ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ผู้ศึกษา นางสาวสุพัตรา กลิ่นศรีสุข

ปี พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ เป็นการแก้ปัญหาและเป็นการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ เป็นสารสนเทศสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลนาดินดำให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและให้ข้อมูลมีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า 1 คน ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ด้วยความสมัครใจ ได้แก่ คณะครูในโรงเรียนเทศบาลนาดินดำ จำนวน 6 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต บันทึกการนิเทศ และแบบประเมิน การจัดกระทำและการตรวจสอบข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลหลายมิติ และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. การดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 จากการดำเนินการพัฒนาการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลนาดินดำ พบว่า ผลจากการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความเห็นร่วมกันว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศภายในทำให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ แต่การดำเนินงานในมาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ พบว่า ยังมีบางตัวบ่งชี้บางตัวที่ผู้เข้าร่วมศึกษาค้นคว้ายังดำเนินการได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 สถานศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กและบริบทท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และตัวบ่งชี้ที่ 5 สถานศึกษาส่งเสริมกำกับให้ครูจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลและส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ยังมีตัวบ่งชี้ที่ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าขาดความรู้ความเข้าใจ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 สถานศึกษาจัดทำแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จึงควรได้รับการพัฒนาต่อไป จึงได้มาปรึกษาหารือร่วมกันที่จะดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 และมีมติกำหนดให้ใช้กลยุทธ์การนิเทศภายในสำหรับการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ต่อไป

2. การดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศภายในทำให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในมาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป ผลการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในในครั้งนี้ ส่งผลให้ ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า คือ ครูผู้สอนในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน เกิดทักษะในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน และนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้เรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยทุกคน

โพสต์โดย สุพัตรา : [24 มี.ค. 2562 เวลา 14:25 น.]
อ่าน [1787] ไอพี : 223.24.172.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ