ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป ชุดระเบียบแถว กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ช้นั ประถมศึกษาปีที่5

การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป ชุดระเบียบแถว กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี

ช้นั ประถมศึกษาปีที่5

ผู้ศึกษา นายขจรศกัด์ิพรหมช่วย

ปี ที่รายงาน พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป ชุดระเบียบแถว

กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารีช้ันประถมศึกษาปีที่5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ

หลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ชุด ระเบียบแถว กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารีช้นั ประถมศึกษาปีที่5

เพื่อหาดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป ชุดระเบียบแถว กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารีช้ัน

ประถมศึกษาปี ที่ 5 และเพอื่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป

ชุดระเบียบแถว กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารีช้นั ประถมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560

กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลเมืองล าพูน ได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป ชุด ระเบียบแถว กิจกรรมลูกเสือ -

เนตรนารีช้นั ประถมศึกษาปีที่5คู่มือการใชบ้ ทเรียนสา เร็จรูป ชุดระเบียบแถว กิจกรรมลูกเสือ-

เนตรนารีช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง ระเบียบแถว

กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารีช้นั ประถมศึกษาปีที่5 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อการเรียนดว้ยบทเรียนสา เร็จรูป ชุดระเบียบแถว กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีช้นั ประถมศึกษาปี

ที่ 5 การหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนส าเร็จรู ป โดยการทดสอบค่าที(t-test) การศึกษา

ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยใช้ค่าดัชนีประสิทธิภาพ (E.I.) และใช้ค่าเฉลี่ย (

X

)ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (

S.D.

)วเิคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป

ผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียนสา เร็จรูป ชุดระเบียบแถวกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีช้นั ประถมศึกษาปีที่5 มี

ประสิทธิภาพ 82.24/82.50 ผา่ นเกณฑป์ ระสิทธิภาพ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ชุดระเบียบแถวกิจกรรมลูกเสือ

–เนตรนารีช้นั ประถมศึกษาปีที่5สูงกว่าก่อนเรียนดว้ยบทเรียนสา เร็จรูปอยา่ งมีนัยสา คญั ทางสถิติที่

ระดับ .01

3. ดัชนีประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป ชุดระเบียบแถวกิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี

ช้นั ประถมศึกษาปีที่5 มีค่าเท่ากบั 0.56 หมายความว่าลูกเสือ – เนตรนารีมีความรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ

56.00

4. ลูกเสือ – เนตรนารีมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยด้วยบทเรียนส าเร็จรูป ชุด ระเบียบ

แถวกิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารีช้นั ประถมศึกษาปีที่5อยใู่ นระดบั มาก (

X

= 7.18, S.D. = 2.16)

โพสต์โดย จร : [21 พ.ค. 2561 เวลา 22:00 น.]
อ่าน [2778] ไอพี : 171.4.248.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,978 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?

เปิดอ่าน 10,604 ครั้ง
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้

เปิดอ่าน 20,419 ครั้ง
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?

เปิดอ่าน 28,417 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ

เปิดอ่าน 54,214 ครั้ง
ปัญหาเด็กไม่ยอมออกไปเล่นกลางแจ้งและวิธีแก้
ปัญหาเด็กไม่ยอมออกไปเล่นกลางแจ้งและวิธีแก้

เปิดอ่าน 12,771 ครั้ง
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ
10 วิธีดูแลมือ เท้า และเล็บ

เปิดอ่าน 18,510 ครั้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง

เปิดอ่าน 33,635 ครั้ง
ฝึกอ่านอังกฤษกับนิทานโดยครูเชอรี่ English Bright
ฝึกอ่านอังกฤษกับนิทานโดยครูเชอรี่ English Bright

เปิดอ่าน 17,941 ครั้ง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง

เปิดอ่าน 14,822 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 15,623 ครั้ง
ผลวิจัยการใช้แท็บเล็ตตามกระแส BYOT: Bring Your Own Technology
ผลวิจัยการใช้แท็บเล็ตตามกระแส BYOT: Bring Your Own Technology

เปิดอ่าน 10,208 ครั้ง
ส่งท้ายปีเก่า 2553
ส่งท้ายปีเก่า 2553

เปิดอ่าน 9,746 ครั้ง
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช
พสกนิกร..สุดปีติ ในหลวงทรงโบกพระหัตถ์ จาก รพ.ศิริราช

เปิดอ่าน 31,613 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 14,519 ครั้ง
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่

เปิดอ่าน 51,206 ครั้ง
จรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณครู
เปิดอ่าน 14,801 ครั้ง
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
เปิดอ่าน 14,916 ครั้ง
สรรพคุณของพืชผัก
สรรพคุณของพืชผัก
เปิดอ่าน 16,721 ครั้ง
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
เปิดอ่าน 11,922 ครั้ง
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า
สังเคราะห์ยาเสพติดรูปแบบใหม่ขึ้นอีก แรงกว่ากัญชา 5 เท่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ