ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง ชั้นอนุบ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม

คณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง ชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวรัชฎา ดวงใจ

ปีการศึกษา : 2559

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การนับจำนวน 1-10 การจำแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่และการเรียงลำดับ ระหว่าง การจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 10 สัปดาห์ และ เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การนับจำนวน 1-10 การจำแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่และการเรียงลำดับ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 30 กิจกรรม และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 4 ทักษะ ประกอบด้วย การนับจำนวน 1-10 การจำแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่และการเรียงลำดับ โดยทำการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง จนครบ 10 สัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ได้ทำการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จนครบ 10 สัปดาห์ และทำการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ได้ทำการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม จากนั้นนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวมโดยนำเสนอในรูปแบบตารางและภาพประกอบคำบรรยาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติค่าเฉลี่ย(µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(б) และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า

1. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ทั้งรายพฤติกรรม ได้แก่ ทักษะการนับจำนวน 1-10 การจำแนกเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ และภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ด้วยการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง ในช่วงสัปดาห์ 10 สัปดาห์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย พบว่า เริ่มต้นสัปดาห์แรก เมื่อมีการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง และดำเนินทดสอบปฏิบัติจริง ผลจากการประเมินด้วยการทดสอบ ปรากฏว่า เด็กประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงทุกรายพฤติกรรมและภาพรวม (1.38, 1.31, 1.25, 1.27 และ 1.30) ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไป ดำเนินการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกับสัปดาห์แรก ผลปรากฏว่า พฤติกรรมพัฒนาดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ถึงสัปดาห์ที่ 7 ทุกพฤติกรรมและภาพรวม อยู่ในระดับดี (2.71, 2.50, 2.58, 2.58, และ 2.59 ตามลำดับ) จากนั้นเมื่อจัดกิจกรรมต่อไปและผลการประเมินพฤติกรรมปรากฏว่ามีการพัฒนาคงที่ ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม (2.71, 2.50, 2.58, 2.58 และ 2.59 ตามลำดับ) แสดงว่าการพัฒนาพฤติกรรมด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง ทำให้ผลการพัฒนาพฤติกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง เมื่อทดสอบด้านปฏิบัติจริงของการจัดกิจกรรม (Pre – Post test) ทุกรายพฤติกรรมและภาพรวมมีผลการพัฒนาแตกต่างกันในทางที่ก้าวหน้าขึ้น (3.00, 2.38, 2.25, 2.81 และ 2.61 ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละก้าวหน้า (60.00, 47.50, 45.00, 56.25 และ 52.19 ตามลำดับ) แสดงว่า การพัฒนาพฤติกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ด้วยการจัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก จากสื่อของจริง หลังการจัดกิจกรรมมีพัฒนาการดีกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทุกพฤติกรรมและภาพรวม

โพสต์โดย รัชฎา : [27 เม.ย. 2561 เวลา 09:39 น.]
อ่าน [2093] ไอพี : 182.232.17.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,239 ครั้ง
ถ้อยคำกินใจ..จากแม่ผู้เป็นแม่ค้า ส่งเสียลูกเรียนมหาวิทยาลัย
ถ้อยคำกินใจ..จากแม่ผู้เป็นแม่ค้า ส่งเสียลูกเรียนมหาวิทยาลัย

เปิดอ่าน 478,685 ครั้ง
วินัยข้าราชการครู
วินัยข้าราชการครู

เปิดอ่าน 8,925 ครั้ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง

เปิดอ่าน 16,567 ครั้ง
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ

เปิดอ่าน 26,434 ครั้ง
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 13,328 ครั้ง
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์

เปิดอ่าน 29,070 ครั้ง
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก
ทำให้ถั่วฝักยาวมีฝักมาก

เปิดอ่าน 11,631 ครั้ง
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน

เปิดอ่าน 4,590 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4

เปิดอ่าน 11,258 ครั้ง
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 386,361 ครั้ง
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )

เปิดอ่าน 33,343 ครั้ง
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556

เปิดอ่าน 16,313 ครั้ง
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย
การ์ตูนช่วยจำลำดับพยัญชนะไทย

เปิดอ่าน 50,104 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 13,978 ครั้ง
ชำยอดอ่อนควบแน่น เคล็ดวิชาปราชญ์ชาวบ้าน
ชำยอดอ่อนควบแน่น เคล็ดวิชาปราชญ์ชาวบ้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 17,348 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์

เปิดอ่าน 32,692 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2

เปิดอ่าน 25,471 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จุดโทษ

เปิดอ่าน 10,367 ครั้ง
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ
6 เหตุผลน่าแปลกใจ ทำไมถึงนอนไม่หลับ

เปิดอ่าน 7,797 ครั้ง
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ