครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Desing วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ

ผลการดำเนินการ

1. เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 57.00 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games

ร้อยละ 91.33 ทำให้คะแนนพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย สูงขึ้นร้อยละ 34.33 แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยดีขึ้น

2. จากการเปรียบเทียบผลคะแนนจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการเรียงลำดับ

ด้านการนับและด้านพื้นฐานการบวก แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยหลักจากที่ได้รับการจัดกิจกรรม

เกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยแยกเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการเรียงลำดับ ด้านการนับและด้านพื้นฐานการบวก โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ด้านการเปรียบเทียบ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ด้านการเปรียบเทียบ ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 64.00 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 96.00 ทำให้คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเปรียบเทียบ สูงขึ้นร้อยละ 32.00 แสดงว่า

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเปรียบเทียบสูงขึ้น

2.2 ด้านการเรียงลำดับ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ด้านการเรียงลำดับ ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 65.33

และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 96.00 ทำให้คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเรียงลำดับ สูงขึ้นร้อยละ 30.67 แสดงว่า

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านการเรียงลำดับสูงขึ้น

2.3 ด้านการนับ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับ ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 48.00 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 85.33 ทำให้คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย ด้านการนับ สูงขึ้นร้อยละ 37.33 แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ของเด็กปฐมวัย ด้านการนับสูงขึ้น

2.4 ด้านพื้นฐานการบวก พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ด้านพื้นฐานการบวก ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 40.00 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games ร้อยละ 92.00 ทำให้คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านพื้นฐานการบวก สูงขึ้นร้อยละ 52.00 แสดงว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ด้านพื้นฐานการบวกสูงขึ้น

คำสำคัญ : (1) การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้สื่อชุด Magic Games

(2) พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย

โพสต์โดย GTO1 : [22 มี.ค. 2561 เวลา 14:34 น.]
อ่าน [2386] ไอพี : 113.53.94.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,938 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)

เปิดอ่าน 14,920 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข

เปิดอ่าน 99,636 ครั้ง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง

เปิดอ่าน 35,020 ครั้ง
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย
Download คู่มือ เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 33,481 ครั้ง
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 15,613 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

เปิดอ่าน 12,233 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

เปิดอ่าน 80,502 ครั้ง
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

เปิดอ่าน 20,722 ครั้ง
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ
"มองการศึกษาในมุมใหม่" การ์ตูนสะท้อนการศึกษาไทย ที่ "ผู้ใหญ่" ควรทำความเข้าใจ

เปิดอ่าน 14,184 ครั้ง
Web 2.0
Web 2.0

เปิดอ่าน 49,336 ครั้ง
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้

เปิดอ่าน 5,534 ครั้ง
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด

เปิดอ่าน 13,763 ครั้ง
ADSL2/2+
ADSL2/2+

เปิดอ่าน 8,241 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 9,672 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !

เปิดอ่าน 9,073 ครั้ง
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้
เปิดอ่าน 18,714 ครั้ง
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน
เปิดอ่าน 20,671 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
เปิดอ่าน 14,907 ครั้ง
วัยไหนให้ดูทีวี
วัยไหนให้ดูทีวี
เปิดอ่าน 11,210 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ