ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านพะเนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านพะเนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP MODEL) มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการ และ4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านพะเนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ร้อยละ 50 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. สถานภาพผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี ตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี สำหรับนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ผลการเรียนรู้เฉลี่ยทุกรายวิชามากกว่า 2.50

2. การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านพะเนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านบริบท ดังนี้

2.1 ด้านผลผลิต นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน นักเรียนรู้จักอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์ และนักเรียนยังเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดมากขึ้น นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่าน และนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ความรู้หลังจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้

2.2 ด้านกระบวนการ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารและต้นสังกัด มีการจัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อการวางแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการคัดเลือกหนังสือ สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

2.3 ด้านปัจจัยนำเข้า จำนวนบุคลากรที่จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความเพียงพอและเหมาะสม งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความเพียงพอ บุคลากรมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

และความสะดวกด้านการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม

2.4 ด้านบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนเข้าใจง่าย และสอดคล้องกับ นโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วิธีการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการอ่านนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ในวิชาต่าง ๆ กระตุ้นให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. ผลวิจัยการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านพะเนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ของนักเรียน พบว่า ด้านผลผลิต นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน

โพสต์โดย หมีน้อย : [27 ก.พ. 2562 เวลา 09:19 น.]
อ่าน [1462] ไอพี : 101.51.209.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ