ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้รายงาน : นายปรีชา นิธิเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ส่วนราชการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

_____________________________________________________________

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

รายงานผลการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมินดังนี้

1. เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดำเนินการประเมินโครงการด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation)

ประชากรในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวฝายปีการศึกษา2560 จำนวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวฝายปีการศึกษา 2560 ยกเว้นผู้บริหารและตัวแทนครู จำนวน 7 คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6โรงเรียนบ้านหัวฝาย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 115 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 136 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ เพื่อสอบถามประชากรโดยใช้กรอบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam แล้วทำการวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะประสบรองลงมาคือกิจกรรมตามโครงการ มีความหลากหลายและหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียน

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่าผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจกับครูและให้การสนับสนุนรองลงมาคือครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตามโครงการมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการและอาคารสถานที่สำหรับดำเนินกิจกรรมตามโครงการมีความเพียงพอเหมาะสม

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายพบว่านักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง รองลงมาคือผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายมีการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันและการดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน

4.ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)ของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่านักเรียนนำผลผลิตจากโครงการ มาประกอบอาหารกลางวันและใช้ประโยชน์ได้รองลงมาคือนักเรียนนำผลการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมตามโครงการไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันและกิจกรรมทุกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายทั้ง 4 ด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดโดยด้านผลผลิต (Product Evaluation)มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านบริบท (Context Evaluation) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)อยู่ในระดับมากที่สุดตามลำดับ

โพสต์โดย ณรงค์ฤทธิ์ : [18 มิ.ย. 2561 เวลา 02:50 น.]
อ่าน [1816] ไอพี : 171.4.239.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ