ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน รหัสวิชา 3000-

ชื่อเรื่อง รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน รหัสวิชา 3000-1203 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ผู้วิจัย นางปานจันทร์ ปัญญาสิม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่ทำการวิจัย 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน รหัสวิชา 3000 - 1203 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของวิทยาลัยเทคนิคเลย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียนหลังเรียน) และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน รหัสวิชา 3000 - 1203

วิธีดำเนินการศึกษา ผู้ศึกษาได้นำเอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต กลุ่ม 5,6 วิทยาลัยเทคนิคเลย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน รหัสวิชา 3000 - 1203 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบซึ่งทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที t (t-test dependent) และ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1) เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.5/84 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2) ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ค่าที (t-test) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̄ ) = 4.35, S.D. = 0.54

คำสำคัญ: เอกสารประกอบการสอน, ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน

Title Result of the Teaching Materials Development in English-on-the-Job Course, Subject Code 3000-1203, 2014 Curriculum for Diploma of Vocational Education

Researcher Mrs.Panjun Punyasim, Professional Level Teachers (K 2 Teachers)

Institute Loei Technical College, Vocational Education Commission

Year 2017

Abstract

The purposes of this study were to develop teaching document in English-on-the-Job Course, Subject Code 3000-1203, 2014 Curriculum for Diploma of Vocational Education, Loei Technical College, Vocational Education Commission to evaluate the efficiency of teaching document by comparing the students’ achievement before and after studying were taught, and study the level of students’ satisfaction toward learning with the teaching document in English-on-the-Job Course, Subject Code 3000-1203.

The sample of the study was 40 students of the 1st year Diploma of Vocational Education, Machine Mechanics Department, Production Technology program, group 5,6 Loei Technical College in 2nd semester, academic year 2017, selected by purposive sampling as an experimental group.

The study tools included 1) the teaching document in English-on-the-Job Course, Subject Code 3000-1203, 2014 Curriculum for Diploma of Vocational Education 2) the Pre-test and Post-test of the course 3) the test of each Unit 4) the students satisfaction questionnaire toward teaching material. The collected data were analyzed by percentage (%), arithmetic mean (x̄ ), standard deviation (S.D.), t-test and the IOC of 3 experts for content validity.

The findings are as follows:

1) the efficiency of the teaching documents in English-on-the-Job Course, Subject Code 3000-1203 was at 81.5/84, which was over the required criterion of 80/80.

2) the students’ learning achievements was significantly higher than that that before using the documents at the level of .05

3) The students’ satisfaction toward teaching material of English-on-the-Job subject were at high level. The mean and standard deviation was 4.53 and 0.46 ( X-bar=4.53, S.D. =0.46)

Keyword: Teaching document, English-on-the-Job

โพสต์โดย ปานจันทร์ ปัญญาสิม : [15 พ.ค. 2561 เวลา 16:03 น.]
อ่าน [646] ไอพี : 202.29.220.238
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ