ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 26 คน

2. ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน 2559

3. ตัวแปรที่ศึกษา

แปรต้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ)

4. เนื้อหาที่ใช้ เนื้อหาที่ใช้วิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

- การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- ประโยชน์ของการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- สาเหตุความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

นิยามคำศัพท์

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือสร้างให้เป็น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้เรียนนำไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ในโปรแกรมประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนำเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี หรือ เสียง เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

2. นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ นำแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปประยุกต์ใช้

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในรูปแบบของตารางประกอบคำบรรยาย ดังต่อไปนี้

วิธีการทดลอง

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่ม ด้วยการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก ได้แก่ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

2. ทำการทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ด้วยแบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ

3. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ด้วยการจัดการเรียนรู้

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4. ดำเนินการทดสอบหลังเรียน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ด้วยแบบทดสอบปรนัย

จำนวน 10 ข้อ

5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อันส่งผลต่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยสรุปเป็นร้อยละได้ดังนี้

คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 83.08

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการติดตามผล และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระยะยาว

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีเวลาให้นักเรียนได้ใช้ในแต่ละขั้นอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มที่

3. สามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย Kru.Golffy : [27 เม.ย. 2561 เวลา 18:47 น.]
อ่าน [1978] ไอพี : 115.87.59.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ