ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี เป็นสิ่งที่จำเป็นมากและสำคัญอย่างยิ่งถือเป็นการศึกษาที่เป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ เพราะเด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการทุกด้านอย่างรวดเร็วมากและเด็กในวัยนี้จะเกิดการเรียนรู้มากกว่าในวัยอื่น ๆ การเลือกประสบการณ์ เพื่อจัดให้กับเด็กในวัยนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม และถูกต้องแก่เด็กในวัยนี้จึงเท่ากับว่า ได้สร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย

1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเกมการศึกษาพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่

1) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวนแผน 16 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมแผนละ 20 นาที

2) แบบทดสอบวัดการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ได้แก่ ทักษะด้านการจับคู่ ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเปรียบเทียบและทักษะการเรียงลำดับ เป็นแบบทดสอบที่มี 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ

3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จาก การจัดการเรียนรู้การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.33/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80 ที่กำหนดไว้

2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเกมการศึกษาพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความเข้าใจจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.6667 มายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบได้ว่าอยู่ในระดับดี เป็นที่น่าพอใจนักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการจับคู่ ทักษะการจัดหมวดหมู่ ทักษะการเปรียบเทียบ และทักษะการเรียงลำดับ มีกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม การร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตามข้อตกลงต่าง ๆ ได้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและต่อเนื่องกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนและสิ่งที่แสดงถึงความสนใจเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน

โดยสรุป การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดประสบการณ์ในระดับชั้นอนุบาลนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีความสนใจ และส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย ส้ม : [6 มิ.ย. 2561 เวลา 16:57 น.]
อ่าน [1899] ไอพี : 124.122.16.128
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ