ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความจากสื่อต่าง ๆ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความจากสื่อต่าง ๆ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ผู้รายงาน นางกำไร กรแก้ว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาอินวิทยาคม

ปีที่ทำการพัฒนา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

วิจัยนี้ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความจากสื่อต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 12 คน ให้มีความก้าวหน้าในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการอ่านขั้นสูงต่อไป โดยใช้เครื่องมือได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความจำนวน 3 ชุด แบบบันทึกข้อมูลการอ่านจากแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ แบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบการเขียนสื่อความ รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน แล้วดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนดไว้จำนวน 15 คาบเรียนในเรื่องการอ่านเรื่องจากสื่อต่างๆ แล้วนำมาเขียนสื่อความจากเรื่องที่อ่านได้ โดยในแต่ละคาบให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกทักษะการอ่าน หลังจากดำเนินการสอนเสร็จสิ้นแล้วได้ทดสอบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนด้วยแบบทดสอบชุดเดิม จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เปรียบเทียบการพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียนในการอ่านที่กำหนดให้พบว่านักเรียนมีพัฒนาการก้าวหน้าในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้นนักเรียนได้เรียนรู้หลักการอ่าน ได้ฝึกทักษะการอ่าน เป็นจำนวน 15 ครั้ง 15 คาบเรียน โดยในแต่ละคาบนักเรียนได้ทำแบบฝึกการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ เมื่อเสร็จสิ้นได้ ดำเนินการทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีการพัฒนาในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความดีขึ้นทุกคนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

จุดประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่าน และเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการการเรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ให้มีความก้าวหน้า ในการอ่านคิดวิเคราะห์ของโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่ขาดทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการอ่านโดยทั่วไป

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1. แหล่งข้อมูล

2. วิธีการเก็บข้อมูล

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 12 คน ที่ต้องพัฒนา ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดความในการอ่านคิดวิเคราะห์ของก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

2. ดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนดไว้จำนวน 15 คาบเรียน ในเรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของบทความที่กำหนดให้ โดยในแต่ละคาบให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกทักษะ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเรื่องจากสื่อ ต่าง ๆ

3. หลังจากดำเนินการเรียนการสอนและการฝึกทักษะการอ่านเสร็จสิ้นแล้วทดสอบความสามารถใน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนด้วยแบบทดสอบชุดเดิม

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของจำนวน 3 ชุด

2. แบบบันทึกข้อมูลการอ่านจากแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

3. แบบสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนและหลังการเรียน แล้วหาค่าร้อยละเปรียบเทียบ การพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียนในการอ่านคิดวิเคราะห์ของเรื่องที่กำหนดให้

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลจากการวิจัย นักเรียน มีการพัฒนาทางด้าน การอ่านคิดวิเคราะห์และ การสรุปการอ่านจับใจความ และก้าวหน้าใน การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความดีขึ้นทุกคนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้

1.การทำวิจัยนี้ควรทำกับนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไปในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อดูผลพัฒนาที่ต่อเนื่องกับนักเรียนกลุ่มเดิม

2.ควรมีระยะเวลาในการวิเคราะห์มากกว่านี้

โพสต์โดย ครูผู้เสียสละ : [24 ส.ค. 2561 เวลา 11:24 น.]
อ่าน [1858] ไอพี : 125.25.228.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ