ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่

การศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กรายพฤติกรรมและภาพรวมของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดกิกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย จำนวนประชากรทั้งหมดที่ศึกษา 10 คน ภาคเรียนที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายจำนวน 32 แผน ใช้ทำการสอน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 นาที คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย 32 กิจกรรม และแบบทดสอบวัดและประเมินผลเชิงปฏิบัติการ วัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก 4 ด้านคือ ด้านความคล่องแคล่วในการใช้มือและนิ้วมือ ด้านความยืดหยุ่นในการใช้มือและนิ้วมือ ด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ นิ้วมือและตา ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาโดยการวัดและประเมินก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนจำนวน 32 แผน ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมได้ทำการเก็บข้อมูลตามแผนเป็น 8 ช่วงสัปดาห์ เป็นผลการจัดกิกรรมตามแผน แล้วทำการทดสอบภาคปฏิบัติหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลก่อนการจัดกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนาพฤติกรรมด้วยค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (μ) ค่าแตกต่าง (D) และค่าร้อยละความก้าวหน้า(100%) ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก จำแนกเป็นรายพฤติกรรมและภาพรวม โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เป็นเวลา 8 ช่วงสัปดาห์ จำนวน 32 แผน พบว่า พฤติกรรมด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม มีผลพัฒนาดีขึ้นทุกพฤติกรรมและภาพรวมช่วง 8 สัปดาห์ ได้แก่ พฤติกรรมด้านความคล่องแคล่ว ด้านความยืดหยุ่น ด้านการประสานสัมพันธ์ และการควบคุม โดยช่วงสัปดาห์แรกผลการวัดและประเมินผลตามแผนพบว่า เด็กมีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงทุกพฤติกรรมและภาพรวม (1.83, 1.08, 1.18, 1.25 และ 1.21ตามลำดับ) สัปดาห์ต่อมา (สัปดาห์ที่ 2-8) มีการจัดกิจกรรมและประเมินพฤติกรรมตามแผน ผลการพัฒนาความสามารถดีขึ้นทุกสัปดาห์ทั้งภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นพฤติกรรมด้านความคล่องแคล่วลดลงในสัปดาห์ที่ 4 (1.83 ลดลงจาก 1.88) อยู่ในระดับพอใช้ ดำเนินการจนครบ 8 สัปดาห์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกพฤติกรรมและภาพรวม (2.98, 2.98, 3.00, 3.00, และ 2.99 ตามลำดับ) แสดงว่าผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวมด้วยการจัดกิกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายมีผลทำให้พัฒนาดีขึ้น

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย พบว่า ผลการพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวมมีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยหลังการจัดกิกรรมมีพัฒนาดีกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย ดังนี้ ด้านความคล่องแคล่ว ด้านความยืดหยุ่น ด้านการประสานสัมพันธ์ ด้านการควบคุม และภาพรวม ก่อนการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยได้คะแนนการวัดและประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงจากคะแนนเต็ม 3 คะแนน (1.20, 1.20, 1.20, 1.10 และ 1.18 คะแนน ตามลำดับ) หลังการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยได้คะแนนจากการวัดและอยู่ในระดับดี (2.70, 2.60, 2.60, 2.70 และ 2.65 คะแนน ตามลำดับ) มีความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 1.50, 1.40, 1.40, 1.60 และ 1.48 คะแนน ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 50.00, 46.67, 46.67, 53.33 และ 49.17 ตามลำดับ แสดงว่า การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลาย เด็กปฐมวัยจะมีคะแนนแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น

โพสต์โดย เป๊ะ : [24 พ.ย. 2561 เวลา 12:27 น.]
อ่าน [1991] ไอพี : 182.232.39.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,316 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เปิดอ่าน 10,716 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 79,978 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม

เปิดอ่าน 8,477 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 13,088 ครั้ง
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!

เปิดอ่าน 11,040 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย

เปิดอ่าน 20,044 ครั้ง
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562
รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562

เปิดอ่าน 1,610 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เปิดอ่าน 34,175 ครั้ง
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ

เปิดอ่าน 14,338 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 32,582 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

เปิดอ่าน 26,880 ครั้ง
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต
กราฟิกไฟล์สำหรับอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 11,562 ครั้ง
ภัยร้ายจากควันบุหรี่
ภัยร้ายจากควันบุหรี่

เปิดอ่าน 9,372 ครั้ง
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ

เปิดอ่าน 11,823 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,898 ครั้ง
ดีปลี
ดีปลี

เปิดอ่าน 22,617 ครั้ง
หีบพระศพ
หีบพระศพ

เปิดอ่าน 28,115 ครั้ง
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ

เปิดอ่าน 8,704 ครั้ง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง
เปิดศักราช 2559 ต้อนรับ "AEC" จุดเปลี่ยนอาเซียนสู่ก้าวใหม่ "ค้าบริการ-นวัตกรรม"มาแรง

เปิดอ่าน 13,011 ครั้ง
ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์
ปรากฏการณ์ในโฟโตสเฟียร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ