ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ KWAN MODEL

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ KWAN MODEL

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย ฉลองขวัญ รักรณรงค์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) สังกัดเทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่รายงาน 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สร้างการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 2)ศึกษาประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 3)ศึกษาผลการนำการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1ไปใช้ในสภาพจริง ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การสร้างการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ระยะที่ 2 การสร้างเครื่องมือประกอบการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODELเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประกอบด้วย แผนประกอบการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL ซึ่งประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และแบบทดสอบทักษะการคิดประเมินความดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แล้วนำไปหาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ระยะที่ 3 การทดสอบประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัย

ปีที่ 1 โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Pretest Posttest Control Group Design กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล๓ (บ้านนาตาล่วง) สังกัดเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ห้องๆ ละ 19 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติและกลุ่มทดลองจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL และระยะที่ 4 การขยายผลการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่1 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 6 คน ที่สนใจนำรูปแบบการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL ไปใช้สอนนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จำนวน 1 หน่วยการเรียน แล้วประเมินความเหมาะสมในการใช้ ผลการวิจัยพบว่า

1. การจัดประสบการณ์รูปแบบKWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นเร้าความสนใจ (Kindle = K) 2) ขั้นปฏิบัติ (Work = W) 3) ขั้นประเมินผล (Assess = A) 4) ขั้นนำเสนอผล

(Notify = N) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ประเมินให้มีค่าความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะ

การคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1

2.1หลังการจัดประสบการณ์รูปแบบKWAN MODEL คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.2 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มีค่าสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ.01

2.3 ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL กับกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ ไม่แตกต่างกัน

2.4 หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดของนักเรียน

ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

3. ผลการนำการจัดประสบการณ์รูปแบบ KWAN MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ไปใช้ในสภาพจริงพบว่า ครูผู้สอนระดับปฐมวัยประเมินให้มีค่าความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด.

โพสต์โดย hamtrang : [19 ม.ค. 2562 เวลา 08:21 น.]
อ่าน [426] ไอพี : 101.109.71.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ