ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการจัดการเรียนรู้วิชาฟุตบอล พ 20206 เพื่อฝึกทักษะบุคคล ทักษะการครอบครองบอล และทักษะการเล่นทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยม

ชื่อเรื่อง รายงานการจัดการเรียนรู้วิชาฟุตบอล พ 20206 เพื่อฝึกทักษะบุคคล ทักษะการครอบครองบอล และทักษะการเล่นทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สถานที่ โรงเรียนวังน้้าเขียวพิทยาคม อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รายงาน นายฝันไชย คณิตศิลป์

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาฟุตบอล พ20206 เพื่อฝึกทักษะบุคคล ทักษะการครอบครองบอลและทักษะการเล่นทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาฟุตบอลในการส่งเสริมทักษะบุคคล ทักษะการครอบครองบอล และทักษะการเล่นทีม และ เพื่อศึกษาความพึงใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟุตบอล ในการส่งเสริมทักษะบุคคล ทักษะการครอบครองบอล และทักษะการเล่นทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 30 คน ซึ่งก้าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวังน้้าเขียวพิทยาคม อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟุตบอล พ 20206 เพื่อฝึกทักษะบุคคล ทักษะการครอบครองบอล และทักษะการเล่นทีม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2)แบบวัดผลการจัดการเรียนรู้ ก่อนฝึก-หลังฝึกตามการฝึกทักษะบุคคล ทักษะการครอบครองบอล และ ทักษะการเล่นทีม วิชาฟุตบอล พ20206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3)แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน วิชาฟุตบอล พ20206 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส้าหรับการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจะใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

สรุปผล

1) ความสอดคล้องกับเนื้อหาและความเหมาะสมกับเวลาของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.60) เมื่อพิจารณารายการประเมินในด้านต่างๆ ด้านสาระส้าคัญ ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเนื้อหา มีความถูกต้อง ชัดเจนเข้าใจง่าย(ค่าเฉลี่ย = 4.60) ด้านสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักสูตร(ค่าเฉลี่ย = 4.80) ด้านตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0) ด้านกิจกรรมการเรียน เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80) ด้านสื่อการเรียน สอดคล้องกับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้ สื่อมีความหลากหลาย มีวิธีการใช้ เข้าใจง่าย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60) ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ มีเกณฑ์ในการวัดที่ชัดเจนและมีการแจ้งเกณฑ์ให้นักเรียนรู้ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80)

2) ผลการจัดการเรียนรู้ วิชาฟุตบอล พ20206 ในด้านทักษะบุคคล ทักษะการครอบครองบอล และทักษะการเล่นทีม ดังนี้

2.1 ผลการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะบุคคลก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และ

หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.97 แสดงว่า ผลการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะบุคคลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2.2 ผลการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการครอบครองบอลก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.97 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.70 แสดงว่า ผลการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะครอบครองบอลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2.3 ผลการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการเล่นทีม ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

4.70 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.83 แสดงว่า ผลการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการเล่นทีมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมทุกด้าน ได้แก่ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเท่ากับ 4.42 , 4.49 , 4.51 และ 4.51 ตามล้าดับ และเมื่อพิจารณารายการประเมินในแต่ละข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับมากถึงระดับมากที่สุดในทุกรายการประเมิน โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.26 ถึง 4.77

โพสต์โดย เมื่องใจ : [16 ส.ค. 2561 เวลา 22:03 น.]
อ่าน [1863] ไอพี : 182.232.81.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ