ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยการใช้ประสาทสัมผัส ทั้งห้าเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทา

ชื่อเรื่อง การใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ผู้เขียน นางบุญหยัน หลายศิริกุล

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 3-4 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี)และ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ วัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) ผู้วิจัย ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่กำหนดไว้ และให้นักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ 2. ทดลองหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) 3. เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลคะแนนที่ได้จากแบบประเมินผลการทดสอบนักเรียน 4. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงาน 5. จัดทำรายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 6. เผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยการใช้ประสาทสัมผัสห้าเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ไปยังคณะครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1 ในโรงเรียนเดียวกัน และโรงเรียนใกล้เคียง ตลอดจนเผยแพร่สู่เวปไซด์ทางการศึกษา

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ดังนี้ นำคะแนนที่ได้จากการทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ แล้วนำไปเทียบกับเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 80.00 จากนั้นนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย รูปแบบในการศึกษาจะใช้รูปแบบการวัดหลังการทดลองกลุ่มเดียว (One shot case study) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. ค่าเฉลี่ย 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3. ค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผลการทดสอบวัดความสามารถทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต หลังใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.10 คิดเป็นร้อยละ 87.33 จากการวัดความสามารถทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จำนวนทั้งหมด 20 คน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 มีจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผลการพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โดยสรุป แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สามารถนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้

โพสต์โดย jj : [17 พ.ค. 2561 เวลา 19:30 น.]
อ่าน [1587] ไอพี : 223.207.251.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ