ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อเสริมศักยภาพ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจกิจกรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการนิเทศด้วยชุดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับการได้รับการนิเทศปกติ และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ ระหว่างครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการนิเทศจากผู้บริหารโรงเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับการได้รับการนิเทศปกติและเพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนจากครูคณิตศาสตร์ และศึกษาผลความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และศึกษาผลความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 261 เป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 21 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 21 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 210 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)

การดำเนินการโดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง (True control group, pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้คือ ชุดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (D) 0.20 ขึ้นไป ค่า (P) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.72 และแบบทดสอบวัดความรู้ ทักษะ เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 40 ข้อ 3 ฉบับ มีค่าอำนาจจำแนก (D) 0.20 ขึ้นไป ค่า (P) ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่น ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.73 และฉบับที่ 3 เท่ากับ 0.75 และแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test-Independent

ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เท่ากับ 84.64/81.84

2. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ของผู้บริหารโรงเรียน

และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนทดลองไม่แตกต่างกัน และหลังทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. พฤติกรรมการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนทดลองไม่แตกต่างกันและหลังทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนทดลองไม่แตกต่างกัน

และหลังทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ต่อชุดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 มีความพึงพอใจในระดับมาก

6. ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อชุดกิจกรรมการนิเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ปุ๊กกี้ : [26 ก.พ. 2562 เวลา 18:22 น.]
อ่าน [1565] ไอพี : 183.89.67.121
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ