ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชื่องาน การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้รายงาน นางสุณิสา ถันชนนาง

สังกัด โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

สารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการบริหารของผู้บริหารการศึกษาทุกระดับทั้งนี้ ผู้บริหารจะต้องใช้ในการวางแผนควบคุมการท างานและประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางแนวความคิดและสร้างทางเลือกให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กร สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพก่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรโรงเรียน เทศบาลแหลมฉบัง 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่าระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้การจัดเก็บข้อมูลยังกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ ทำให้ไม่สะดวกในการสืบค้น ข้อมูล ไม่มีการสำรองข้อมูลทำให้ข้อมูลมีการสูญหายข้อมูลบางส่วนต้องทำใหม่ทำให้เสียเวลา ไม่สะดวกสำหรับบุคลากรหน่วยงานอื่นติดต่อขอใช้ข้อมูลเนื่องจากต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้และ ได้รับการอบรมโดยเฉพาะ ทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือมีภารกิจอื่นการ รายงานข้อมูลแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการสรุปใหม่ทุกครั้งเนื่องจากข้อมูลที่มีไม่ เป็นปัจจุบัน

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรโรงเรียนเทศบาล แหลมฉบัง 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย ตามกระบวนการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การใช้ระบบและการบำรุงรักษาและทบทวน ระบบโดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบ ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผลกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและให้ ข้อมูลมีจำนวน 1 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมีจำนวน 7 คนและกลุ่มผู้นิเทศติดตาม มีจำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบรายงานการประชุมแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบบันทึกผลการนิเทศ การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคสามเส้าและ น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา

ผลการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การ ประชุมระดมสมอง การศึกษาเอกสาร และการนิเทศภายใน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic 6.0 โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกับโปรแกรม Microsoft Access ตามกรอบงานบุคลากร 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งด้านเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษาวินัย และด้านการออกจากราชการ ทำให้ได้ ระบบสารสนเทศงานบุคลากรโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่มีความ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย แต่ยังพบว่ากลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ายังขาดความรู้ ทักษะการใช้งานและการรายงานผลข้อมูลผ่านทางเครื่องพิมพ์ ทักษะในการจัดเก็บข้อมูล การสำรอง ข้อมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศไม่สามารถสืบค้นข้อมูลบุคลากรได้เองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการได้ จึงพัฒนาระบบในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์เดิมคือ การนิเทศภายใน แต่เปลี่ยนวิธีการจากการนิเทศแบบกลุ่มเป็นการนิเทศ

เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ศึกษา ค้นคว้าและครูในโรงเรียนมีความรู้ทักษะ ในการใช้งานและการรายงานผลข้อมูลผ่านทางเครื่องพิมพ์ ทักษะในการจัดเก็บข้อมูลการส ารองข้อมูลโปรแกรมระบบสารสนเทศสามารถสืบค้นข้อมูลบุคลากรได้ เองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการได้ ระบบสารสนเทศงาน บุคลากรที่ได้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย

โดยสรุป การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมระดมสมอง การศึกษา เอกสารและการนิเทศภายใน ทำให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสืบค้นได้ง่าย

โพสต์โดย กานดา : [22 ส.ค. 2561 เวลา 09:41 น.]
อ่าน [1962] ไอพี : 1.47.129.13
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,440 ครั้ง
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน

เปิดอ่าน 12,283 ครั้ง
ชี้เอเชียรู้จักเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำมันก่อนยุโรปหลายร้อยปี
ชี้เอเชียรู้จักเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำมันก่อนยุโรปหลายร้อยปี

เปิดอ่าน 11,549 ครั้ง
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก
โฮย่า ชนิดใหม่ พบขึ้นที่อุ้มผางแห่งเดียวในโลก

เปิดอ่าน 15,584 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 17,075 ครั้ง
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์
การประเมินความจำเป็นในการกำหนดวัตถุประสงค์

เปิดอ่าน 27,301 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 13,071 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 13,298 ครั้ง
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน

เปิดอ่าน 14,544 ครั้ง
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

เปิดอ่าน 18,231 ครั้ง
กินรสจืด ยืดชีวิต
กินรสจืด ยืดชีวิต

เปิดอ่าน 36,134 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่7) พ.ศ.2554 (ประกาศใช้วันที่ 31/05/2554)
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่7) พ.ศ.2554 (ประกาศใช้วันที่ 31/05/2554)

เปิดอ่าน 13,262 ครั้ง
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 14,004 ครั้ง
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น

เปิดอ่าน 12,003 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ

เปิดอ่าน 1,761 ครั้ง
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
4 ประโยชน์ของอะโวคาโด กินอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 29,528 ครั้ง
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?

เปิดอ่าน 16,818 ครั้ง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง

เปิดอ่าน 7,855 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

เปิดอ่าน 14,719 ครั้ง
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี  โชติกุล"
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี โชติกุล"

เปิดอ่าน 9,783 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ