ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านนาพง ผู้ประเมิน นายณัฐพล คัมภีรพจน์ ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ การประเมินครั้

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านนาพง

ผู้ประเมิน นายณัฐพล คัมภีรพจน์

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ “การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านนาพง ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ ได้เก็บข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลทั้งแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ แหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครู 9 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน และแหล่งทุติยภูมิ ได้แก่

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านนาพง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ทุกประเด็นการประเมินในเชิงปริมาณผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ

1. การประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =4.17)ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีประเมิน 2 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้

1.1 บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการดำเนินงานตามโครงการ

1.2 โครงสร้างของโครงการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =4.08) ผ่านเกณฑ์

การประเมิน โดยมีประเมิน 2 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้

2.1 มีคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรไว้อย่างชัดเจน

2.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการ

3. การประเมินกระบวนการ (Process) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =4.11) ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีประเมิน 1 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้

3.1 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ =4.07)

โดยมีประเมิน 5 กิจกรรม ดังนี้

4.1 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กำหนด

อยู่ในระดับมาก (µ =4.18)

4.2 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน อยู่ในระดับมาก (µ =4.15)

4.3 กิจกรรมการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

(µ =4.10)

4.4 กิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (µ =3.97)

4.5 กิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก (µ =3.95)

จากผลการประเมิน ซึ่งพิจารณาโดยรวมแล้วถือว่าโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านนาพง ผ่านเกณฑ์การประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. โรงเรียนควรจัดบรรยากาศในการดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. โรงเรียนควรเพิ่มจำนวนบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ

โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโครงการอย่างทั่วถึงอย่างเหมาะสม และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินโครงการ

3. โรงเรียนควรดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนด ยืดหยุ่นได้ หรือเร่งรัดได้แล้วแต่สถานการณ์ของโครงการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาด

ที่จะเกิดขึ้น จากการเร่งรีบหรือโครงการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด ซึ่งอาจกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้การมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีม และการใช้แรงจูง

ในการปฏิบัติงาน เชิงบวก

4. โรงเรียนควรทำการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาพง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในปีต่อไป และนำข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

โพสต์โดย ผอ.ค๊อด : [6 เม.ย. 2562 เวลา 05:39 น.]
อ่าน [1502] ไอพี : 182.53.181.180
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ