ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ความรู้ทั่วไป > มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส

มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2558 เปิดอ่าน : 13,548 ครั้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง

โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส ข้าราชการบำนาญ

 

ข้าราชการทหารก็เป็นข้าราชการประเภทหนึ่งในระบบราชการไทยที่มีกฎหมายกำหนดแยกไว้โดยเฉพาะ เพราะมีการจัดองค์กรและหน่วยงานแตกต่างจากส่วนราชการพลเรือนเป็นอย่างมาก มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่างๆ) เช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่นๆ แต่จำนวนเงินแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นยศ ส่งผลดีต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้องตรากตรำและเสี่ยงภัยในการรักษาความมั่นคงของประเทศมากกว่าข้าราชการประเภทอื่นๆโดยมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ดังนี้

1.ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2551 มาตรา 5 และ มาตรา 10 วรรคสอง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งมี 2 ประเภท คือ

1.1 ประเภทผู้บริหารระดับสูงและกลาง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงได้แก่ ตำแหน่งชั้นยศ พล.ท., พล.ร.ท.,พล.อ.ท.ขึ้นไป รวมทั้ง พล.อ., พล.ร.อ.,พล.อ.อ. จะได้รับเดือนละ 21,000 บาท เท่ากัน ตำแหน่งชั้นยศ พล.ต.,พล.ร.ต.,พล.อ.ต.จะได้รับเดือนละ 14,500 บาท ตำแหน่งชั้นยศ พ.อ.,น.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.,น.อ.(พิเศษ) จะได้รับเดือนละ 10,000 บาท ประเภทบริหารระดับกลาง ตำแหน่งชั้นยศ พ.อ.,น.อ.จะได้รับเดือนละ 5,600 บาท

1.2ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะได้แก่ ตำแหน่งชั้นยศ พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท.ขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 15,600 บาท ตำแหน่งชั้นยศ พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต.จะได้รับเดือนละ 13,000 บาท ตำแหน่งชั้นยศ พ.อ., น.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ., น.อ.(พิเศษ) จะได้รับเดือนละ 9,900 บาท ประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งชั้นยศ พ.ท., น.ท.จะได้รับเดือนละ 3,500 บาท

2.ตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ.2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 กำหนดไว้คือ

2.1 ตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งตั้งแต่ชั้นยศ พ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.(พิเศษ) หรือ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานดังนี้

2.1.1 หัวหน้าส่วนราชการ รอง และ ผู้ช่วย ระดับกระทรวง กองทัพ หน่วยบัญชาการกองบัญชาการ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก กองพล กองเรือ ฐานทัพเรือ กองพลบิน กรม กอง หมวดเรือ หมู่เรือ อู่เรือ ท่าเรือ กองบิน หน่วยบิน ศูนย์ สำนักงาน ฝ่าย สถานี สถาบัน สถานศึกษา สถานพยาบาล โรงงานหรือเทียบเท่า

2.1.2 ราชองครักษ์ประจำ ผู้บังคับการเรือ

2.1.3 เสนาธิการ รองเสนาธิการ ผู้ช่วยเสนาธิการที่ กห.กำหนด ให้เป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ

2.1.4 ตำแหน่งอื่นที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ตามที่กล่าวมาแล้วโดยคณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท.) กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลสูงสุดของ กห.เป็นผู้กำหนด

2.2 ตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งชั้นยศ พ.อ.หรือ น.อ.ที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานดังนี้

2.2.1 หัวหน้าส่วนราชการ รอง และผู้ช่วย ระดับจังหวัดทหารบก กรม กองพัน กอง หมวดเรือ กองบิน ศูนย์ สำนักงาน สำนักสถานี ป้อม สถาบัน สถานศึกษา สถานพยาบาลโรงงานหรือเทียบเท่า

2.2.2 ราชองครักษ์ประจำ ผู้บังคับการเรือ ต้นเรือ

2.2.3 เสนาธิการ รองเสนาธิการที่ กห.กำหนดให้เป็นตำแหน่งผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ

2.2.4 ตำแหน่งอื่นที่มีฐานะและหน้าที่ในการบริหารงานเทียบได้ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่กล่าวมาแล้วตามที่ กขท.กำหนด

2.3 ตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ได้แก่ ตำแหน่งชั้นยศ พ.ท.หรือ น.ท.ขึ้นไป ดังนี้

2.3.1 ตำแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีองค์กรตามกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และรับรองการประกอบอาชีพ รวมทั้งลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว เช่น วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ

2.3.2 ตำแหน่งที่มีลักษณะงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจมอบหมายให้ ผู้มีคุณวุฒิอย่างอื่นปฏิบัติงานแทนได้และเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะไม่เชิงวิจัยและพัฒนาอีกทั้งเป็นงานที่ขาดแคลนกำลังคนภาคราชการเช่น วิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมยานยนต์ ฯลฯ

2.4 ตำแหน่งข้าราชการทหารที่จะได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ได้แก่ตำแหน่งตั้งแต่ชั้นยศ พ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.(พิเศษ) หรือ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป ที่ต้องปฏิบัติงานที่เป็นงานหลักของหน่วยงานโดยอาศัยพื้นฐานของ ความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝน ทฤษฎี หรือหลักวิชา อันเกี่ยวข้องกับงานและเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน งานอนุรักษ์ตามภารกิจ หรืองานที่ต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์เป็นอย่างสูงเฉพาะด้านอันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการด้านนั้นๆและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวม 35 ด้าน ดังนี้ ด้านการข่าว ด้านการบิน ด้านการฝึกอบรม ด้านการสืบสวนสอบสวน ด้านขีปนาวุธ ด้านตรวจสอบบัญชี ด้านนิติการด้านวิเคราะห์งบประมาณ ด้านวิเคราะห์งานบุคคล ด้านวิเคราะห์นโยบายและเแผน ด้านวิจัยสังคมศาสตร์ด้านวิชาการเกษตร ด้านวิชาการขนส่ง ด้านวิชาการควบคุมโรค ด้านวิชาการตรวจสอบบัญชี ด้านวิชาการธรณีวิทยาด้านวิชาการบัญชี ด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ด้านวิชาการละครและดนตรี ด้านวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิชาการศึกษา ด้านวิชาการเศรษฐกิจ ด้านวิชาการสถิติ ด้านวิชาการสัตว์บาล ด้านวิชาการสาธารณสุข ด้านวิชาการสุขศึกษา ด้านวิชาการสุขาภิบาล ด้านวิชาการอาหารและยา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรม ด้านเสนาธิการ ด้านสัตว์วิทยา ด้านอักษรศาสตร์ และด้านอุตุนิยมวิทยา

จะเห็นได้ว่าข้าราชการทหารก็ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า ข้าราชการประเภทอื่นๆ อัตรากำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมประกอบด้วยกำลังพลหลายประเภททั้งชายและหญิงและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้าน แต่มีสถาบันหลักของเหล่าทัพที่นายทหารชายต้องเข้าศึกษาให้ได้คือ รร.เสนาธิการของเหล่าทัพ (รร.สธ.ทบ.,รร.สธ.ทร.,รร.สธ.ทอ.) เพราะเป็นคุณวุฒิที่จำเป็นสำหรับการขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับหน่วย และฝ่ายเสนาธิการในระดับสูงๆ ได้ และยังกำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)

สำหรับวุฒิด้าน เสนาธิการ ไว้ต่างหากโดยเฉพาะอีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าทางกระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพจะพิจารณาให้นายทหารหญิงที่มีคุณสมบัติพร้อมบางส่วนเข้ารับการศึกษาในรร.สธ.เหล่าทัพเหมือนกับหลักสูตรอื่นๆ ในระดับสูงของ กห.ได้ในโอกาสต่อไป ก็จะเป็นการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมสิทธิสรีให้ทัดเทียมตามมาตราฐานสากล ซึ่งผู้หญิงไทยที่เก่งๆ ในภาคราชการพลเรือนและเอกชนปัจจุบันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญเป็นผู้นำองค์กรมากมาย ส่วนราชการ กห.ก็น่าจะเปิดโอกาสให้นายทหารหญิงได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ในบางหน่วยงานที่ต้องใช้เทคนิคและวิชาชีพเฉพาะ (เว้นหน่วยกำลังรบ) เช่นนั้นบ้าง

และมีอีกสามหน่วยงานที่สำคัญคือกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) สมควรปรับให้เป็นชั้นยศ พล.ท.เพราะมีภารกิจและรับผิดชอบยุทโธปกรณ์จำนวนมากทั้งทางอากาศ พื้นดินและทางน้ำ ที่เคยมีอนุมัติหลักการไว้เดิมแล้ว

กรมจเรของเหล่าทัพก็สมควรปรับให้เป็นชั้นยศ พล.ท.เช่นกัน เพราะมีหน่วยที่ต้องไปตรวจสอบมีชั้นยศ พล.ท.มากหลายหน่วย หน่วยตรวจสอบควรมีชั้นยศเท่าหรือสูงกว่าหน่วยรับการตรวจสอบ

และวิชาชีพพยาบาล ก็น่าจะพิจารณาปรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลของ ทร.และ ทอ.ในประเภทผู้บริหารระดับสูงให้เป็นชั้นยศ นายพลเหมือนกับของ ทบ.และ ตร.และเทียบเคียงได้กับ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท และ เอก แล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมีสถานภาพเช่นเดียวกันด้วย ทั้งสามหน่วยใช้วิธีการปรับเกลี่ยอัตราที่มีอยู่เดิมแล้ว
(ที่มา:มติชนรายวัน 8 พ.ค.2558)

 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> มารู้จักชื่อและหลักเกณฑ์การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารกันบ้าง โดย พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส , ยศและตำแหน่งทหารไทย , ทหารไทย << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?

จุดธูปกี่ดอกบอกอะไร?
เปิดอ่าน 46,595 ครั้ง
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องล่าสุดในหมวดหมู่นี้ ≡
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency☕ คลิกอ่านเลย
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency
เปิดอ่าน 710 ครั้ง
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล☕ คลิกอ่านเลย
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล
เปิดอ่าน 5,372 ครั้ง
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?☕ คลิกอ่านเลย
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?
เปิดอ่าน 2,580 ครั้ง
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว☕ คลิกอ่านเลย
3 จุดหมายยอดฮิตที่คนไทยต้องทำประกันเดินทางก่อนไปเที่ยว
เปิดอ่าน 2,526 ครั้ง
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์☕ คลิกอ่านเลย
5 สิ่งที่มนุษย์ต้องมี ก่อนเป็นส่วนเกินในสังคมหุ่นยนต์
เปิดอ่าน 8,062 ครั้ง
Advertisment

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทยตัวถ่วงความเจริญการศึกษาไทย
เปิดอ่าน 20,955 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่งปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
เปิดอ่าน 11,232 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วยสุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
เปิดอ่าน 12,784 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊กซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
เปิดอ่าน 5,842 ครั้ง
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาวโรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว
เปิดอ่าน 8,891 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 •  
   
  สนามเด็กเล่น
  เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
  หมวดหมู่เนื้อหา
  [ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]
  ข่าวล่าสุด

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ