ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมความรู้ทั่วไป  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส
ความรู้ทั่วไป 9 พ.ค. 2558 เวลา 12:36 น. เปิดอ่าน : 44,522 ครั้ง
มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส

Advertisement

มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง

โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส ข้าราชการบำนาญ

 

ข้าราชการทหารก็เป็นข้าราชการประเภทหนึ่งในระบบราชการไทยที่มีกฎหมายกำหนดแยกไว้โดยเฉพาะ เพราะมีการจัดองค์กรและหน่วยงานแตกต่างจากส่วนราชการพลเรือนเป็นอย่างมาก มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่างๆ) เช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่นๆ แต่จำนวนเงินแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นยศ ส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตรากตรำและเสี่ยงภัยในการรักษาความมั่นคงของประเทศมากกว่าข้าราชการประเภทอื่นๆโดยมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ดังนี้

1.ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2551 มาตรา 5 และ มาตรา 10 วรรคสอง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งมี 2 ประเภท คือ

1.1 ประเภทผู้บริหารระดับสูงและกลาง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงได้แก่ ตำแหน่งชั้นยศ พล.ท., พล.ร.ท.,พล.อ.ท.ขึ้นไป รวมทั้ง พล.อ., พล.ร.อ.,พล.อ.อ. จะได้รับเดือนละ 21,000 บาท เท่ากัน ตำแหน่งชั้นยศ พล.ต.,พล.ร.ต.,พล.อ.ต.จะได้รับเดือนละ 14,500 บาท ตำแหน่งชั้นยศ พ.อ.,น.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.,น.อ.(พิเศษ) จะได้รับเดือนละ 10,000 บาท ประเภทบริหารระดับกลาง ตำแหน่งชั้นยศ พ.อ.,น.อ.จะได้รับเดือนละ 5,600 บาท

1.2ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะได้แก่ ตำแหน่งชั้นยศ พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท.ขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 15,600 บาท ตำแหน่งชั้นยศ พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต.จะได้รับเดือนละ 13,000 บาท ตำแหน่งชั้นยศ พ.อ., น.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ., น.อ.(พิเศษ) จะได้รับเดือนละ 9,900 บาท ประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งชั้นยศ พ.ท., น.ท.จะได้รับเดือนละ 3,500 บาท

2.ตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 กำหนดไว้คือ

2.1 ตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งตั้งแต่ชั้นยศ พ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.(พิเศษ) หรือ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานดังนี้

2.1.1 หัวหน้าส่วนราชการ รอง และ ผู้ช่วย ระดับกระทรวง กองทัพ หน่วยบัญชาการกองบัญชาการ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก กองพล กองเรือ ฐานทัพเรือ กองพลบิน กรม กอง หมวดเรือ หมู่เรือ อู่เรือ ท่าเรือ กองบิน หน่วยบิน ศูนย์ สำนักงาน ฝ่าย สถานี สถาบัน สถานศึกษา สถานพยาบาล โรงงานหรือเทียบเท่า

2.1.2 ราชองครักษ์ประจำ ผู้บังคับการเรือ

2.1.3 เสนาธิการ รองเสนาธิการ ผู้ช่วยเสนาธิการที่ กห.กำหนด ให้เป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ

2.1.4 ตำแหน่งอื่นที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ตามที่กล่าวมาแล้วโดยคณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท.) กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลสูงสุดของ กห.เป็นผู้กำหนด

2.2 ตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งชั้นยศ พ.อ.หรือ น.อ.ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานดังนี้

2.2.1 หัวหน้าส่วนราชการ รอง และผู้ช่วย ระดับจังหวัดทหารบก กรม กองพัน กอง หมวดเรือ กองบิน ศูนย์ สำนักงาน สำนักสถานี ป้อม สถาบัน สถานศึกษา สถานพยาบาลโรงงานหรือเทียบเท่า

2.2.2 ราชองครักษ์ประจำ ผู้บังคับการเรือ ต้นเรือ

2.2.3 เสนาธิการ รองเสนาธิการที่ กห.กำหนดให้เป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ

2.2.4 ตำแหน่งอื่นที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่กล่าวมาแล้วตามที่ กขท.กำหนด

2.3 ตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ได้แก่ ตำแหน่งชั้นยศ พ.ท.หรือ น.ท.ขึ้นไป ดังนี้

2.3.1 ตำแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีองค์กรตามกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และรับรองการประกอบอาชีพ รวมทั้งลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว เช่น วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ

2.3.2 ตำแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้และเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะไม่เชิงวิจัยและพัฒนาอีกทั้งเป็นงานที่ขาดแคลนกำลังคนภาคราชการเช่น วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมยานยนต์ ฯลฯ

2.4 ตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ได้แก่ตำแหน่งตั้งแต่ชั้นยศ พ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.(พิเศษ) หรือ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป ที่ต้องปฏิบัติงานที่เป็นงานหลักของหน่วยงานโดยอาศัยพื้นฐานของ ความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชา อันเกี่ยวข้องกับงานและเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษ์ตามภารกิจ หรืองานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เป็นอย่างสูงเฉพาะด้านอันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการด้านนั้นๆและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวม 35 ด้าน ดังนี้ ด้านการข่าว ด้านการบิน ด้านการฝึกอบรม ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านขีปนาวุธ ด้านตรวจสอบบัญชี ด้านนิติการด้านวิเคราะห์งบประมาณ ด้านวิเคราะห์งานบุคคล ด้านวิเคราะห์นโยบายและเแผน ด้านวิจัยสังคมศาสตร์ด้านวิชาการเกษตร ด้านวิชาการขนส่ง ด้านวิชาการควบคุมโรค ด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ด้านวิชาการธรณีวิทยาด้านวิชาการบัญชี ด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ด้านวิชาการละครและดนตรี ด้านวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิชาการศึกษา ด้านวิชาการเศรษฐกิจ ด้านวิชาการสถิติ ด้านวิชาการสัตว์บาล ด้านวิชาการสาธารณสุข ด้านวิชาการสุขศึกษา ด้านวิชาการสุขาภิบาล ด้านวิชาการอาหารและยา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรม ด้านเสนาธิการ ด้านสัตว์วิทยา ด้านอักษรศาสตร์ และด้านอุตุนิยมวิทยา

จะเห็นได้ว่าข้าราชการทหารก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า ข้าราชการประเภทอื่นๆ อัตรากำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมประกอบด้วยกำลังพลหลายประเภททั้งชายและหญิงและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้าน แต่มีสถาบันหลักของเหล่าทัพที่นายทหารชายต้องเข้าศึกษาให้ได้คือ รร.เสนาธิการของเหล่าทัพ (รร.สธ.ทบ.,รร.สธ.ทร.,รร.สธ.ทอ.) เพราะเป็นคุณวุฒิที่จำเป็นสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับหน่วย และฝ่ายเสนาธิการในระดับสูงๆ ได้ และยังกำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)

สำหรับวุฒิด้าน เสนาธิการ ไว้ต่างหากโดยเฉพาะอีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าทางกระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพจะพิจารณาให้นายทหารหญิงที่มีคุณสมบัติพร้อมบางส่วนเข้ารับการศึกษาในรร.สธ.เหล่าทัพเหมือนกับหลักสูตรอื่นๆ ในระดับสูงของ กห.ได้ในโอกาสต่อไป ก็จะเป็นการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมสิทธิสรีให้ทัดเทียมตามมาตราฐานสากล ซึ่งผู้หญิงไทยที่เก่งๆ ในภาคราชการพลเรือนและเอกชนปัจจุบันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญเป็นผู้นำองค์กรมากมาย ส่วนราชการ กห.ก็น่าจะเปิดโอกาสให้นายทหารหญิงได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ในบางหน่วยงานที่ต้องใช้เทคนิคและวิชาชีพเฉพาะ (เว้นหน่วยกำลังรบ) เช่นนั้นบ้าง

และมีอีกสามหน่วยงานที่สำคัญคือกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) สมควรปรับให้เป็นชั้นยศ พล.ท.เพราะมีภารกิจและรับผิดชอบยุทโธปกรณ์จำนวนมากทั้งทางอากาศ พื้นดินและทางน้ำ ที่เคยมีอนุมัติหลักการไว้เดิมแล้ว

กรมจเรของเหล่าทัพก็สมควรปรับให้เป็นชั้นยศ พล.ท.เช่นกัน เพราะมีหน่วยที่ต้องไปตรวจสอบมีชั้นยศ พล.ท.มากหลายหน่วย หน่วยตรวจสอบควรมีชั้นยศเท่าหรือสูงกว่าหน่วยรับการตรวจสอบ

และวิชาชีพพยาบาล ก็น่าจะพิจารณาปรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลของ ทร.และ ทอ.ในประเภทผู้บริหารระดับสูงให้เป็นชั้นยศ นายพลเหมือนกับของ ทบ.และ ตร.และเทียบเคียงได้กับ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท และ เอก แล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมีสถานภาพเช่นเดียวกันด้วย ทั้งสามหน่วยใช้วิธีการปรับเกลี่ยอัตราที่มีอยู่เดิมแล้ว
(ที่มา:มติชนรายวัน 8 พ.ค.2558)

 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

เปิดอ่าน 11,341 ครั้ง
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม
10 บัญญัติขจัดโรคน้ำท่วม

เปิดอ่าน 8,670 ครั้ง
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย

เปิดอ่าน 11,443 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ
เปิดอ่าน 18,359 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
4 พฤติกรรม “ผู้นำ” ที่ดี
เปิดอ่าน 64,102 ☕ คลิกอ่านเลย

มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
เปิดอ่าน 15,327 ☕ คลิกอ่านเลย

แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 18,265 ☕ คลิกอ่านเลย

ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด
ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด
เปิดอ่าน 14,268 ☕ คลิกอ่านเลย

คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์
คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์
เปิดอ่าน 12,392 ☕ คลิกอ่านเลย

"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว
เปิดอ่าน 12,871 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้
เปิดอ่าน 13,972 ครั้ง

ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ
ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ
เปิดอ่าน 9,215 ครั้ง

น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร
น้ำแร่และน้ำเปล่าแตกต่างกันอย่างไร
เปิดอ่าน 27,644 ครั้ง

ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower
เปิดอ่าน 16,551 ครั้ง

รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด
รู้ทันดอกเบี้ยบัตรเครดิต คิดให้ดีก่อนรูด
เปิดอ่าน 12,940 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ