ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวพรรณี ตาคำแสง

ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ระหว่างจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ ของเด็กปฐมวัย จำแนกรายด้านและภาพรวม และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนและหลังจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ของเด็กปฐมวัย จำแนกรายด้านและภาพรวม ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง อำเภอหางดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 11 คน เป็นนักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง จำนวน 30 แผน โดยกำหนดระยะเวลาในการศึกษา 10 สัปดาห์ จัดกิจกรรมในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ในการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาคือ ประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ก่อนและหลังจัดกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นกับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 และเก็บคะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ตามแผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและคู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ จำนวน 30 ครั้ง ๆ ละ 1 แผน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ 10 สัปดาห์ แล้วเก็บข้อมูลไว้เป็นคะแนนระหว่างจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ นำเสนอในรูปของตารางและแผนภูมิประกอบคำอธิบาย

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ระหว่างจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ ในสัปดาห์ที่ 1-10 ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง จำแนกเป็นรายด้าน มีดังนี้ ด้านความคล่องแคล่ว ในสัปดาห์ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 1.82 และในสัปดาห์ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คิดเป็นร้อยละ 85.33 ด้านการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในสัปดาห์ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 1.55 และในสัปดาห์ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย 2.94 คิดเป็นร้อยละ 80.33 ด้านความแข็งแรง ในสัปดาห์ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 1.58 และในสัปดาห์ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย 2.97 คิดเป็นร้อยละ 79.67 และผลการพัฒนาในภาพรวมระหว่างจัดกิจกรรม รวม 10 สัปดาห์ พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ คือ 1.65 1.85 2.04 2.31 2.54 2.64 2.78 2.85 2.91 2.97 และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.45 คิดเป็นร้อยละ 81.67 แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรืองที่ได้รับ การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ระหว่างจัดกิจกรรมดีขึ้น

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำแนกรายด้านและภาพรวมมีผลปรากฏ ดังนี้ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ด้านความคล่องแคล่ว ก่อนจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 5.73 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 9.00 มีความก้าวหน้าร้อยละ 32.70 ด้านการประสานสัมพันธ์ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.82 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 9.09 มีความก้าวหน้าร้อยละ 42.70 ด้านความแข็งแรง ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 9.27 มีความก้าวหน้าร้อยละ 42.70 และในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ก่อนจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 15.55 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 27.36 มีความก้าวหน้าร้อยละ 39.37 แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรมกลางแจ้ง จำแนก รายด้านและภาพรวมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม

โพสต์โดย po : [5 พ.ค. 2561 เวลา 16:56 น.]
อ่าน [1920] ไอพี : 223.206.228.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ